• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.09.2020

Decizia de politică monetară: rata de bază a fost diminuatăComitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, cu vot unanim, să diminueze rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0,25 puncte procentuale până la 2,75 la sută anual.  Această decizie are un caracter stimulativ și este orientată spre atingerea obiectivului fundamental al Băncii Naționale, precum și susținerea procesului de creditare pentru a sprijini cererea agregată internă și, astfel, economia națională.

Hotărârea a fost luată în condițiile în care evoluția prețurilor de consum este determinată de presiuni dezinflaționiste manifestate atât în mediul intern, cât și cel extern. Acestea se referă, pe de o parte, la menținerea efectelor negative ale cererii agregate, la diminuarea tarifelor reglementate pentru energia electrică, aprecierea monedei naționale, iar pe de altă parte, la dinamica inferioară a prețurilor la resursele energetice și produsele alimentare internaționale și diminuarea activității economice pe plan global.

În cadrul ședinței s-a decis, de asemenea, că ratele de dobândă la creditele overnight se vor diminua până la nivelul de 5,25 la sută anual și cele la depozitele overnight până la nivelul de 0,25 la sută anual.

Cât privește norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă, aceasta va fi majorată cu câte 1,5 p.p.  până la 30,0 la sută din baza de calcul, pentru perioadele de aplicare 16 octombrie – 15 noiembrie 2020 și, respectiv, 16 noiembrie  – 15 decembrie 2020. Decizia vine să echilibreze în continuare aplicarea acestui instrument de politică monetară pentru a optimiza intermedierea financiară din sectorul bancar și a consolida mecanismul de transmisie a politicii monetare și valutare.

Astfel, BNM utilizează întreg arsenalul de instrumente de politică monetară pentru menținerea inflației în intervalul de variație de la ținta de 5,0 la sută anual – condiționată și de o activitate economică sustenabilă, însă pentru susținerea și amplificarea acestui efect sunt necesare și alte măsuri stimulative, inclusiv de ordin fiscal, bugetar, structural etc.

Decizia de astăzi a fost adoptată în baza datelor recente care au confirmat principalele ipoteze și concluzii reflectate în Raportul asupra inflației nr.3, 2020. Totodată pe fundalul amplificării presiunilor dezinflaționiste menționate mai sus este posibil ca, în anul curent, inflația să coboare sub intervalul de variație de ± 1,5 p.p. de la ținta de 5,0 la sută, unde se va menține până la sfârșitul anului viitor.

BNM monitorizează încontinuu situația macroeconomică determinată de implicațiile pandemiei și, la momentul oportun, fără a prejudicia obiectivul său fundamental de asigurare a stabilității prețurilor, va veni cu măsurile necesare pentru menținerea unui nivel suficient de lichiditate a băncilor licențiate, în susținerea unui sistem bancar viabil și stabil.

Următoarea ședință cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 30 octombrie 2020, conform calendarului publicat.

 


Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: