• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.09.2022

Evoluția pieței creditelor și a depozitelor în luna august 2022Piața creditelor

În luna august 2022, creditele noi acordate1  au constituit 3 892,8 milioane lei, în descreștere cu 3,3 la sută față de luna august 2021.

Structura creditelor acordate (Diagrama 1) în luna de raportare a evoluat astfel:

 • 55,1 la sută reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit 2 144,9 milioane lei (+11,0 la sută față de luna precedentă și -23,4 la sută față de august 2021);
 • 42,5 la sută reprezintă creditele în valută, al căror volum recalculat în MDL a constitui 1 655,3 milioane lei (+2,5 la sută față de luna precedentă și +38,1 la sută față de august 2021);
 • 2,4 la sută revin creditelor atașate la cursul valutei2, care au constituit 92,6 milioane lei (+ 4,1 la sută față de luna precedentă și de 3,3 ori mai mult față de luna august 2021).

Diagrama 1
Dinamica creditelor noi acordate, milioane lei (graficul de sus) și ritmul anual de creștere a creditelor noi acordate, % (graficul de jos)


 

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2022


Din perspectiva termenelor de acordare (Diagrama 2), cele mai solicitate au fost creditele cu termene de la 2 până la 5 ani, cu o pondere de 56,9 la sută în totalul creditelor acordate. Volumul acestor credite acordate persoanelor juridice a constituit 45,5 la sută din totalul creditelor.

Diagrama 2
Creditele noi acordate, pe scadențe și ponderile acestora, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna august 2022


Creditele în moneda națională (Diagrama 3) au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate societăților comerciale nefinanciare (62,0 la sută) și de creditele acordate persoanelor fizice (29,5 la sută). În cadrul creditelor acordate societăților comerciale nefinanciare prevalează creditele acordate comerțului (47,5 la sută).


Diagrama 3
Structura creditelor acordate în moneda națională, pe sectoare, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna august 2022

Creditele în valută au fost solicitate, preponderent, de către societățile comerciale nefinanciare (85,7 la sută), ponderea majoră (51,9 la sută) revenind comerțului.

Rata medie nominală la creditele noi acordate în moneda națională a constituit 13,16 la sută, la cele în valută – 4,31 la sută, iar la cele atașate la cursul valutei – 4,55 la sută.

Comparativ cu luna precedentă, rata medie a evoluat după cum urmează (Diagrama 4):

 • la creditele în moneda națională s-a majorat cu 0,37 puncte procentuale (p.p.). Persoanelor juridice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 12,29 la sută, persoanelor fizice care practică activitate3 – cu o rată de 16,40 la sută, iar persoanelor fizice – cu o rată de 14,87 la sută;
 • la creditele în valută s-a majorat cu 0,04 p.p. Persoanelor juridice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 4,25 la sută, persoanelor fizice care practică activitate – cu o rată de 4,97 la sută, iar persoanelor fizice – cu o rată de 6,62 la sută;
 • la creditele atașate la cursul valutei s-a majorat cu 0,18 p.p. Persoanelor juridice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 4,19 la sută, persoanelor fizice care practică activitate – cu o rată de 6,00 la sută (menționăm că în luna iulie nu a fost solicitat acest tip de credit), iar persoanelor fizice – cu o rată de 5,13 la sută.

Comparativ cu perioada similară a anului precedent, rata medie nominală ponderată la creditele acordate în moneda națională a crescut cu 6,38 p.p., la cele în valută cu 0,42 p.p, iar la cele atașate la cursul valutei cu 0,11 p.p.

Diagrama 4
Ratele medii nominale ponderate la creditele noi acordate, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2022


Volumul creditelor în moneda națională acordate persoanelor fizice, în luna august 2022, s-a micșorat comparativ cu luna precedentă cu 7,2 la sută și a constituit 632,8 milioane lei (Diagrama 5). Rata medie la aceste credite s-a majorat cu 0,57 p.p.


Diagrama 5
Credite acordate în moneda națională persoanelor fizice

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2022


Din perspectiva scopului creditelor acordate persoanelor fizice, creditele de consum au deținut cea mai mare pondere (75,8 la sută) și au fost acordate cu o rată medie de 15,69 la sută (+0,21 p.p. comparativ cu luna precedentă și +11,12 p.p. comparativ cu luna august 2021).

Rata medie la creditele imobiliare acordate în moneda națională s-a majorat cu 0,88 p.p față de luna precedentă și cu 5,81 p.p. față de luna august 2021 și a constituit 12,53 la sută.

De menționat că 64,2 la sută din totalul creditelor imobiliare au fost acordate în moneda națională. Creditele de consum, de asemenea, au fost acordate, preponderent, în moneda națională (99,5 la sută din totalul creditelor de consum).

Creditele în moneda națională (Diagrama 6) cu termene de la 2 până la 5 ani, fiind cele mai solicitate în luna de raportare, au fost acordate cu o rată medie de 13,36 la sută (persoanelor juridice - cu 12,02 la sută, persoanelor care practică activitate - cu 16,89 la sută, iar persoanelor fizice - cu 15,62 la sută).


Diagrama 6
Ratele medii la creditele acordate, pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2022

 


Creditele în moneda națională cu scadența de la 1 până la 3 luni au fost acordate cu cea mai mare rată medie pe sistemul bancar, care constituie 14,62 la sută.

Creditele în valută cu termene de la 2 până la 5 ani (988,57 milioane lei, cel mai mare volum în luna de raportare) au fost acordate cu o rată medie de 4,14 la sută (persoanelor juridice li s-au acordat credite cu o rată de 4,13 la sută (984,26 milioane lei), persoanelor fizice care practică activitate cu o rată medie de 4,69 la sută (2,03 milioane lei), iar persoanelor fizice cu o rată medie de 7,52 la sută (2,29 milioane lei)) (Diagrama 6).
 

 

Piața depozitelor

În luna august 2022, depozitele noi atrase la termen au constituit 5 325,5 milioane lei, în creștere de 2,0 ori față de luna august 2021  (Diagrama 7).


Diagrama 7
Dinamica depozitelor atrase la termen (graficul de sus) și modificarea acestora față de luna precedentă (graficul de jos), milioane lei


Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2022

Volumul depozitelor atrase a constituit:

 • în moneda națională – 3 971,5 milioane lei (+52,1 la sută față de luna precedentă și de 2,6 ori mai mult față de luna august 2021);
 • în valută recalculat în MDL – 1 353,9 milioane lei (+41,8 la sută față de luna precedentă și +23,2 la sută față de luna august 2021).

Ponderea depozitelor atrase în moneda națională a constituit 74,6 la sută, a celor în valută – 25,4 la sută.

Depozitele noi atrase (Diagrama 8) au fost reprezentate, preponderent, de depozitele persoanelor fizice, cu o pondere de 74,4 la sută (59,0 la sută fiind depozitele atrase în moneda națională și 15,4 la sută cele în valută).

Diagrama 8
Depozitele atrase, pe scadențe și ponderile acestora, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2022


Din perspectiva termenelor de plasare, cea mai mare pondere a revenit depozitelor cu termene de la 6 până la 12 luni, reprezentând 50,8 la sută din totalul depozitelor atrase la termen, depozitele persoanelor fizice atrase la acest termen au constituit 44,0 la sută din totalul depozitelor.

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională a constitut 11,33 la sută, iar la cele în valută – 0,60 la sută.

Diagrama 9
Ratele medii ponderate la depozitele noi atrase la termen, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2022


Comparativ cu luna precedentă, rata medie a evoluat astfel:

 • la depozitele noi atrase la termen în moneda națională s-a majorat cu 1,12 p.p. Persoanele juridice au plasat depozite cu o rată medie de 4,83 la sută, persoanele fizice care practică activitate – cu o rată medie de 8,41 la sută, iar persoanele fizice – cu o rată medie de 13,05 la sută;
 • la depozitele noi atrase la termen în valută s-a majorat cu 0,16 p.p. Persoanele juridice au plasat depozite cu o rată medie de 0,51 la sută, iar persoanele fizice – cu o rată medie de 0,66 la sută. Persoanele fizice care practică activitate nu au plasat depozite în valută.

În comparație cu luna august 2021, rata medie la depozitele atrase în moneda națională s-a majorat cu 8,20 p.p., iar rata medie la depozitele în valută - cu 0,16 p.p. (Diagrama 9).


Diagrama 10
Ratele medii la depozitele noi atrase, pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2022


Depozitele în moneda națională cu termene de la 6 până la 12 luni, deținând cea mai mare pondere (51,8 la sută din totalul depozitelor în moneda națională), au fost atrase cu o rată medie de 12,10 la sută (depozitele persoanelor juridice au fost atrase cu o rată medie de 5,54 la sută, iar depozitele persoanelor fizice – cu o rată de 12,50 la sută) (Diagrama 10). Persoanele fizice care practică activitate nu au plasat depozite în moneda națională cu termene de la 6 până la 12 luni.

În cazul depozitelor în valută, cea mai mare parte (47,8 la sută) o reprezintă cele cu termene de la 6 până la 12 luni, care au fost plasate cu o rată medie de 0,51 la sută (persoanele juridice au plasat depozite cu o rată de 0,37 la sută, persoanele fizice – cu o rată de 0,59 la sută).

Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în moneda națională a fost înregistrată:

 • la depozitele persoanelor juridice cu termene de la 3 până la 6 luni (7,93 la sută);
 • la depozitele persoanelor fizice care practică activitate cu termene de la 1 până la 2 ani (9,00 la sută);
 • la depozitele persoanelor fizice cu termene de la 1 până la 2 ani (15,83 la sută).

Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în valută a fost înregistrată:

 • la depozitele persoanelor juridice cu termene de la 1 până la 2 ani (0,95 la sută);
 • la depozitele persoanelor fizice cu termene de la 2 până la 5 ani (1,24 la sută).

 

Marja de dobândă la operațiunile în moneda națională a constituit 1,83 p.p., iar la cele în valută – 3,71 p.p.

Diagrama 11
Marja de dobândă, p.p.

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2022


Marja de dobândă la operațiunile în moneda națională s-a micșorat cu 0,75 p.p. față de luna precedentă și cu 1,82 p.p. față de luna august 2021 (Diagrama 11).

Marja de dobândă la operațiunile în valută s-a micșorat cu 0,12 p.p. față de luna precedentă și s-a majorat cu 0,26 p.p. față de luna august 2021.


 


Notă. Pe parcursul comunicatului datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice.

1. Informația este reflectată conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 1.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016, cu modificările și completările ulterioare.

2. Creditele atașate la cursul valutei, potrivit Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126 din 28.11.1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 112-114/198 din 14.10.1999, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă activele ale căror solduri, conform condiţiilor stabilite în contractele corespunzătoare încheiate de către bancă, se modifică în funcţie de evoluţia cursului leului moldovenesc faţă de valuta la care se ataşează.

3. Persoanele care practică activitate, conform Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin HCE al BNM nr. 255 din 17.11.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.206-215 din 02.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, activează în cadrul asociaţiilor de persoane fără personalitate juridică şi sunt producători de bunuri şi/sau servicii pentru piaţă, şi anume, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărăneşti, deţinătorii de patentă, notarii, avocaţii, executorii judiciari etc.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: