Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.03.2024

Evoluția pieței DEPOZITELOR în luna februarie 2024În luna februarie 2024, depozitele noi atrase1 la termen (Infografic 1) au constituit 3 726,2 milioane lei, diminuându-se cu 17,7 la sută față de luna ianuarie 2024. Depozitele atrase în moneda națională au înregistrat o pondere majoră de 70,8 la sută și au însumat 2 638,6 milioane lei, în descreștere cu 22,4 la sută față de luna precedentă. Depozitele atrase în valută au totalizat 1 087,6 milioane lei, fiind în descreștere cu 3,6 la sută față de luna precedentă.


Infografic 1. Evoluția depozitelor noi atrase2


Rata medie nominală la depozitele noi atrase în moneda națională s-a diminuat cu 0,37 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă și a constituit 3,81 la sută. Rata medie nominală la depozitele în valută s-a micșorat cu 0,06 puncte procentuale, constituind 1,80 la sută.

Din perspectiva termenelor de plasare, din totalul depozitelor la termen cea mai mare pondere le-a revenit depozitelor cu termene de la 6 până la 12 luni (35,9 la sută) și depozitelor cu termene de la 2 până la 5 ani (22,1 la sută).


Infografic 2. Depozitele noi atrase la termen de la persoanele fizice


Depozitele persoanelor fizice au constituit în luna de referință 3 103,1 milioane lei, în descreștere cu 12,8 la sută comparativ cu luna precedentă (Infografic 2). Cele mai solicitate au fost depozitele cu termene de la 6 până la 12 luni, cu o pondere de 28,9 la sută din totalul depozitelor.

Rata medie la depozitele atrase în moneda națională de la persoanele fizice, comparativ cu luna precedentă, s-a micșorat cu 0,34 puncte procentuale, până la nivelul de 3,82 la sută. În același timp, rata medie la depozitele atrase în valută s-a diminuat cu 0,18 puncte procentuale și a constituit 1,74 la sută.

În februarie 2024, comparativ cu luna precedentă, depozitele în moneda națională ale persoanelor juridice (Infografic 3) s-au diminuat de 2,3 ori, iar depozitele în valută s-au majorat cu 58,8 la sută. Depozitele în moneda națională ale persoanelor juridice au constituit 345,2 milioane lei, iar cele în valută – 276,6 milioane lei.


Infografic 3. Depozitele noi atrase la termen de la persoanele juridice

Rata medie la depozitele atrase în moneda națională de la persoanele juridice, comparativ cu luna precedentă, s-a micșorat cu 0,51 puncte procentuale, până la nivelul de 3,73 la sută. În același timp, rata medie la depozitele atrase în valută a crescut cu 0,47 puncte procentuale și a constituit 1,98 la sută.

 

infografic:

Evoluția pieței CREDITELOR în luna februarie 2024

Date statistice

Instrucțiune cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016


 


1. Informația este reflectată conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 1.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016, cu modificările și completările ulterioare.

2. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice.

3. Persoanele care practică activitate, conform Instrucțiunii cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin HCE al BNM nr. 255 din 17.11.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.206-215 din 02.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, activează în cadrul asociațiilor fără personalitate juridică și sunt producători de bunuri și/sau servicii pentru piață, şi anume, întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești, deținătorii de patentă, notarii, avocații, executorii judiciari, etc.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: