• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.12.2014

29 decembrie 2014. Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiConsiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 29 decembrie 2014, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

 1. se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 4.5 pînă la 6.5 la sută anual;
 2. se majorează ratele de dobîndă:
 • la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 7.5 pînă la 9.5 la sută anual;
 • la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 1.5 pînă la 3.5 la sută anual;
 1. ratele nominalizate la punctele 1 şi 2 intră în vigoare la data de 30 decembrie 2014;
 2. se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Ritmul anual al inflaţiei în luna noiembrie a constituit 4.8 la sută, menţinîndu-se la nivelul înregistrat în luna precedentă, preponderent ca urmare a contribuţiei din partea preţurilor la produsele alimentare şi a inflaţiei de bază, de 2.1 şi, respectiv, 1.9 puncte procentuale. Începînd cu luna februarie 2012, rata anuală a inflaţiei se menţine în permanenţă în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

În luna noiembrie, rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a constituit 5.9 la sută, majorîndu-se cu 0.1 puncte procentuale faţă de nivelul lunii octombrie.

În trimestrul III, 2014, PIB a înregistrat o creştere de 5.9 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, după o sporire de 4.2 la sută în trimestrul II al anului curent. Accelerarea activităţii economice din trimestrul III, 2014 a fost determinată exclusiv de majorarea cererii agregate interne. Pe categorii de resurse, creşterea PIB a fost stimulată de sporirea cu 8.6 la sută a valorii adăugate brute aferente agriculturii.

Conform informaţiei publicate de BNS, în luna octombrie 2014 producția industrială și importurile au sporit cu 14.0 şi 0.3 la sută respectiv, iar exporturile au scăzut cu 6.6 la sută faţă de luna octombrie 2013. În luna noiembrie 2014, volumul mărfurilor transportate a înregistrat o diminuare de 2.4 la sută faţă de luna noiembrie 2013.

Din perspectiva cererii de consum, în luna octombrie 2014, ritmul anual de creştere a salariului mediu real pe economie a constituit 8.6 la sută, fiind cu 2.0 puncte procentuale superior celui din trimestrul III, 2014. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin băncile din Republica Moldova au scăzut în luna noiembrie cu 21.4 la sută, iar pentru perioada ianuarie-noiembrie 2014 au înregistrat o majorare de 3.5 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului 2013.

În luna noiembrie, soldul creditelor acordate economiei a consemnat o creştere de 0.3 la sută faţă de sfîrşitul lunii noiembrie 2013, iar cel al depozitelor s-a majorat cu 9.3 la sută.

Ratele medii ale dobînzilor aplicate de bănci în moneda naţională la credite şi depozite au înregistrat o evoluţie divergentă.

Rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a diminuat cu 0.29 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna octombrie 2014, constituind 10.37 la sută. Rata medie a dobînzii pentru depozitele în lei s-a majorat cu 0.05 puncte procentuale comparativ cu valoarea din luna octombrie, constituind 7.67 la sută.

Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor, cu accentuarea treptată a riscurilor proinflaţioniste. Probabilitatea tot mai mare a unei recesiuni în economiile ţărilor din zona euro şi Federaţia Rusă – principalilor parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induce riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populaţiei şi ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului comerţului extern şi a remiterilor populaţiei, ceea ce poate influenţa dinamica ratei de schimb a monedei naţionale şi, ulterior, evoluţia inflaţiei. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaţioniste suplimentare.

În contextul unei deprecieri a monedei naţionale, mai semnificative decît valoarea utilizată în anul 2012 la stabilirea tarifelor pentru serviciile reglementate, există un risc pronunţat ca acestea să fie revizuite în direcţia majorării în anul 2015. Faptul în cauză ar putea induce  creşterea suplimentară a aşteptărilor inflaţioniste, iar odată cu propagarea efectelor de runda a doua ale acestor ajustări de tarife există riscul de accelerare a inflaţiei în anul următor.

Accentuarea riscurilor proinflaţioniste cere o reacţie preventivă din partea politicii monetare. În condiţiile actuale este necesară înăsprirea graduală a politicii monetare, pentru a combate presiunile proinflaţioniste din partea preţurilor reglementate şi deprecierii monedei naţionale.

În acest context, membrii Consiliului de administraţie al BNM, în şedinţa din 29 decembrie 2014, au decis prin vot unanim să majoreze rata dobînzii de politică monetară cu 2.0 puncte procentuale de la 4.5 la 6.5 sută anual. Totodată, s-a luat hotărîrea de a menţine norma rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Decizia de majorare a ratei de bază va produce treptat efecte în economie pe parcursul următoarelor 2-3 trimestre, avînd ca scop ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste şi menţinerea ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va continua să propună băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anul 2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 28 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 29 ianuarie 2015, conform calendarului anunţat.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: