• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.03.2023

Evoluția pieței DEPOZITELOR în luna februarie 2023În luna februarie 2023, depozitele noi atrase1 la termen (Infograficul 1) au constituit 3 956,1 milioane lei, în scădere cu 18,4 la sută față de luna ianuarie 2023. Depozitele atrase în moneda națională au înregistrat o pondere majoră de 63,5 la sută și au constituit 2 510,5 milioane lei, în descreștere cu 24,7 la sută față de luna precedentă.


Infografic 1. Evoluția depozitelor noi atrase


Rata medie nominală la depozite noi atrase în moneda națională s-a diminuat cu 1,94 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă și a constituit 11,10 la sută. Rata medie nominală la depozitele în valută s-a diminuat cu 0,06 puncte procentuale constituind 2,29 la sută.

Din perspectiva termenelor de plasare, cea mai mare pondere a revenit depozitelor cu termene de la 6 până la 12 luni, reprezentând o pondere de 38,5 la sută din totalul depozitelor la termen. Depozitele persoanelor fizice atrase la acest termen (Infografic 2) au constituit 32,8 la sută din totalul depozitelor.


Infografic 2. Depozitele noi atrase la termen de la persoanele fizice


Depozitele persoanelor fizice în luna februarie 2023 au constituit 2 961,6 milioane lei, în descreștere cu 20,2 la sută comparativ cu luna precedentă.

În februarie 2023, comparativ cu luna precedentă, depozitele persoanelor juridice (Infografic 3) în moneda națională s-au diminuat cu 25,8 la sută, iar depozitele în valută s-au majorat cu 15,5 la sută, respectiv. Depozitele persoanelor juridice în moneda națională au constituit 570,1 milioane lei, iar cele în valută – 415,4 milioane lei.


Infografic 3. Depozitele noi atrase la termen de la persoanele juridice


Rata medie la depozitele atrase în moneda națională de la persoanele juridice s-a micșorat cu 1,03 puncte procentuale până la nivelul de 7,05 la sută. În același timp, rata medie la depozitele atrase în valută s-a majorat cu 0,22 puncte procentuale și a constituit 1,48 la sută.

 

infografic:

Date statistice

Evoluția pieței CREDITELOR în luna februarie 2023

Instrucțiune cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016


 


1. Informația este reflectată conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 1.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016, cu modificările și completările ulterioare.

2. Persoanele care practică activitate, conform Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin HCE al BNM nr. 255 din 17.11.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.206-215 din 02.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, activează în cadrul asociaţiilor de persoane fără personalitate juridică şi sunt producători de bunuri şi/sau servicii pentru piaţă, şi anume, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărăneşti, deţinătorii de patentă, notarii, avocaţii, executorii judiciari etc.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: