• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.12.2014

11 decembrie 2014. Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiConsiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 11 decembrie 2014, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

 1. se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1.0 puncte procentuale, de la 3.5 pînă la 4.5 la sută anual;
 2. se majorează ratele de dobîndă:
 • la creditele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 6.5 pînă la 7.5 la sută anual;
 • la depozitele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 0.5 pînă la 1.5 la sută anual;
 1. ratele nominalizate la punctele 1 şi 2 intră în vigoare la data de 12 decembrie 2014;
 2. se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Datele aferente ratei inflaţiei pentru luna noiembrie 2014 denotă premise importante pentru înregistrarea unei abateri pozitive faţă de prognoza inflaţiei pentru trimestrul IV, 2014. Astfel, nivelul inflaţiei anuale de 4.8 la sută din lunile octombrie şi noiembrie este cu 0.6 puncte procentuale superior valorii prognozate publicate în Raportul asupra inflaţiei nr.4, 2014, din cauza creşterii peste aşteptări a preţurilor la produsele alimentare şi a inflaţiei de bază ca urmare a deprecierii monedei naţionale faţă de dolarul SUA și euro.

Evoluţia respectivă a inflaţiei şi decizia de majorare a ratelor dobînzii la principalele instrumente de politică monetară se bazează pe următoarele aspecte.

Pe parcursul ultimelor trei luni ale anului curent se atestă o depreciere mai accentuată a leului moldovenesc faţă de moneda unică europeană şi dolarul SUA, cauzată de diminuarea ofertei nete de valută străină pe piaţa internă, precum şi de factori psihologici care au o influenţă importantă asupra situaţiei de pe piaţa valutară. Nervozitatea pe piaţa valutară a fost alimentată, într-o oarecare măsură, şi de decizia Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la instituirea administrării speciale la Banca de Economii şi Banca Socială. Aceste condiţii au determinat formarea unor anticipări şi percepţii negative cu privire la evoluţia viitoare a cursului de schimb al leului moldovenesc şi a inflaţiei.

Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor, cu accentuarea treptată a riscurilor proinflaţioniste. Probabilitatea tot mai mare a unei recesiuni în economiile ţărilor din zona euro şi Federaţia Rusă – principalilor parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induce riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populaţiei şi ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului comerţului extern şi a remiterilor populaţiei, ceea ce poate influenţa suplimentar dinamica ratei de schimb a monedei naţionale şi, ulterior, evoluţia inflaţiei. În luna octombrie 2014 ritmul anual al transferurilor de mijloace băneşti din străinătate efectuate de persoanele fizice prin băncile din Republica Moldova a înregistrat o diminuare de 9.0 la sută faţă de perioada respectivă a anului precedent, iar exportul de mărfuri în ianuarie – septembrie 2014 a înregistrat un ritm anual negativ de (minus) 0.2 la sută. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaţioniste suplimentare.

În contextul unei deprecieri a monedei naţionale, mai semnificative decît valoarea utilizată în anul 2012 la stabilirea tarifelor pentru serviciile reglementate, în anul 2015 există un risc pronunţat ca acestea să fie revizuite în direcţia majorării, ceea ce ar putea rezulta în creşterea suplimentară a aşteptărilor inflaţioniste. Odată cu propagarea efectelor de runda a doua ale acestor ajustări există riscul de accelerare a inflaţiei în anul următor.

Accentuarea riscurilor proinflaţioniste cere o reacţie preventivă din partea politicii monetare. În condiţiile actuale este necesară înăsprirea graduală a politicii monetare, pentru a combate presiunile proinflaţioniste din partea preţurilor reglementate şi deprecierii monedei naţionale.

În acest context, membrii Consiliului de administraţie al BNM, în şedinţa din 11 decembrie 2014, au decis prin vot unanim să majoreze rata dobînzii de politică monetară cu 1.0 puncte procentuale de la 3.5 la 4.5 sută anual. Totodată, s-a luat hotărîrea de a menţine norma rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste şi menţinerea ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va continua să propună băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anii 2014-2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 28 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 29 decembrie 2014, conform calendarului anunţat.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: