• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.09.2013

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna august 2013Volumul creditelor noi acordate în moneda naţională în luna august 2013 a crescut cu 249.5 mil. lei, sau cu 18.8 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 1574.2 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 12.09 la sută şi s-a redus cu 0.73 puncte procentuale (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în moneda naţională

 

August 2012

Iulie 2013

August 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

71.60

13.66

134.86

13.72

137.38

13.59

De la 1 lună până la 3 luni

34.64

14.02

39.78

12.61

29.57

13.09

De la 3 luni până la 6 luni

22.10

14.05

57.99

12.44

32.56

13.28

De la 6 luni până la 12 luni

161.76

12.74

412.38

11.59

349.23

11.74

Peste 12 luni

1034.57

12.71

1300.32

11.99

1025.43

11.94

Suma totală

1324.68

 

1945.33

 

1574.17

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

12.82

 

12.05

 

12.09

Comparativ cu luna iulie 2013, volumul creditelor noi acordate în moneda naţională s-a diminuat cu 371.2 mil. lei, sau cu 19.1 la sută, iar rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate s-a majorat cu 0.04 puncte procentuale. Creditele acordate cu termene de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 65.1 la sută în august 2013 din volumul total al creditelor în moneda naţională şi au fost acordate în medie cu o rată de 11.94 la sută (în descreştere cu 0.05 puncte procentuale faţă de luna anterioară). Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 11.64 la sută persoanelor juridice, care reprezintă 76.8 la sută din totalul creditelor în lei. În același timp, rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 13.59 la sută.

În luna august 2013, volumul creditelor noi acordate în valută străină  (exprimate în MDL)   s-a micșorat cu 206.7 mil. lei, sau cu 25.0 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, alcătuind 620.6 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 7.45 la sută, diminuându-se cu 0.19 puncte procentuale (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în valută străină

 

August 2012

Iulie 2013

August 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

0.23

15.18

0.37

15.01

19.27

9.64

De la 1 lună până la 3 luni

7.17

9.64

3.32

6.44

4.81

8.64

De la 3 luni până la 6 luni

8.32

9.10

11.28

6.38

5.35

8.61

De la 6 luni până la 12 luni

101.26

7.46

85.15

7.28

130.73

7.06

Peste 12 luni

710.34

7.63

502.06

7.41

460.48

7.45

Suma totală

827.32

 

602.18

 

620.64

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

7.64

 

7.37

 

7.45

Volumul creditelor acordate în valută străină a crescut cu 18.5 mil. lei, sau cu 3.1 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.45 la sută, constituind 95.3 la sută din totalul creditelor în valută străină. Rata medie la creditele noi acordate de sectorul bancar în valută străină s-a majorat cu 0.08 puncte procentuale față de iulie 2013, până la nivelul de 7.45 la sută în august 2013. Cele mai solicitate credite acordate în valută străină, ca și în perioadele precedente, au fost cele cu termene de peste 12 luni, fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 7.45 la sută.

În luna august 2013, volumul depozitelor noi la termen atrase în moneda naţională s-a diminuat cu 213.3 mil. lei, sau cu 11.2 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrând 1686.0 mil. lei. Rata medie ponderată în perioada respectivă a constituit 7.18 la sută şi  s-a majorat cu 0.03 puncte procentuale (tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în moneda naţională

 

August 2012

Iulie 2013

August 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

225.14

4.19

41.70

5.41

78.80

7.26

De la 1 lună până la 3 luni

280.66

3.73

213.00

1.90

16.06

2.18

De la 3 luni până la 6 luni

539.82

6.83

324.08

6.97

382.51

6.54

De la 6 luni până la 12 luni

534.36

8.88

1033.61

7.69

848.74

6.77

Peste 12 luni

319.34

9.86

340.45

9.26

359.87

9.05

Suma totală

1899.32

 

1952.84

 

1685.98

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

7.15

 

7.16

 

7.18

Comparativ cu luna iulie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională a scăzut cu 266.9 mil. lei (13.7 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă a sporit cu 0.02 puncte procentuale faţă de luna anterioară, alcătuind 7.18 la sută. Ponderea maximă (50.3 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională aparţine depunerilor cu termene de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 6.77 la sută. Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice a constituit în perioada respectivă 73.1 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, majorându-se cu 12.4 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 8.16 la sută. Volumul depozitelor noi la termen atrase în valută străină  (exprimate în MDL) în luna august 2013 s-a majorat cu 162.8 mil. lei, sau cu 9.3 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent, constituind 1920.2 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada de referinţă a constituit 4.64 la sută (tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în valută străină

 

August 2012

Iulie 2013

August 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

104.47

1.64

63.27

1.73

33.96

1.66

De la 1 lună până la 3 luni

54.25

2.08

48.84

1.13

31.81

1.38

De la 3 luni până la 6 luni

568.85

4.29

250.10

4.07

331.52

3.96

De la 6 luni până la 12 luni

548.57

4.75

519.92

4.67

1288.15

4.91

Peste 12 luni

481.24

5.46

192.85

5.16

234.72

4.99

Suma totală

1757.38

 

1074.98

 

1920.16

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

4.53

 

4.29

 

4.64

Comparativ cu luna iulie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în august 2013 s-a majorat cu 845.2 mil. lei (78.6 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase a sporit cu 0.35 puncte procentuale. Ponderea maximă (67.1 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 4.91 la sută, sporind cu 0.24 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 4.91 puncte procentuale în august 2013, sporind cu 0.02 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente. Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 2.81 puncte procentuale în luna de referinţă, micşorându-se cu 0.27 puncte procentuale faţă de iulie 2013.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: