• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.01.2014

30 ianuarie 2014. Comunicat al Băncii Naționale a MoldoveiConsiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 30 ianuarie 2014, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

 1. se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual;
 2. se menţin ratele de dobîndă:
 • la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
 • la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual;
 1. se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Consiliul de administraţie al BNM a aprobat Raportul asupra inflaţiei nr. 1, 2014, care va fi prezentat la conferinţa de presă din 6 februarie 2014.

Ritmul anual al inflaţiei în luna decembrie a constituit 5.2 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale superior nivelului înregistrat în luna precedentă. Pe durata ultimelor 23 de luni, rata inflaţiei anuale se menţine în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută. Rata inflaţiei anuale în trimestrul IV, 2013 a depăşit cu 0.5 puncte procentuale valoarea anticipată în cadrul proiecţiilor publicate în Raportul asupra inflaţiei din luna noiembrie 2013, din cauza creşterii peste așteptări a preţurilor la produsele alimentare.

Rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna ianuarie 2012 sunt calculate de BNS în baza modificării Anexei nr. 2 la „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). în luna decembrie a fost de 4.8 la sută, majorîndu-se cu 0.1 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente, semnalînd o cerere internă relativ slabă.

În trimestrul III, 2013 PIB a înregistrat o creştere de 12.9 la sută faţă de perioada similară a anului 2012, după o sporire de 6.1 la sută în trimestrul II, 2013. Dinamica pozitivă a economiei naţionale s-a datorat în cea mai mare parte majorării considerabile a valorii adăugate brute în agricultură după un an secetos, fapt ce a determinat sporirea bunurilor exportate şi o creștere mai modestă a celor importate. Acest proces a fost susţinut de deprecierea monedei naţionale pe parcursul anului 2013 în raport cu valutele principalilor parteneri comerciali, în condiţiile în care activitatea economică a acestora a fost mai puţin pronunţată.

Din perspectiva cererii de consum, ritmul anual de creştere al salariului mediu real pe economie în perioada octombrie-noiembrie 2013 a constituit 3.2 la sută, fiind cu 2.2 puncte procentuale inferior celui din trimestrul III, 2013. Transferurile din străinătate de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin canale oficiale au crescut cu 7.1 la sută în primele 11 luni ale anului 2013 comparativ cu perioada similară a anului 2012, reprezentând o ușoară temperare.

Procesele de creditare şi de economisire pe parcursul trimestrului IV, 2013 au înregistrat o evoluţie divergentă. Volumul creditelor noi acordate în perioada de referinţă s-a majorat cu 45.6 la sută, consemnînd cel mai înalt ritm de creștere din ultimii trei ani, repartizarea acesteia fiind neuniformă pe bănci. Depozitele noi atrase s-au diminuat cu 4.2 la sută faţă de trimestrul IV, 2012. Soldurile totale ale creditelor şi depozitelor la sfîrşitul lunii decembrie au crescut cu 18.6 la sută şi, respectiv, cu 24.3 la sută faţă de decembrie 2012.

Rata medie la creditele noi acordate în moneda naţională a sporit cu 0.72 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna septembrie 2013, constituind 12.51 la sută. Rata la depozitele noi atrase în lei s-a diminuat cu 0.80 puncte  procentuale comparativ cu valoarea din luna septembrie, înregistrînd nivelul de 5.82 la sută în luna decembrie 2013.

Conduita politicii monetare continuă să fie afectată de complexitatea balanţei riscurilor inflaţioniste şi dezinflaţioniste. Presiunile dezinflaţioniste sunt reliefate, în special, de reducerea cererii agregate şi de deprecierea monedelor naţionale ale unor parteneri comerciali. Factorii care ar putea contrabalansa procesul dezinflaţionist sînt redresarea economiilor din Uniunea Europeană, precum și majorarea pronunţată a preţurilor la produsele alimentare pe piețele internaționale.

În aceste condiţii, membrii Consiliului de administraţie al BNM, în şedinţa din 30 ianuarie 2014, au constatat necesitatea păstrării caracterului adaptiv al politicii monetare şi au decis prin vot unanim să menţină rata dobînzii de politică monetară la nivelul de 3.5 la sută anual. Totodată, s-a luat hotărîrea de a menţine norma rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale.

Noua rundă de prognoză plasează rata inflaţiei medie anuale pentru anii 2014 şi 2015 în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

O evaluare mai detaliată a situaţiei macroeconomice, a prognozei pe termen mediu a inflaţiei şi a eventualelor riscuri şi provocări cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare va fi prezentată în Raportul asupra inflaţiei nr. 1, 2014 care va fi publicat, conform calendarului stabilit, la data de 6 februarie 2014.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va continua să propună băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anii 2014-2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 28 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica consumului populației, remiterilor și modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 27 februarie 2014, conform calendarului anunţat.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: