• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.09.2015

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna august 2015Rata medie ponderată a dobânziiDatele din comunicatul dat sunt reflectate conform Instrucțiunii privind raportarea ratelor dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCA BNM nr. 304 din 22 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.238-242 din 30.12.2011 la creditele noi acordate în moneda naţională în luna august 2015 a constituit 14.54 la sută, majorându-se cu 3.88 puncte procentuale faţă de perioada similară  a anului precedent (graficul nr. 1). În acelaşi timp, comparativ cu luna precedentă, rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate în moneda națională s-a majorat cu 0.17 puncte procentuale.

Creditele acordate cu termene de la 2 până la 5 ani au fost în continuare  cele mai atractive, în luna august 2015 ponderea lor constituind 44.39  din volumul total al creditelor în moneda naţională (graficul nr. 2), care   au fost acordate  cu o rată medie de 14.17 la sută (în descreştere cu 0.19 puncte procentuale faţă de luna anterioară).

Graficul nr.1. Ratele dobânzii la creditele noi acordate (% anual)

Graficul nr. 2. Structura creditelor, pe scadențe (%)

Cea mai mare pondere  a creditelor noi acordate în moneda naţională, 73.2 la sută din volumul total al creditelor în moneda naţională, le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 14. 09 la sută persoanelor juridice.  În același timp, persoanelor fiziceÎnclusiv persoanele fizice care practică activitate le-au fost acordate credite în moneda națională cu o rata medie de 15.76 la sută (Graficul nr. 3).

Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în valută  în perioada de referință  a constituit 6.82 la sută, fiind cu 1.02 puncte procentuale inferioară celei din luna august 2014. Comparativ cu luna anterioară, rata medie în luna august 2015 a scăzut cu 0.03 puncte procentuale.
În luna de raportare, creditele noi în valută  au fost reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 6.78 la sută, constituind 98.7 la sută din totalul creditelor în valută  (graficul nr.4).

Graficul nr. 3. Ratele dobânzii la creditele acordate în moneda națională, pe scadenţe (% anual)

Graficul nr. 4. Ratele dobânzii la creditele acordate în valută, pe scadenţe (% anual)

Cele mai solicitate credite acordate în valută  au fost creditele cu termene de la 2 până la 5 ani (48.8 la sută din totalul creditelor acordate în valută), fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 6.92 la sută.

În luna august 2015, rata medie ponderată la depozitele noi la termen atrase în moneda naţională a constituit 13.25 la sută, majorându-se cu 6.80 puncte procentuale faţă de august 2014 (graficul nr.5). Comparativ cu luna iulie 2015, rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada de raportare a crescut cu 1.32 puncte procentuale.

Depunerile pe  termen de la 3 până la 6 luni, care au fost atrase cu  o rată medie a dobânzii de 14.88 la sută,  au fost cele mai atractive în luna de referință, constituind 36.6 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională (graficul nr.6).

Graficul nr. 5. Ratele dobânzii la depozitele noi la termen pe sectorul bancar (% anual)

Graficul nr. 6. Structura depozitelor, pe scadențe (%)

Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice a constituit   69.6 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, majorându-se cu 2.7 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 14.98 la sută (graficul nr.7). Rata medie la depozitele atrase de la persoanele juridice a constituit 9.28 la sută, reflectând o creştere cu 2.05 puncte procentuale comparativ cu luna anterioară.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută  în perioada de referinţă a constituit 2.15 la sută, în creștere cu 0.13 puncte procentuale comparativ cu luna iulie 2015.

Ponderea maximă (54.6 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută  a fost consemnată, ca şi în perioadele precedente, la depunerile pe  termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 2.31 la sută, care s-a majorat cu 0.07 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente (graficul nr.8).

Graficul nr.7. Ratele dobânzii la depozitele la termen atrase în moneda naţională, pe scadențe (% anual)

Graficul nr. 8. Ratele dobânzii la depozitele la termen atrase în valută, pe scadenţe (% anual)

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 1.29 puncte procentuale în august 2015, diminuându-se cu 1.15 puncte procentuale faţă de  luna precedentă (graficul nr.9).

Marja bancară la operaţiunile în valută  a constituit 4.67 puncte procentuale în luna de referinţă, diminuându-se cu 0.16 puncte procentuale faţă de iulie 2015.

Graficul nr. 9. Marja bancară (% anual)

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: