• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.08.2018

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna iulie 2018În luna iulie 2018, creditele noi acordate[1] au constituit 2480.8 mil. lei,  în creștere cu 19.5% față de luna iulie 2017.

- Ponderea creditelor acordate în moneda națională a reprezentat 60.9%, a celor în valută – 39.1%.

- Volumul creditelor acordate în moneda națională a constituit  1511.6 mil. lei (-12.8% față de luna precedentă și +14.7% față de iulie 2017).

- Volumul creditelor acordate în valută[2] recalculat în MDL a constituit 969.2 mil. lei (+11.3% față de luna precedentă și +28.0% față de luna iulie 2017).

 

- De menționat că, din perspectiva termenelor creditelor acordate, cele mai atractive au fost creditele acordate pe termene de la 2 până la 5 ani (41.0% din totalul creditelor acordate), unde creditele acordate persoanelor juridice au deținut ponderea majoră de 28.0% din totalul creditelor acordate.

- Creditele acordate în moneda națională au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate societăților comerciale nefinanciare cu o pondere de 51.7% (55.1% din care aparțin comerțului) și de creditele acordate persoanelor fizice[3] (44.0%).

- Creditele în valută au fost solicitate, în principal, de către societățile comerciale nefinanciare (96.5%), unde  comerțului i-a revenit  ponderea majoră (47.0%).

 

Rata medie la creditele noi acordate în moneda națională a constitut 8.67%, iar în valută: 4.82%.

 

- Rata medie la creditele acordate în moneda națională s-a micșorat cu 0.05 puncte procentuale (p.p.) comparativ cu luna precedentă. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 7.95%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 9.23%.

- Rata medie la creditele acordate în valută s-a majorat cu 0.11 p.p. comparativ cu luna iunie 2018. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 6.73%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 4.79%.

- Comparativ cu perioada similară a anului precedent, ratele menționate s-au diminuat (total în moneda națională cu -1.33 p.p., total în valută cu -0.13 p.p.).

 

- Creditele în moneda națională cu termene de la 2 până la 5 ani, fiind cele mai atractive în  luna de raportare, au fost acordate cu o rată medie de 8.45% (persoane juridice - 9.15% și persoane fizice - 7.59%).

- În cazul persoanelor fizice, cea mai mare rată medie a fost înregistrată la creditele cu termenul de rambursare de până la 1 lună (12.60%), iar pentru persoanele juridice - la creditele cu termenele de rambursare de la 3 până la 6 luni (10.90%).

- Cele mai atractive credite în valută, cu termene  de la 1 până la 2 ani, au fost acordate cu o rată medie de 4.76%, unde  persoanelor fizice li s-au acordat credite cu o rată medie de 7.97 %, iar persoanelor juridice – cu o rată de 4.71%.

 

Ratele medii la credite acordate, iulie 2018 (%)

În luna iulie 2018, depozitele noi atrase la termen au constituit 2578.6 mil. lei, micșorându-se cu 30.6% față de luna iulie 2017.

 

- Cele mai atractive depozite, din perspectiva termenelor depozitelor atrase, au fost depozitele cu termene de la 6 până la 12 luni (51.0% din totalul depozitelor atrase la termen). Ponderea majoră, pe categorii de clienți, le-a revenit depozitelor atrase de la persoanele fizice (40.2% din totalul depozitelor atrase).

- Ponderea depozitelor atrase în moneda națională a constituit 59.0%, a celor în valută - 41.0%.

- În luna iulie 2018, depozitele atrase au fost reprezentate, preponderent, de depozitele persoanelor fizice 74.2 % (44.8% au alcătuit depozitele atrase în moneda națională, iar  29.4% cele în valută).

- Volumul depozitelor atrase în moneda națională a constituit  1521.21 mil. lei (-5.0% față de luna precedentă și -40.5% față de iulie 2017).

- Volumul depozitelor atrase în valută recalculat în MDL a constituit 1057.4 mil. lei (+24.2% față de luna precedentă și –8.6% față de iulie 2017).

 

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională a constitut 4.44%, iar în valută: 1.13%.

- Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională s-a micșorat cu 0.14 p.p. comparativ cu luna precedentă. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rata medie de 4.65%, iar persoanele juridice – cu o rata medie de 3.76%.

- Rata medie la depozitele noi atrase la termen în valută s-a majorat cu 0.23 p.p. comparativ cu luna iunie 2018. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rată medie de 0.86%, iar persoanele juridice – cu o rată medie de 1.84%.

- În comparație cu perioada similară a anului precedent, ratele medii sus -menționate s-au diminuat. Astfel, rata medie la depozitele atrase în moneda națională s-a micșorat cu 0.80 p.p. (depozitele persoanelor fizice și ale celor juridice s-au diminuat cu 1.34 și 0.54 p.p., respectiv). Rata medie la depozitele atrase în valută s-a diminuat cu 0.49 p.p, din care depozitele persoanelor fizice s-au diminuat cu 0.73 p.p , iar cele juridice au crescut cu 0.08 p.p.

- Depozitele cu termene de la 6 până la 12 luni, fiind cele mai atractive în  luna de raportare, au fost atrase cu o rată medie de 4.60% în moneda națională (persoane fizice – 4.84%, persoane juridice – 3.54%) și 0.83 în valută (persoane fizice – 0.83%, persoane juridice – 0.83%).

- Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în moneda națională de la persoanele fizice a fost înregistrată la depozitele cu termene de peste 5 ani (6.32%), în cazul persoanelor juridice – la depozitele cu termene de la 2 până la 5 ani (5.00%).

- Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în valută de la persoanele fizice a fost înregistrată la depozitele cu termene de peste 5 ani (2.31%), în cazul persoanelor juridice - la depozitele cu termene de la 1 an până la  2 ani (2.48%).

 

Ratele medii la depozitele atrase, iulie 2018 (%)

Marja bancară de dobândă în moneda națională a constituit 4.23 p.p., iar cea în valută: 3.69 p.p.

   

- Marja bancară de dobânda la operațiunile în moneda națională s-a majorat cu 0.09 p.p. comparativ cu luna precedentă și s-a micșorat cu 0.53 p.p. față de iulie 2017.

- Marja bancară de dobânda la operațiunile în valută s-a diminuat cu 0.13 p.p. comparativ cu luna precedentă și s-a majorat cu 0.36 p.p. față de iulie 2017.

 

 


Datele statistice

[1] Datele sunt reflectate conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016 cu modificările și completările ulterioare.

[2] Începând cu 01.01.2018, creditele atașate la cursul valutei au fost reclasificate de la credite în moneda națională la credite în valută. Datele pentru iulie 2018 comparabile cu datele din 2017 reflectă: total în MDL – 8.61%; total în valută – 4.80%.

[3] Inclusiv persoane fizice care practică activitate.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: