Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.09.2018

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna august 2018În luna august 2018, creditele noi acordate[1] au constituit 2426.9 mil. lei, în creștere cu 26.5% față de luna august 2017. 

 

 

- Ponderea creditelor acordate în moneda națională a reprezentat 61.0%, a celor în valută – 39.0%.

- Volumul creditelor acordate în moneda națională a constituit 1480.7 mil. lei (-2.0% față de luna precedentă și +15.9% față de august 2017).

- Volumul creditelor acordate în valută[2] recalculat în MDL a constituit 946.3 mil. lei (-2.4% față de luna precedentă și +47.7% față de luna august 2017).

- De menționat că, din perspectiva termenelor creditelor acordate, cele mai atractive au fost creditele acordate pe termene de la 2 până la 5 ani (42.0% din totalul creditelor acordate), creditele acordate persoanelor juridice deținând ponderea majoră de 28.4% în totalul creditelor acordate.

- Creditele acordate în moneda națională au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate persoanelor fizice[3] cu o pondere de 49.0% (63% aparținând creditelor de consum), precum și de creditele acordate societăților comerciale nefinanciare cu o pondere de 45.9% (47% din care au fost acordate comerțului).

- Creditele în valută au fost solicitate, în principal, de către societățile comerciale nefinanciare (95.4%), ponderea majoră (60.7%) revenind comerțului.

 

 


 

Rata medie la creditele noi acordate în moneda națională a constitut 8.45%, iar la cele în valută – 4.53%.

 

 

- Rata medie la creditele acordate în moneda națională s-a micșorat cu 0.22 puncte procentuale (p.p.) comparativ cu luna precedentă. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 7.66%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 9.21%.

- Rata medie la creditele acordate în valută s-a diminuat cu 0.29 p.p. comparativ cu luna iulie 2018. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 6.19%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 4.50%.

- Comparativ cu perioada similară a anului precedent, ratele menționate s-au diminuat (total în moneda națională cu -1.31 p.p., total în valută cu -0.36 p.p.).

- Creditele în moneda națională cu termene de la 2 până la 5 ani, fiind cele mai atractive în luna de raportare, au fost acordate cu o rată medie de 8.36% (persoanelor juridice - de 9.21% și persoanelor fizice - de 7.40%).

- Cea mai mare rată medie a fost înregistrată la creditele cu termen de rambursare până la 1 lună in mărime de 11.05 % (persoanelor juridice – de 10.40% și persoanelor fizice – de 11.96 %).

- Cele mai atractive credite în valută, cu termene de la 1 până la 2 ani, au fost acordate cu o rată medie de 4.45% (persoanelor fizice - de 5.95% și persoanelor juridice –de 4.45%).

- Cea mai mare rată medie la creditele în valută acordate persoanelor fizice a fost înregistrată la creditele cu termen de rambursare de până la 1 lună (12.50%), în cazul persoanelor juridice - la creditele cu termen de 1- 3 luni (5.00 %).


 

Ratele medii la credite acordate, august 2018 (%)

 

 


 

În luna august 2018, depozitele noi atrase la termen au constituit 3837.1 mil. lei, majorându-se cu 8.5% față de luna august 2017.

 

- Ponderea depozitelor atrase în moneda națională a constituit 67.6%, a celor în valută - 32.4%.

- Cele mai atractive depozite, din perspectiva termenelor, au fost depozitele atrase cu termene de la 6 până la 12 luni (36.1% în totalul depozitelor atrase la termen). Ponderea majoră, pe categorii de clienți, le-a revenit depozitelor atrase de la persoanele fizice (30.9% în totalul depozitelor atrase).

- În luna august 2018, depozitele atrase au fost reprezentate, preponderent, de depozitele persoanelor fizice 61.2% (31.0% au alcătuit depozitele atrase în moneda națională, iar 30.2% cele în valută în totalul depozitelor atrase la termen).

- Volumul depozitelor atrase în moneda națională a constituit 2593.0 mil. lei (+70.5% față de luna precedentă și -27.7% față de august 2017).

- Volumul depozitelor atrase în valută recalculat în MDL a constituit 1244.0 mil. lei (+17.7% față de luna precedentă și -17.4% față de august 2017).

 

 


 

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională a constitut 4.19%, iar la cele în valută - 0.86%.

 

 

- Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională s-a micșorat cu 0.25 p.p. comparativ cu luna precedentă. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rata medie de 4.67%, iar persoanele juridice – cu o rata medie de 3.79%.

- Rata medie la depozitele noi atrase la termen în valută s-a micșorat cu 0.27 p.p. comparativ cu luna iulie 2018. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rată medie de 0.80%, iar persoanele juridice – cu o rată medie de 1.75%.

- În comparație cu perioada similară a anului precedent, ratele medii sus -menționate s-au diminuat. Astfel, rata medie la depozitele atrase în moneda națională s-a micșorat cu 1.59 p.p. (la depozitele persoanelor fizice și la cele ale persoanelor juridice s-a diminuat cu 1.34 și 0.93 p.p., respectiv). Rata medie la depozitele atrase în valută s-a diminuat cu 0.66 p.p, (la depozitele persoanelor fizice s-a diminuat cu 0.71 p.p , iar la depozitele persoanelor juridice a crescut cu 0.13 p.p..

- Depozitele cu termene de la 1 până la 3 luni, fiind cele mai atractive în luna de raportare, au fost acceptate la o rată medie de 3.85% în moneda națională (persoane fizice – 2.66%, persoane juridice – 3.88%), iar în valută au fost atrase depozitele cu termene de la 6 până la 12 luni cu o rată medie de 0.82 % (persoane fizice – 0.72%, persoane juridice – 1.90%).

- Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în moneda națională de la persoanele fizice a fost înregistrată la depozitele cu termene de peste 5 ani (6.17%), în cazul persoanelor juridice – la depozitele cu termene de la 2 până la 5 ani (4.91%).

- Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în valută de la persoanele fizice a fost înregistrată la depozitele cu termen de peste 5 ani (1.68%), iar persoanelor juridice - la depozitele cu termen de la 1 până la 2 ani (2.36%).


 

Ratele medii la depozitele atrase, august 2018 (%)

 

 


 

Marja bancară de dobândă în moneda națională a constituit 4.26 p.p., iar cea în valută – 3.67 p.p.

 

 

- Marja bancară de dobândă la operațiunile în moneda națională s-a majorat cu 0.03 p.p. comparativ cu luna precedentă și cu 0.28 p.p. față de august 2017.

- Marja bancară de dobândă la operațiunile în valută s-a diminuat cu 0.02 p.p. comparativ cu luna precedentă și s-a majorat cu 0.29 p.p. față de august 2017.

 

 


Datele statistice

 

[1] Datele sunt reflectate conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016 cu modificările și completările ulterioare.

[2] Începând cu 01.01.2018, creditele atașate la cursul valutei au fost reclasificate de la credite în moneda națională la credite în valută. Datele pentru august 2018 comparabile cu datele din 2017 reflectă: total în MDL – 8.38%; total în valută – 4.52%.

[3] Inclusiv persoane fizice care practică activitate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: