Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.05.2014

29 mai 2014. Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiConsiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 29 mai 2014, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

 1. se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual;
 2. se menţin ratele de dobîndă:
 • la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
 • la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual;
 1. se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Ritmul anual al inflaţiei în luna aprilie a constituit 5.8 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale superior nivelului înregistrat în luna precedentă, preponderent ca urmare a majorării contribuţiei din partea preţurilor la produsele alimentare şi a inflaţiei de bază pînă la valorile de 3.2 şi 1.8 puncte procentuale, respectiv. Pe durata a peste 2 ani, rata anuală a inflaţiei se menţine în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna ianuarie 2012 sunt calculate de BNS în baza modificării Anexei nr. 2 la „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). în luna aprilie a fost de 5.5 la sută, majorîndu-se cu 0.3 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

Datele publicate de BNS pentru primele luni ale anului reflectă contractarea exporturilor şi importurilor de mărfuri şi temperarea ritmurilor de creştere a producţiei industriale şi a transportului de mărfuri, ceea ce prezintă primele semnale de răcire a activităţii economice. Astfel, în trimestrul I, 2014 exporturile şi importurile au scăzut cu 2.8 și 2.0 la sută, iar producţia industrială a marcat o creştere de 6.3 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. După o perioadă de 14 luni, în care ritmul anual de creştere a transportului de mărfuri a înregistrat doar valori pozitive, în luna aprilie 2014 acesta a consemnat o reducere de 0.1 la sută.

Din perspectiva cererii de consum, ritmul anual de creştere al salariului mediu real în luna martie 2014 a constituit 1.5 la sută, fiind cu 2.7 puncte procentuale inferior celui din luna februarie. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin băncile din Republica Moldova, după două luni de evoluţie negativă, în luna martie 2014 au revenit în teritoriul pozitiv, sporind cu 4.6 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2013.

Procesele de creditare şi de economisire au înregistrat o evoluţie ascendentă în luna aprilie 2014 comparativ cu luna similară a anului precedent. Astfel, soldul creditelor acordate economiei în perioada de referinţă a consemnat o creștere de 20.0 la sută față de sfîrşitul lunii aprilie 2013, iar cel al depozitelor atrase s-a majorat cu 19.24 la sută.

Rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a majorat cu 0.01 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna martie 2014, constituind 11.51 la sută. Rata medie a dobînzii pentru depozitele în lei s-a micșorat cu 0.10 puncte procentuale comparativ cu valoarea din luna martie, constituind 7.67 la sută în luna aprilie 2014.

Conduita politicii monetare continuă să fie afectată de complexitatea balanţei riscurilor cu predominarea celor dezinflaţioniste, generate în special de deprecierea monedelor naţionale ale unor parteneri comerciali şi de recuperarea lentă a cererii agregate interne. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune și eventuala majorare a preţurilor la produsele alimentare pe pieţele internaţionale, ar putea induce presiuni inflaţioniste.

În aceste condiţii, membrii Consiliului de administraţie al BNM, în şedinţa din 29 mai 2014, au decis prin vot unanim să menţină rata dobînzii de politică monetară la nivelul de 3.5 la sută anual. Totodată, s-a luat hotărîrea de a menţine norma rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va continua să propună  băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anii 2014-2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 28 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 26 iunie 2014, conform calendarului anunţat.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: