• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.12.2019

Banca Națională a diminuat rata de bazăComitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, cu vot unanim, să fie diminuată rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2,0 puncte procentuale, până la 5,5 la sută anual.

Hotărârea are drept scop de a menține inflația în intervalul de variație al țintei de 5,0 la sută, ceea ce constituie o situație optimă pentru dezvoltarea economiei naționale. În același timp, decizia corespunde prognozelor anterioare ale BNM privind evoluția inflației. În acest sens, la prezentarea ultimului Raport asupra inflației, guvernatorul BNM, Octavian Armașu, a menționat că Banca Națională va trebui să își ajusteze politicile în direcția unei relaxări, deoarece în anul viitor se așteaptă o reducere a inflației.

În condițiile dezinflaționiste din 2020, decizia BNM va susține competitivitatea economiei și va stimula activitatea de creditare.

În aceeași ședință, Comitetul executiv a decis diminuarea ratelor de dobândă la creditele și la depozitele overnight până la 8,5 la sută, și, respectiv, 2,5 la sută anual.  Totodată, a fost micșorată norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă și a fost majorată norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă [detalii]. Aceasta va încuraja intermedierea financiară în moneda națională și, respectiv, o va descuraja pe cea în valută.

Banca Națională va monitoriza în continuare situația și, la necesitate, va veni cu măsuri stimulative.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe 29 ianuarie 2020, conform calendarului publicat.


A se vedea Decizia de politică monetară:

 


Decizia de politică monetară din 11 decembrie 2019 discutată de Guvernatorul BNM cu jurnaliștii Clubului presei economice.

 


Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: