• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.07.2013

Evoluția pieței creditelor și a depozitelor în luna iunie 2013Volumul creditelor noi acordate în moneda naţionalăSe includ creditele noi acordate pe sectorul bancar cu dobânda mai mare decât „0%”, conform Instrucţiunii privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 304 din 22 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. în luna iunie 2013 a crescut cu 706.7 mil. lei, sau cu 48.1 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 2176.1 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 12.03 la sută şi s-a redus cu 1.66 puncte procentuale (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în moneda naţională

 

Iunie 2012

Mai 2013

Iunie 2013

Suma

Rata medie

%

Suma

Rata medie

%

Suma

Rata medie

 %

mil. lei

mil. lei

mil. lei

Până la 1 lună

215.68

15.48

149.99

14.87

106.28

14.78

De la 1 lună până la 3 luni

40.08

13.77

56.42

13.10

53.11

12.74

De la 3 luni până la 6 luni

93.92

14.84

166.48

10.44

159.67

14.06

De la 6 luni până la 12 luni

281.90

12.56

296.41

12.53

227.20

11.91

Peste 12 luni

837.81

13.47

1235.34

12.00

1629.86

11.64

Suma totală

1469.39

 

1904.64

 

2176.12

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

13.69

 

12.21

 

12.03

Comparativ cu luna mai 2013, volumul creditelor noi acordate în moneda naţională s-a majorat cu 271.5 mil. lei, sau cu 14.3 la sută, iar rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate s-a micșorat cu 0.18 puncte procentuale. Creditele acordate cu termene de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 74.9 la sută în iunie 2013 din volumul total al creditelor în moneda naţională şi au fost acordate în medie cu o rată de 11.64 la sută (în descreştere cu 0.36 puncte procentuale faţă de luna anterioară). Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 11.72 la sută persoanelor juridice, care reprezintă 83.4 la sută din totalul creditelor în lei. În același timp, rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 13.58 la sută.

În luna iunie 2013, volumul creditelor noi acordate în valută străină  (exprimate în MDL) s-a micșorat cu 211.7 mil. lei, sau cu 20.8 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, alcătuind 807.6 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 7.59 la sută, diminuându-se cu 0.33 puncte procentuale (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în valută străină

 

Iunie 2012

Mai 2013

Iunie 2013

Suma

Rata medie

 %

Suma

Rata medie %

Suma

Rata medie

 %

mil. lei

mil. lei

mil. lei

Până la 1 lună

39.59

11.13

0.7

15.02

0.51

15.00

De la 1 lună până la 3 luni

16.32

9.68

12.78

8.72

7.04

6.97

De la 3 luni până la 6 luni

36.74

10.29

2.92

9.09

4.82

6.66

De la 6 luni până la 12 luni

349.51

7.43

58.24

8.03

182.40

8.59

Peste 12 luni

577.19

7.79

400.7

7.51

612.84

7.30

Suma totală

1019.35

 

475.34

 

807.61

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

7.92

 

7.62

 

7.59

Volumul creditelor acordate în valută străină a crescut cu 332.3 mil. lei, sau cu 69.9 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.60 la sută, constituind 96.7 la sută din totalul creditelor în valută străină. Rata medie la creditele noi acordate pe sectorul bancar în valută străină nu s-a modificat semnificativ, micşorându-se cu 0.03 puncte procentuale față de mai 2013, până la nivelul de 7.59 la sută în iunie 2013. Cele mai solicitate credite acordate în valută străină, ca și în perioadele precedente, au fost cele cu termene de peste 12 luni, fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 7.30 la sută.

În luna iunie 2013, volumul depozitelor noi la termen atrase în moneda naţionalăSe includ depozitele noi la termen cu  dobânda mai mare decât „0%” atrase pe sectorul bancar, conform Instrucţiunii privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 304 din 22 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. s-a micşorat cu 291.5 mil. lei, sau cu 17.5 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrând 1372.0 mil. lei. Rata medie ponderată în perioada respectivă a constituit 6.79 la sută  şi s-a redus cu 0.8 puncte procentuale (tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în moneda naţională

 

Iunie 2012

Mai 2013

Iunie 2013

Suma

Rata medie

%

Suma

Rata medie

%

Suma

Rata medie

%

mil. lei

mil. lei

mil. lei

Până la 1 lună

246.18

1.95

53.27

8.45

184.18

3.35

De la 1 lună până la 3 luni

81.02

3.41

30.15

3.06

90.06

2.93

De la 3 luni până la 6 luni

643.54

8.03

328.36

7.43

251.57

7.14

De la 6 luni până la 12 luni

515.16

9.37

811.17

7.11

610.88

7.19

Peste 12 luni

177.60

10.57

275.22

10.41

235.28

9.56

Suma totală

1663.49

 

1498.17

 

1371.98

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

7.59

 

7.75

 

6.79

Comparativ cu luna mai 2013, volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională s-a micşorat cu 126.2 mil. lei (8.4 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă a scăzut cu 0.96 puncte procentuale faţă de luna anterioară, alcătuind 6.79 la sută. Ponderea maximă (44.5 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională aparţine depunerilor cu termene de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 7.19 la sută. Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice a constituit în perioada respectivă 58.6 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, micşorându-se cu 3.3 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 8.54 la sută. Volumul depozitelor noi la termen atrase în valută străină  (exprimate în MDL) în luna iunie 2013 s-a redus cu 394.2 mil. lei, sau cu 29.0 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, constituind 964.4 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada de referinţă a constituit 4.36 la sută (tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în valută străină

 

Iunie 2012

Mai 2013

Iunie 2013

Suma

Rata medie

%

Suma

Rata medie

 %

Suma

Rata medie

%

mil. lei

mil. lei

mil. lei

Până la 1 lună

174.75

0.81

64.76

1.29

52.11

1.73

De la 1 lună până la 3 luni

79.09

2.36

43.58

1.46

40.97

1.15

De la 3 luni până la 6 luni

565.22

4.06

284.21

4.17

223.06

4.23

De la 6 luni până la 12 luni

426.40

4.52

469.33

4.81

404.18

4.36

Peste 12 luni

113.13

5.22

218.87

4.46

244.08

5.59

Suma totală

1358.59

 

1080.75

 

964.40

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

3.79

 

4.22

 

4.36

Comparativ cu luna mai 2013, volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în iunie 2013 s-a micşorat cu 116.3 mil. lei (10.8 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase a sporit cu 0.14 puncte procentuale. Ponderea maximă (41.9 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 4.36 la sută, micşorându-se cu 0.45 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 5.24 puncte procentuale în iunie 2013, majorându-se cu 0.78 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.  Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 3.23 puncte procentuale în luna de referinţă, micşorându-se cu 0.17 puncte procentuale faţă de mai 2013.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: