• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.06.2013

Evoluția pieței creditelor și a depozitelor în luna mai 2013Volumul creditelor noi acordate în moneda naţionalăSe includ creditele noi acordate pe sectorul bancar cu dobânda mai mare decât „0%”, conform Instrucţiunii privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.304 din 22 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. în luna mai 2013 a crescut cu 627.1 mil. lei, sau cu 49.1 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 1904.6 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 12.21 la sută şi s-a redus cu 1.77 puncte procentuale (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în moneda naţională

 

                   Mai 2012

                    Aprilie 2013

                      Mai 2013

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

196.74

15.99

24.99

13.74

149.99

14.87

De la 1 lună până la 3 luni

58.97

14.76

9.08

13.33

56.42

13.10

De la 3 luni până la 6 luni

27.73

14.43

39.83

12.82

166.48

10.44

De la 6 luni până la 12 luni

178.34

13.86

277.31

12.39

296.41

12.53

Peste 12 luni

815.74

13.45

1129.78

12.35

1235.34

12.00

Suma totală

1277.52

 

1480.99

 

1904.64

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

13.98

 

12.40

 

12.21

Comparativ cu luna aprilie 2013, volumul creditelor noi acordate în moneda naţională s-a majorat cu 423.7 mil. lei, sau cu 28.6 la sută, iar rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate s-a micșorat cu 0.19 puncte procentuale. Creditele acordate cu termene de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 64.9 la sută în mai 2013 din volumul total al creditelor în moneda naţională şi au fost acordate în medie cu o rată de 12.00 la sută (în descreştere cu 0.35 puncte procentuale faţă de luna anterioară). Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 11.86 la sută persoanelor juridice, care reprezintă 80.8 la sută din totalul creditelor în lei. În același timp, rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 13.67 la sută. În luna mai 2013, volumul creditelor noi acordate în valută străină  (exprimate în MDL) s-a micșorat cu 243.4 mil. lei, sau cu 33.9 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, alcătuind 475.3 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 7.62 la sută, diminuându-se cu 0.47 puncte procentuale (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în valută străină

 

Mai 2012

Aprilie 2013

Mai 2013

Suma

  mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

54.21

11.41

0.43

14.93

0.70

15.02

De la 1 lună până la 3 luni

27.09

9.47

0.66

7.13

12.78

8.72

De la 3 luni până la 6 luni

15.36

8.52

14.73

7.16

2.92

9.09

De la 6 luni până la 12 luni

85.49

7.75

390.34

8.17

58.24

8.03

Peste 12 luni

536.63

7.73

882.83

6.88

400.70

7.51

Suma totală

718.78

 

1288.99

 

475.34

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

8.09

 

7.27

 

7.62

Volumul creditelor acordate în valută străină a scăzut cu 813.7 mil. lei, sau cu 63.1 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.61 la sută, constituind 96.8 la sută din totalul creditelor în valută străină. Evoluţia ratei medii la creditele noi acordate în valută străină a avut o tendinţă de creștere, astfel rata medie a dobânzii la creditele noi acordate în valută străină s-a majorat cu 0.35 puncte procentuale față de aprilie 2013, până la nivelul de 7.62 la sută în mai 2013. Cele mai solicitate credite acordate în valută străină, ca și în perioadele precedente, au fost cele cu termene de peste 12 luni, fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 7.51 la sută.
În luna mai 2013, volumul depozitelor noi la termen atrase în moneda naţionalăSe includ depozitele noi la termen cu dobânda mai mare decât „0%” atrase pe sectorul bancar, conform Instrucţiunii privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 304 din 22 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. s-a micşorat cu 476.0 mil. lei, sau cu 24.1 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrând 1498.2 mil. lei (tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în moneda naţională

 

Mai 2012

Aprilie 2013

Mai 2013

Suma

Rata medie %

Suma

Rata medie %

Suma

Rata medie %

mil. lei

mil. lei

mil. lei

Până la 1 lună

397.99

2.37

28.32

8.05

53.27

8.45

De la 1 lună până la 3 luni

99.86

3.66

162.86

2.11

30.15

3.06

De la 3 luni până la 6 luni

731.32

8.37

287.75

7.56

328.36

7.43

De la 6 luni până la 12 luni

519.30

9.62

801.01

7.55

811.17

7.11

Peste 12 luni

225.66

10.56

215.21

10.07

275.22

10.41

Suma totală

1974.13

 

1495.15

 

1498.17

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

7.50

 

7.33

 

7.75

Comparativ cu luna aprilie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională  s-a majorat cu 3.0 mil. lei (0.2 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă s-a majorat cu 0.42 puncte procentuale faţă de luna anterioară, alcătuind 7.75 la sută. Ponderea maximă (54.1 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională aparţine depunerilor cu termene de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 7.11 la sută. Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice a constituit în perioada respectivă 61.9 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, majorându-se cu 4.6 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 8.92 la sută.Volumul depozitelor noi la termen atrase în valută străină  (exprimate în MDL) în luna mai 2013 s-a redus cu 512.9 mil. lei, sau cu 32.2 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, constituind 1080.8 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada de referinţă a constituit 4.22 la sută (tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în valută străină

 

                       Mai 2012

                      Aprilie 2013

                         Mai 2013

Suma    mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

169.80

0.88

48.79

1.40

64.76

1.29

De la 1 lună până la 3 luni

92.82

2.00

46.99

1.43

43.58

1.46

De la 3 luni până la 6 luni

597.32

4.12

283.94

4.23

284.21

4.17

De la 6 luni până la 12 luni

549.00

4.59

447.00

4.57

469.33

4.81

Peste 12 luni

184.72

5.09

132.28

5.03

218.87

4.46

Suma totală

1593.66

 

959.00

 

1080.75

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

3.92

 

4.22

 

4.22

Comparativ cu luna aprilie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în mai 2013 s-a majorat cu 121.8 mil. lei (12.7 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase a rămas la nivelul lunii anterioare (4.22 la sută). Ponderea maximă (43.4 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 4.81 la sută, majorându-se cu 0.24 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.
Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 4.46 puncte procentuale în mai 2013, micșorându-se cu 0.61 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente. Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 3.40 puncte procentuale în luna de referinţă, majorându-se cu 0.35 puncte procentuale faţă de aprilie 2013.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: