• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.12.2014

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna noiembrie 2014Rata medie ponderatăDatele din comunicatul dat sunt reflectate conform Instrucțiunii privind raportarea ratelor dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCA BNM nr. 304 din 22 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.238-242 din 30.12.2011. a dobânzii la creditele noi acordate în moneda naţională în luna noiembrie 2014 a constituit 9.81 la sută, diminuându-se cu 2.29 puncte procentuale faţa de perioada respectiva a anului precedent (Graficul nr. 1). In acelaşi timp comparativ cu luna precedentă rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate în moneda națională s-a diminuat cu 0.99 puncte procentuale.
Creditele acordate cu termene de la 2 până la 5 ani au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 89.3 la sută în noiembrie 2014 din volumul total al creditelor în moneda naţională (Graficul nr. 2)  şi au fost acordate în medie cu o rată de 9.71 la sută (în descreştere cu 1.04 puncte procentuale faţă de luna anterioară).

Graf. 1. Ratele dobânzii la creditele noi acordate (% anual)

Graf. 2. Structura creditelor pentru luna noiembrie 2014, pe scadențele contractuale (%)

Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 9.73 la sută persoanelor juridice, care au deţinut 97.0 la sută din volumul total creditelor acordate în moneda naţională. În același timp, rata medie la creditele destinate persoanelor fizice a constituit 12.17 la sută (Graficul nr. 3).
Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în valută străină în perioada respectivă a constituit 8.18 la sută, fiind cu 0.44 puncte procentuale superior celei din luna noiembrie 2013.
Comparativ cu luna anterioară, rata medie în luna noiembrie 2014 a crescut cu 0.25 puncte procentuale.In luna de raportare creditele noi în valută străină au fost reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 8.18 la sută, constituind 99.97 la sută din totalul creditelor în valută străină (Graficul nr.4). Cele mai solicitate credite acordate în valută străină au fost creditele cu termene de la 2 până la 5 ani (94.1 la sută din totalul creditelor acordate în valuta), fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 8.20 la sută.

Graf. 3. Ratele dobânzii la credite acordate în moneda națională pentru luna noiembrie 2014, pe scadenţele contractuale (% anual)

Graf. 4. Ratele dobânzii la creditele acordate în valută străină pentru luna noiembrie 2014, pe scadenţele contractuale (%anual)

În luna noiembrie 2014, rata medie ponderată la depozitele noi la termen atrase în moneda naţională a constituit 5.67 la sută, diminuându-se cu 0.68 puncte procentuale faţă de noiembrie 2013 (Graficul nr.5). Comparativ cu luna octombrie 2014, rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada de raportare a crescut cu 0.18 puncte procentuale.
Depunerile cu termen de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 7.78 la sută, în luna de raportare au rămas cele mai atractive, constituind 37.2 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională (Graficul nr.6).

Graf. 5. Ratele dobânzii la depozitele noi la termen pe sistemul bancar (% anual)

Graf. 6. Structura depozitelor pentru luna noiembrie 2014, pe scadențele contractuale (%)

Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda naţională de la persoanele juridice a constituit în perioada respectivă 50.6 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, majorându-se cu 6.4 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 3.47 la sută (Graficul nr.7). Rata medie la depozitele acordate persoanelor fizice a constituit 7.92 la sută, reflectând o creştere cu 0.08 puncte procentuale comparativ cu luna anterioară.
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină în perioada de referinţă a constituit 4.40 la sută. Comparativ cu luna octombrie 2014, rata medie a dobânzii la depozitele în valută străină atrase în luna de raportare s-a majorat cu 0.46 puncte procentuale.
Ponderea maximă (34.7 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată, ca şi in perioadele precedente,  la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 4.64 la sută, care s-a majorat cu 0.12 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente (Graficul nr.8).

Graf. 7. Ratele dobânzii la depozite la termen atrase în moneda naţională, pentru luna noiembrie 2014, pe scadențele contractuale (% anual)

Graf. 8. Ratele dobânzii la depozite la termen atrase în valută străină, pentru luna noiembrie 2014, pe scadenţele contractuale (% anual)

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 4.13 puncte procentuale în noiembrie 2014, diminuându-se cu 1.18 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente (Graficul nr.9).

Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 3.78 puncte procentuale în luna de referinţă, diminuându-se cu 0.21 puncte procentuale faţă de octombrie 2014.

Graf. 9. Marja bancară (% anual)

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: