• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.06.2019

Evoluția pieței creditelor și a depozitelor în luna mai 2019În luna mai 2019, creditele noi acordate1 au constituit 2 714,8 milioane lei, în creștere cu 9,1% față de luna mai 2018.

Ponderea creditelor acordate în moneda națională a reprezentat 69,6%, a celor în valută – 30,4% (Diagrama 1, graficul de sus).

Volumul creditelor acordate în moneda națională a constituit 1 888,2 milioane lei (-5,66% față de luna precedentă și +15,7% față de mai 2018 (Diagrama 1, graficul de jos)).

Volumul creditelor acordate în valută recalculat în MDL a constituit 826,6 milioane lei (-13,59% față de luna precedentă și -3,5% față de luna mai 2018  (Diagrama 1, graficul de jos)).

Diagrama 1
Dinamica creditelor noi acordate, mil. lei (graficul de sus) și ritmul anual de creștere a creditelor noi acordate, % (graficul de jos).

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna mai 2019

De menționat că, din perspectiva termenelor creditelor acordate, cele mai atractive au fost creditele acordate pe termene de la 2 până la 5 ani (50,1% din totalul creditelor acordate), unde creditele acordate persoanelor juridice au deținut ponderea de 32,5% din totalul creditelor acordate (Diagrama 2).

Diagrama 2
Creditele noi acordate pe scadențe și ponderile acestora, %.

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna mai 2019

Creditele acordate în moneda națională au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate persoanelor juridice2 (50,4%),inclusiv creditele acordate societăților comerciale nefinanciare care dețin o pondere de 43,6% (52,7% aparțin comerțului), (Diagrama 3).

Creditele în valută au fost solicitate, în principal, de către societățile comerciale nefinanciare (93,2%), ponderea majoră (50,1%) revenind comerțului.

Diagrama 3
Structura creditelor acordate în moneda națională pe sectoare,%.

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna mai 2019

Rata medie la creditele noi acordate în moneda națională a constituit 8,08%, iar la cele în valută – 4,58%

Diagrama 4
Ratele medii ponderate la creditele noi acordate, %.

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna mai 2019

Rata medie la creditele acordate în moneda națională nu s-a modificat comparativ cu luna precedentă. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 7,44%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 8,71% (Diagrama 4).

Rata medie la creditele acordate în valută s-a majorat cu 0,25 p.p. comparativ cu luna aprilie 2019. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 4,68%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 4,58%.

Comparativ cu perioada similară a anului precedent, ratele menționate s-au diminuat (în moneda națională cu -0,55 p.p., în valută cu -0,35 p.p.).

Diagrama 5
Ratele medii la creditele acordate în moneda națională pe scadențe, %.

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna mai 2019

Creditele în moneda națională cu termene de la 2 până la 5 ani, fiind cele mai atractive în luna de raportare, au fost acordate cu o rată medie de 7,95% (persoanelor juridice – cu 8,59% și persoanelor fizice - cu 7,17%) (Diagrama 5).

De menționat că cea mai mare rată medie la creditele acordate în moneda națională a fost înregistrată la creditele cu termenul de rambursare de până la 1 lună (10,83%), unde persoanelor fizice li s-au acordat credite cu o rata de 11,47%, iar persoanelor juridice cu 10,69% (Diagrama 5).

Diagrama 6
Ratele medii la creditele acordate în valută pe scadențe, %.

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna mai 2019

Cele mai atractive credite în valută, cu termene de la 2 până la 5 ani, au fost acordate cu o rată medie de 4,37%, unde persoanelor fizice li s-au acordat credite cu o rată medie de 5,20%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 4,36% (Diagrama 6).

În luna mai 2019, depozitele noi atrase la termen au constituit 2 603,6 milioane lei, micșorându-se cu 31,1% față de luna mai 2018 (Diagrama 7).

Diagrama 7
Dinamica depozitelor atrase la termen (graficul de sus) și modificarea lor față de luna precedentă (graficul de jos), mil. lei..

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna mai 2019

Volumul depozitelor atrase în moneda națională a constituit 1 618,1 milioane lei (+16,3% față de luna precedentă și -43,5% față de mai 2018).

Volumul depozitelor atrase în valută recalculat în MDL a constituit 985,4 milioane lei (+5,4% față de luna precedentă și +7,8% față de mai 2018).

Ponderea depozitelor atrase în moneda națională a constituit 62,2%, a celor în valută – 37,8%.

Diagrama 8
Depozitele atrase pe scadențe și ponderile acestora, %.

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna mai 2019

În luna mai 2019, depozitele atrase au fost reprezentate, preponderent, de depozitele persoanelor fizice -  80,8% (48,5% au alcătuit depozitele atrase în moneda națională, iar 32,3% cele în valută).

Cele mai atractive depozite, din perspectiva termenelor, au fost depozitele cu termene de la 6 până la 12 luni (44,4% din totalul depozitelor atrase la termen). De menționat că, pe categorii de clienți, o pondere semnificativă le-a revenit depozitelor atrase de la persoanele fizice (37,1% din totalul depozitelor atrase).

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională a constitut 4,53%, iar la cele în valută – 0,95%.

Diagrama 9
Ratele medii ponderate la depozitele noi atrase, %.

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna mai 2019

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională s-a majorat cu 0,09 p.p. comparativ cu luna precedentă. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rata medie de 4,69%, iar persoanele juridice – cu o rata medie de 3,94%.

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în valută s-a micșorat cu 0,36 p.p. comparativ cu luna aprilie 2019. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rată medie de 0,87%, iar persoanele juridice – cu o rată medie de 1,43%.

În comparație cu perioada similară a anului precedent, ratele medii sus-menționate s-au majorat. Astfel, rata medie la depozitele atrase în moneda națională s-a majorat cu 0,33 p.p. (depozitele persoanelor fizice s-au diminuat cu 0,01 , iar ale celor juridice s-au majorat cu 0,10 p.p.,). Rata medie la depozitele atrase în valută s-a majorat cu 0,10 p.p (depozitele persoanelor fizice și ale celor juridice s-au majorat cu 0,03 p.p. și cu 0,45 p.p. respectiv).

Diagrama 10
Ratele medii la depozitele atrase în moneda națională pe scadențe, %.

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna mai 2018

Depozitele în moneda națională cu termene de la 6 până la 12 luni, fiind cele mai atractive în luna de raportare, au fost atrase cu o rată medie de 4,75% (depozite ale persoanelor fizice – cu o rată de 4,92%, ale persoanelor juridice – de 4,05%) (Diagrama 10), iar cele în valută cu o rată de 0,88% (ale persoanelor fizice – cu o rată de 0,90%, ale persoanelor juridice – de 0,76%) (Diagrama 11).

Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în moneda națională de la persoanele fizice a fost înregistrată la depozitele cu termene de de la 1 până la 2 ani (5,34%) și peste 5 ani (6,03%), în cazul persoanelor juridice – la depozitele cu termene de la 1 până la 2 ani (4,43%) (Diagrama 10).

Diagrama 11
Ratele medii la depozitele atrase în valută pe scadențe, %.

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna mai 2019

Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în valută a fost înregistrată la depozitele cu termene de la 1 până la 2 ani de la persoanele fizice (1,23%), iar de la persoanele juridice cu termene de la 3 la 6 luni (1,92%).

Marja de dobândă la operațiunile în moneda națională a constituit 3,55 p.p., iar la cele în valută – 3,63 p.p.

Diagrama 12
Marja de dobândă, p.p. anual.

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna mai 2019

Marja de dobândă la operațiunile în moneda națională s-a micșorat cu 0,09 p.p. comparativ cu luna precedentă și cu 0,88 p.p. față de mai 2018.

Marja de dobânda la operațiunile în valută s-a majorat cu 0,61 p.p. comparativ cu luna precedentă și s-a micșorat cu 0,45 p.p. față de mai 2018.

 

______________________________________________

Datele statistice

1 Datele din acest comunicat sunt reflectate conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 1.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016 cu modificările și completările ulterioare.

2 inclusiv persoane fizice care practică activitate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: