Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.02.2015

26 februarie 2015. Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiConsiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 26 februarie 2015, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

 1. se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 13.5 la sută anual;
 2. se mențin ratele de dobîndă:
 • la creditele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual;
 • la depozitele overnight la nivelul actual de 10.5 la sută anual.

Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2015 a constituit 4.7 la sută, menţinîndu-se la nivelul înregistrat în luna precedentă, preponderent ca urmare a contribuţiei din partea preţurilor alimentare şi a inflaţiei de bază, de 1.6 şi, respectiv, 2.4 puncte procentuale. Începînd cu luna februarie 2012, rata anuală a inflaţiei se menţine în permanenţă în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

În luna ianuarie, rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a constituit 7.0 la sută, majorîndu-se cu 0.7 puncte procentuale faţă de nivelul lunii decembrie 2014.

Conform informaţiei publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), în anul 2014 exporturile şi importurile au scăzut cu 3.7 şi 3.2 la sută respectiv, iar producţia industrială și transportul de mărfuri au sporit cu 7.3 și 4.0 la sută, respectiv, comparativ cu anul 2013. Totodată, în trimestrul IV, 2014 exporturile, importurile și transportul de mărfuri s-au diminuat cu 12.4, 4.7 și 2.9 la sută respectiv, pe cînd producția industrială s-a majorat cu 9.9 la sută comparativ cu trimestrul IV, 2013.

Din perspectiva cererii de consum, ritmul anual de creştere a salariului mediu real pe economie în trimestrul IV, 2014 a constituit 8.9 la sută (inclusiv în sectorul bugetar - 11.3 la sută), fiind cu 2.4 puncte procentuale superior celui din trimestrul III, 2014. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin băncile din Republica Moldova s-au redus în luna ianuarie 2015 cu 29.2 la sută faţă de ianuarie 2014.

În luna ianuarie, soldul creditelor acordate economiei a consemnat o diminuare de 0.8 la sută faţă de sfîrşitul lunii ianuarie 2014, iar cel al depozitelor s-a majorat cu 11.4 la sută.

Ratele medii ale dobînzilor aplicate de bănci la creditele şi depozitele în moneda naţională au înregistrat o evoluţie divergentă. Astfel, în luna ianuarie 2015, rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a diminuat cu 0.03 puncte procentuale faţă de luna decembrie 2014, constituind 10.67 la sută. Rata medie a dobînzii pentru depozitele în lei s-a majorat cu 0.08 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă, înregistrînd nivelul de 7.62 la sută. Totodată, la finele săptămînii a treia a lunii februarie rata medie a dobînzii pentru depozitele în lei s-a majorat cu 0.25 puncte procentuale comparativ cu luna ianuarie 2015, constituind 7.87 la sută. Totuşi, această creștere recentă a ratei medii a dobînzii la depozitele în moneda națională este insuficientă pentru a stimula economisirea în lei.

Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor, cu accentuarea riscurilor proinflaţioniste. Probabilitatea tot mai mare a unei recesiuni în economiile ţărilor din zona euro şi Federaţia Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induce riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populaţiei şi ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului comerţului extern şi al remiterilor populaţiei, ceea ce poate influenţa dinamica ratei de schimb a monedei naţionale şi, ulterior, evoluţia inflaţiei. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaţioniste suplimentare.

În consecință, accentuarea tendinței de depreciere a monedei naționale de la începutul anului curent denotă iminența unor presiuni inflaționiste pronunțate în perioadele următoare care, în prima etapă, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile comunale, iar ulterior, prin majorarea așteptărilor proinflaționiste, va determina IPC să părăsească temporar limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută.

În acest context, membrii Consiliului de administraţie al BNM, în şedinţa din 26 februarie 2015, au decis prin vot unanim să mențină rata dobînzii de politică monetară la nivelul de 13.5 la sută anual.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va continua să propună băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anul 2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 28 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 26 martie 2015, conform calendarului anunţat.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: