Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.12.2022

Decizia de politică monetară, 05.12.2022 

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 5 decembrie 2022, a adoptat următoarea hotărâre:

 1. Se stabilește rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 20,00 la sută anual.
   
 2. Se stabilesc ratele de dobândă:

a) la creditele overnight, la nivelul de 22,00 la sută anual;

b) la depozitele overnight, la nivelul de 18,00 la sută anual.

 1. Se diminuează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă după cum urmează:

a) începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 decembrie 2022 – 15 ianuarie 2023, de la 40,0 la sută la nivelul de 37,0 la sută din baza de calcul;

b) începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 ianuarie 2023 – 15 februarie 2023, de la 37,0 la sută la nivelul de 34,0 la sută din baza de calcul.

 1. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 45,0 la sută din baza de calcul.

Decizia BNM de reluare a măsurilor de relaxare a politicii monetare este condiționată de confirmarea veridicității ultimei prognoze a Băncii Naționale a Moldovei și tendinței dezinflaționiste asociate acesteia. Informațiile recente indică, în general, principalele ipoteze, concluzii și asumări asociate Raportului asupra inflației, publicat în luna noiembrie 2022. Încetinirea inflației anuale confirmă și validează corectitudinea și oportunitatea caracterului restrictiv al măsurilor de politică monetară anterior adoptate.

Decizia respectivă a fost adoptată în contextul perspectivei de inversare a traiectoriei inflației anuale după valoarea maximă din trimestrul IV 2022 și conturării unor presiuni dezinflaționiste pronunțate din partea cererii agregate pe fondul unei deviații PIB negative pe parcursul orizontului de prognoză.

Deși, riscurile și incertitudinile la adresa inflației sunt persistente și direct legate de modul în care se vor desfășura evenimentele asociate conflictului militar din Ucraina, inclusiv cu implicațiile acestuia asupra conjuncturii macroeconomice mondiale și autohtone, BNM prin decizia sa vine să susțină o perspectivă cuprinzătoare asupra activității economice, configurând crearea unor precondiții pe piețele monetară, de credit și valutară necesare pentru revigorarea cererii agregate interne, care, în limitele mecanismului de transmisie, se va propaga prin mai multe canale, inclusiv cel de creditare.

Decizia de diminuare a normei rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu 6,0 puncte procentuale va conduce la vărsarea suplimentară de lichidități în piața monetară de circa 3,2 miliarde lei, contribuind la creșterea resurselor de creditare pentru sectorul real și public.

În acest context, Republica Moldova se alătură primelor țări din lume care au început relaxarea politicii monetare. Aceasta se datorează faptului că procesul inflaționist, în comparație cu alte țări din regiune, s-a manifestat mai devreme, iar măsurile restrictive de politică monetară au avut impactul scontat de temperare a inflației.

Astfel, BNM urmărește să ancoreze anticipările inflaționiste, să readucă și să mențină inflația în intervalul de variație de ± 1,5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5,0 la sută pe termen mediu.

Evoluția inflației. Rata anuală a inflației în luna octombrie 2022 a constituit 34,6 la sută, majorându-se cu 0,6 puncte procentuale față de luna septembrie. Aceasta a fost inferioară cu 0,4 puncte procentuale comparativ cu valoarea prognozată din cadrul Raportului asupra inflației, noiembrie 2022, în special urmare reflectării cu întârziere a tarifului la energia termică. Abaterea respectivă e cauzată de devierea negativă a tuturor componentelor inflației, cu excepția prețurilor la produsele alimentare. Evoluția ascendentă a prețurilor la produsele alimentare în luna octombrie 2022 a fost determinată de seceta hidrologică din vara anului curent, care a afectat recolta agricolă, prin suprapunere cu presiunile asociate costurilor pe fondul majorării tarifelor la energia electrică și la gazul în rețea livrat agenților economici, precum și a prețurilor la carburanți.

Ajustarea tarifului la energia electrică cu o magnitudine mai superioară decât s-a anticipat și o abatere pozitivă a prețurilor la produsele alimentare conturează riscul unei traiectorii a inflației ușor superioare celei anticipate pentru trimestrul IV 2022, dar nu vor avea o influență semnificativă asupra evoluției inflației pe termen mediu.

Activitatea economică. Economia națională se confruntă cu presiuni atât din partea costurilor, cât și a cererii. Pe fondul prețurilor ridicate la energie electrică, gaze naturale și produse alimentare, se observă atenuarea ritmurilor de creștere a venitului disponibil al populației, marjele comerciale și investițiile agenților economici, care respectiv, reduc consumul gospodăriilor casnice și formarea brută de capital, conturând astfel semnale certe pentru diminuarea în continuare a activității economice.

Datele statistice operaționale pentru august-septembrie 2022, publicate de Biroul Național de Statistică după runda de prognoză din luna octombrie, prezintă perspective pentru reducerea continuă a activității economice în termeni comparabili și în trimestrul III 2022. Producția industrială a sporit cu 2,4 la sută în luna august și s-a contractat cu 13,4 la sută în luna septembrie curent. În iulie-septembrie 2022, producția agricolă s-a diminuat cu -22,2 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2021, iar investițiile în active imobilizate cu -11,5 la sută.

Totodată, rata anuală a exporturilor și importurilor exprimată în dolari SUA în luna septembrie curent s-a majorat cu 8,0 la sută și, respectiv, 25,8 la sută, iar transferurile de mijloace bănești exprimate în dolari SUA din afara țării către persoanele fizice în luna septembrie 2022 au crescut cu 10,0 la sută și în luna octombrie cu 15,8 la sută, respectiv. De menționat că importurile, exporturile și transferurile s-au diminuat în termeni reali.

Condițiile monetare ajustate de conduita restrictivă a politicii monetare promovate s-au menținut favorabile atât în luna octombrie, cât și în primele trei săptămâni ale lunii noiembrie, pentru a susține economisirea populației. Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele la termen în primele trei săptămâni ale lunii noiembrie 2022 a constituit 13,37 la sută anual, majorându-se cu 0,87 puncte procentuale față de luna octombrie. Volumul depozitelor noi atrase la termen în moneda națională în primele trei săptămâni ale lunii noiembrie a înregistrat o creștere anuală de 89,5 la sută.

Pe filiera activității de creditare, aceasta a defavorizat consumul și în primele trei săptămâni ale lunii noiembrie 2022, menținând presiunile dezinflaționiste asupra evoluției indicelui prețurilor de consum. Astfel, volumul creditelor noi acordate în moneda națională s-a redus cu 16,9 la sută comparativ cu primele trei săptămâni ale lunii noiembrie anul trecut sub repercusiunea unei rate medie ponderate a dobânzii de 14,21 la sută anual, fiind în descreștere cu 0,10 puncte procentuale față de luna octombrie curent.

Totodată, dolarizarea creditelor s-a majorat până la 34,6 la sută, iar a depozitelor s-a redus până la 39,2 la sută.

Sursa riscurilor și incertitudinilor la nivel național, regional și global referitoare la stabilitatea prețurilor de consum pe termen scurt și mediu, în principal, este asociată situației tensionate în regiune și potențialilor escaladări. Pe fondul acestora, evoluțiile recente din mediul extern indică o agravare a condițiilor economice mondiale. Astfel, ipotezele externe actualizate indică o cerere externă negativă pentru anul viitor, ajustarea prognozei inflației în zona euro în sens ascendent și aici se alătură ipoteza cu privire la creșterea ratelor dobânzilor în corespundere cu mesajele Băncii Centrale Europene de atenuare a procesului inflaționist.

Totodată, prognozele privind evoluția prețurilor internaționale pentru anul 2022 nu s-au modificat semnificativ, iar pentru anul 2023 s-au diminuat în corespundere cu evoluțiile din ultimele săptămâni.

Riscurile și incertitudinile asociate ultimei prognoze survin din prețurile de import la resursele energetice și produsele alimentare. Pe de altă parte, programele de compensare ce urmează să fie acordate populației pentru perioada rece a anului implică incertitudini la adresa prognozei pe termen mediu a inflației. Suplimentar, Legea bugetului pentru anul 2023 și politica veniturilor și cheltuielilor asociată implică presiuni mai proinflaționiste, inclusiv prin impulsul fiscal pozitiv din perspectiva stimulării cererii agregate.

În aceste condiții, BNM reiterează asupra exigenței de coordonare și interacțiune a măsurilor de politici monetare și fiscale în vederea maximizării efectelor acestora asupra economiei reale și inflației.

BNM va monitoriza în continuare cu precauție situația macroeconomică internă și cea externă, riscurile și incertitudinile asociate evoluției inflației pe termen scurt și mediu și la momentul oportun, va interveni prin ajustarea instrumentelor de politică monetară în vederea atingerii obiectivului fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la promovarea politicii monetare este preconizată pentru data de 7 februarie 2023, conform calendarului anunțat pentru anul viitor.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: