• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.08.2022

Decizia de politică monetară, 04.08.2022Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 4 august 2022, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre:

 1. Se stabilește rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 21,50 la sută anual.
 2. Se stabilesc ratele de dobândă:

a. la creditele overnight, la nivelul de 23,50 la sută anual;

b. la depozitele overnight, la nivelul de 19,50 la sută anual.

 1. Se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă după cum urmează:

a. începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 august 2022 – 15 septembrie 2022, de la 34,0 la sută la nivelul de 37,0 la sută din baza de calcul;

b. începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 septembrie 2022 – 15 octombrie 2022, de la 37,0 la sută la nivelul de 40,0 la sută din baza de calcul.

 1. Se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă după cum urmează:

a. începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în valută liber convertibilă 16 august 2022 – 15 septembrie 2022, de la 39,0 la sută la nivelul de 42,0 la sută din baza de calcul;

b. începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în valută liber convertibilă 16 septembrie 2022 – 15 octombrie 2022, de la 42,0 la sută la nivelul de 45,0 la sută din baza de calcul.

Comitetul executiv al BNM a aprobat spre publicare Raportul asupra inflației, august 2022.

Decizia Comitetului executiv urmărește temperarea ritmurilor alerte de creștere a prețurilor de consum, atenuarea efectelor secundare ale șocurilor de ofertă, stimularea intermedierii financiare în moneda națională și a economisirii în defavoarea consumului, echilibrarea balanței comerciale, precum și ancorarea așteptărilor inflaționiste.

Totodată, magnitudinea măsurilor de politică monetară a fost calibrată pentru susținerea descreșterii indicelui prețurilor de consum începând cu trimestrul IV 2022.

În acest context, există o probabilitate înaltă că măsurile adoptate pot finaliza ciclul de înăsprire a politicii monetare, în condițiile absenței unor șocuri proinflaționiste majore neanticipate în perioada imediat următoare. Odată ce proiecțiile viitoare vor contura premise fundamentate pentru relaxarea politicii monetare, BNM va adopta măsurile necesare pentru readucerea inflației în proximitatea țintei de 5,0 la sută.

Evoluția inflației. Rata anuală a inflației s-a majorat de la 22,2 la sută în luna martie 2022 până la 31,8 la sută în luna iunie 2022. Accelerarea prețurilor a fost determinată de creșterea cotațiilor internaționale și regionale la produsele alimentare și la resursele energetice, ducând la scumpirea pe piața internă atât a bunurilor, cât și a serviciilor. Ajustarea tarifelor la gazul în rețea, energia termică și cea electrică, creșterea prețurilor la carburanți, dar și dinamica ascendentă a salariilor au majorat costurile pentru agenții economici, care s-au reflectat treptat în prețuri. Războiul din Ucraina a creat presiuni suplimentare asupra prețurilor la produsele alimentare, combustibili și unor componente ale inflației de bază. Deprecierea leului față de dolarul SUA a generat presiuni inflaționiste adiționale asupra anumitor componente ale IPC. Presiunile din partea cererii au scăzut, influențând neglijabil prețurile la produsele alimentare și la componentele inflației de bază.

Mediul extern. Situația economiei mondiale continuă să se înrăutățească. Creșterea cotațiilor internaționale, înăsprirea politicilor monetare, majorarea costurilor de producere, creșterea numărului cazurilor de COVID-19 și reintroducerea carantinei în China au temperat activitatea economică mondială. Majorarea agresivă a intervalului ratelor dobânzilor operată de Sistemul Rezervelor Federale în luna iunie, deopotrivă cu creșterea primelor de risc, au contribuit la aprecierea semnificativă a dolarului SUA. Euro s-a depreciat în luna iulie până la paritate cu dolarul SUA, din cauza diferențelor de dobânzi și a obligațiunilor guvernamentale. S-a adâncit criza gazelor naturale din Europa la sfârșitul lunii iunie, prețul ajungând la 1 900 dolari SUA pentru 1 000 m3. Prețurile internaționale la produsele agroalimentare au scăzut ușor în ultimele luni, ca rezultat al creșterii așteptărilor la recolta din emisfera nordică și îmbunătățirea condițiilor cerealelor la unii producători majori.

Activitatea economică a încetinit în mod pronunțat la începutul anului curent, ritmul anual în termeni reali al PIB fiind de 1,1 la sută în trimestrul I 2022. Temperarea activității economice a fost determinată de cererea internă mai redusă (ca urmare a scăderii veniturilor reale ale populației și a unor condiții mai restrictive pentru creditare), de creșterea incertitudinii în regiune și de apariția barierelor pentru comerțul extern ca rezultat al războiului din Ucraina. Pe partea cererii, exporturile, consumul administrației publice și importurile au crescut, investițiile au scăzut, iar consumul populației a rămas aproape neschimbat. Pe partea ofertei, comerțul și sectorul financiar au evoluat pozitiv, iar sectorul agricol, industrial și cel al construcțiilor s-au contractat. Mai mulți indicatori disponibili pentru perioada aprilie-iunie 2022 conturează condiții pentru o activitate economică redusă și în trimestrul II 2022.

Condițiile monetare. Lichiditatea excesivă în sectorul bancar a însumat 4,6 miliarde lei, majorîndu-se cu 0,1 miliarde lei în trimestrul II 2022 față de trimestrul precedent. Creșterea anuală a agregatelor monetare s-a redus în trimestrul II 2022 față de trimestrul precedent, în mare parte, din contul banilor în circulație și al depozitelor în moneda națională. Ratele de dobândă la soldul creditelor în moneda națională au crescut cu 0,64 puncte procentuale în comparație cu trimestrul precedent, iar cele la depozite s-au majorat cu 0,97 puncte procentuale. Ratele de dobândă la creditele și depozitele în valută nu s-au modificat esențial.

Pentru prognoză sunt potrivite ipotezele externe privind creșterea sau menținerea presiunilor proinflaționiste de la cotațiile internaționale, temperarea cererii externe, menținerea parității euro față de dolarul SUA, iar rubla rusească va reflecta operațiunile monetare interne în lipsa funcționării contului de capital.

Prețurile de consum vor crește în mod alert și în perioada următoare, având în vedere (1) majorarea prețurilor externe la alimente și energie, (2) războiul din Ucraina, (3) necesitatea ajustării tarifelor la furnizarea de gaze naturale și la serviciile conexe, (4) cu efectele lor secundare, (5) indexarea pensiilor și (6) creșterea salariilor.

Rata anuală a inflației va culmina în trimestrul trei curent și va descrește ulterior, revenind în intervalul de variație la sfârșitul orizontului de prognoză, trimestrul II 2024. Ritmul anual al componentelor inflației se va majora până la sfârșitul anului, însă va scădea ulterior, cu excepția celui la alimente, care se va diminua deja din trimestrul IV 2022. Cererea agregată va fi negativă pe întreaga perioadă de prognoză din cauza deteriorării cererii externe și a finanțării consumului casnic, însă va fi stimulată de impulsul fiscal persistent pozitiv și, într-o măsură neînsemnată, de condițiile monetare.

Prognoza inflației a fost majorată până la începutul anului viitor și diminuată, în mare parte, pentru restul perioadei comparabile. Pe componente, prognoza prețurilor la alimente și combustibili a fost ridicată, iar cea a inflației de bază – diminuată; la prețurile reglementate – majorată până în prima jumătate a anului 2023 și micșorată ulterior.

Prognoza se caracterizează prin incertitudine sporită. Din exterior se conturează surse precum înăsprirea politicilor monetare în economiile importante, temperarea cererii în China și alte economii mari, criza energetică în Europa, războiul din Ucraina, oferta limitată de materii prime și înrăutățirea condițiilor agrometeorologice în Europa. Printre principalele incertitudini interne se evidențiază ajustarea tarifelor, condițiile meteorologice, fluxul refugiaților, perturbările în comerțul extern, majorarea cazurilor de COVID-19.

BNM va monitoriza în continuare procesul inflaționist, evaluând riscurile și incertitudinile asociate, iar deciziile ulterioare ale Comitetului executiv vor depinde de perspectivele actualizate ale inflației.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 13 septembrie 2022, conform calendarului aprobat.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: