Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.02.2015

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna ianuarie 2015Rata medie ponbderată a dobânziiDatele din comunicatul dat sunt reflectate conform Instrucțiunii privind raportarea ratelor dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCA BNM nr. 304 din 22 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.238-242 din 30.12.2011 la creditele noi acordate în moneda naţională în luna ianuarie 2015 a constituit 11.60 la sută, diminuându-se cu 0.69 puncte procentuale faţa de perioada respectiva a anului precedent (Graficul nr. 1). In acelaşi timp comparativ cu luna precedentă rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate în moneda națională s-a majorat cu 0.65 puncte procentuale.

Creditele acordate cu termene de la 2 până la 5 ani au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 37.13 la sută în ianuarie 2015 din volumul total al creditelor în moneda naţională (Graficul nr. 2)  şi au fost acordate în medie cu o rată de 11.96 la sută (în creştere cu 0.61 puncte procentuale faţă de luna anterioară).

Graf. 1. Ratele dobânzii la creditele noi acordate (% anual)

Graf. 2. Structura creditelor pentru luna ianuarie 2015, pe scadențele contractuale (%)

Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 11.19 la sută persoanelor juridice, care au deţinut 76.5 la sută din volumul total creditelor acordate în moneda naţională. În același timp, rata medie la creditele destinate persoanelor fizice a constituit 12.91 la sută (Graficul nr. 3).

Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în valută străină în perioada respectivă a constituit 7.49 la sută, fiind cu 0.34 puncte procentuale inferior celei din luna ianuarie 2014. Comparativ cu luna anterioară, rata medie în luna ianuarie 2015 a scăzut cu 0.23 puncte procentuale.

In luna de raportare creditele noi în valută străină au fost reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.47 la sută, constituind 99.3 la sută din totalul creditelor în valută străină (Graficul nr.4).

Graf. 3. Ratele dobânzii la credite acordate în moneda națională pentru luna ianuarie 2015, pe scadenţele contractuale (% anual)

Graf. 4. Ratele dobânzii la creditele acordate în valută străină pentru luna ianuarie 2015, pe scadenţele contractuale (%anual)

Cele mai solicitate credite acordate în valută străină au fost creditele cu termene de la 2 până la 5 ani (45.3 la sută din totalul creditelor acordate în valuta), fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 7.66 la sută.

În luna ianuarie 2015, rata medie ponderată la depozitele noi la termen atrase în moneda naţională a constituit 6.92 la sută, majorându-se cu 1.02 puncte procentuale faţă de ianuarie 2014 (Graficul nr.5). Comparativ cu luna decembrie 2014, rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada de raportare a crescut cu 0.45 puncte procentuale.

Depunerile cu termen de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 9.01 la sută, în luna de raportare au rămas cele mai atractive, constituind 34.3 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională (Graficul nr.6).

Graf. 5. Ratele dobânzii la depozitele noi la termen pe sistemul bancar (% anual)

Graf. 6. Structura depozitelor pentru luna ianuarie 2015, pe scadențele contractuale (%)

Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice a constituit în perioada respectivă 63.4 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, majorându-se cu 5.4 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 8.12 la sută (Graficul nr.7). Rata medie la depozitele acordate persoanelor juridice a constituit 3.17 la sută, reflectând o descreştere cu 1.02 puncte procentuale comparativ cu luna anterioară.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină în perioada de referinţă a constituit 3.93 la sută. Comparativ cu luna decembrie 2014, rata medie a dobânzii la depozitele în valută străină atrase în luna de raportare s-a diminuat cu 0.05 puncte procentuale.

Ponderea maximă (44.6 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată, ca şi in perioadele precedente, la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 4.18 la sută, care s-a diminuat cu 0.07 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente (Graficul nr.8).

Graf.7. Ratele dobânzii la depozite la termen atrase în moneda naţională, pentru luna ianuarie 2015, pe scadențele contractuale (% anual)

Graf. 8. Ratele dobânzii la depozite la termen atrase în valută străină, pentru luna ianuarie 2015, pe scadenţele contractuale (% anual)

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 4.68 puncte procentuale în ianuarie 2015, majorându-se cu 0.2 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente (Graficul nr.9).

Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 3.56 puncte procentuale în luna de referinţă, diminuându-se cu 0.18 puncte procentuale faţă de decembrie 2014.

Graf. 9. Marja bancară (% anual)

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: