Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.03.2014

27 martie 2014. Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiConsiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 27 martie 2014, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

 1. se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual;
 2. se menţin ratele de dobîndă:
 • la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
 • la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual;
 1. se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Ritmul anual al inflaţiei în luna februarie a constituit 5.4 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale superior nivelului înregistrat în luna precedentă, preponderent ca urmare a majorării contribuţiei din partea preţurilor la produsele alimentare şi din partea inflaţiei de bază pînă la valorile de 2.9 şi 1.7 puncte procentuale, respectiv. Pe durata ultimilor 2 ani, rata inflaţiei anuale se menţine în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna ianuarie 2012 sunt calculate de BNS în baza modificării Anexei nr. 2 la „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). în luna februarie a fost de 5.1 la sută, majorîndu-se cu 0.3 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

În anul 2013, PIB a înregistrat o creştere de 8.9 la sută comparativ cu anul 2012. Creşterea pronunţată a economiei naţionale s-a datorat în cea mai mare parte revigorării cererii interne, drept efect al majorării venitului disponibil al populaţiei, şi evoluţiei pozitive a sectorului agricol. Acest proces a fost susţinut de deprecierea monedei naţionale pe parcursul anului 2013 în raport cu valutele principalilor parteneri comerciali, în special prin stimularea consumului şi exporturilor.

Conform informaţiei publicate de BNS în perioada ianuarie-februarie 2014, transporturile de mărfuri au crescut cu 22.2 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2013. De menţionat că, în luna februarie 2014 s-a înregistrat o temperare pronunţată a ritmului anual de creştere a volumului mărfurilor transportate, astfel consemnînd un nivel de 2.3 la sută, cu 63.6 puncte procentuale inferior celui din luna decembrie 2013.

În luna ianuarie 2014, transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin băncile din Republica Moldova au scăzut cu 7.3 la sută comparativ cu luna ianuarie 2013.

În baza informaţiei disponibile, este prematur a determina, dacă redresarea economică este durabilă şi dacă ritmurile de creştere economică din anul 2013 vor fi susţinute şi pe termen mediu.

Procesele de creditare şi de economisire au înregistrat o evoluţie ascendentă în luna februarie 2014 comparativ cu luna similară a anului precedent. Astfel, volumul creditelor noi acordate în perioada de referinţă s-a majorat cu 28.6 la sută, iar depozitele noi atrase au sporit cu 11.3 la sută. Soldurile totale ale creditelor şi depozitelor la sfîrşitul lunii februarie au crescut cu 20.3 la sută şi, respectiv, cu 24.2 la sută faţă de perioada similară a anului precedent.

Rata medie la creditele noi acordate în moneda naţională s-a diminuat cu 0.33 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna ianuarie 2014, constituind 11.96 la sută. Rata la depozitele noi atrase în lei s-a redus cu 0.07 puncte procentuale pînă la un nivel de 5.84 la sută în luna februarie 2014.

Conduita politicii monetare continuă să fie afectată de complexitatea balanţei riscurilor inflaţioniste şi a celor dezinflaţioniste. Presiunile dezinflaţioniste sînt reliefate în special de reducerea cererii agregate şi de deprecierea monedelor naţionale ale unor parteneri comerciali. Factorii care ar putea contrabalansa procesul dezinflaţionist sînt redresarea economiilor din Uniunea Europeană, o eventuală majorare a preţurilor la produsele alimentare pe pieţele internaţionale, precum şi propagarea impactului ajustării politicii bugetare pentru anul 2014.

În aceste condiţii, membrii Consiliului de administraţie al BNM, în şedinţa din 27 martie 2014, au constatat necesitatea păstrării caracterului adaptiv al politicii monetare şi au decis prin vot unanim să menţină rata dobînzii de politică monetară la nivelul de 3.5 la sută anual. Totodată, s-a luat hotărîrea de a menţine norma rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va continua să propună băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anii 2014-2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 28 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 23 aprilie 2014, conform calendarului anunţat.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: