Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
25.09.2014

25 septembrie 2014. Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiConsiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 25 septembrie 2014, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

 1. se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual;
 2. se menţin ratele de dobîndă:
 • la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
 • la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual;

       3. se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Ritmul anual al inflaţiei în luna august a constituit 5.1 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale inferior nivelului înregistrat în luna precedentă, preponderent ca urmare a contribuţiei din partea preţurilor la produsele alimentare de 2.5 puncte procentuale. Pe durata a peste 2 ani şi jumătate, rata anuală a inflaţiei se menţine în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

În luna august, rata anuală a inflației de bază Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a constituit 5.3 la sută, diminuîndu-se cu 0.1 puncte procentuale faţă de nivelul lunii iulie.

În trimestrul II, 2014, PIB a înregistrat o creştere de 4.2 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, după o sporire de 3.6 la sută în trimestrul I al anului curent. Majorarea exporturilor cu 10.0 la sută a avut o contribuţie notabilă la creşterea economică, proces susţinut şi de deprecierea în termeni reali a monedei naţionale în trimestrul II, 2014 în raport cu dolarul SUA şi moneda unică europeană. Pe categorii de resurse, creşterea PIB în trimestrul II, 2014 a fost stimulată de majorarea cu 7.4 la sută a valorii adăugate brute aferente agriculturii.

Conform informaţiei publicate de BNS, în luna iulie 2014, exporturile și importurile au scăzut cu 0.2 și 6.0 la sută, respectiv, iar producţia industrială a sporit cu 3.2 la sută. În luna august 2014, volumul mărfurilor transportate a înregistrat o diminuare de 6.5 la sută faţă de luna august 2013.

Din perspectiva cererii de consum, în luna iulie 2014, ritmul anual de creştere a salariului mediu real pe economie a constituit 5.2 la sută, fiind cu 2.7 puncte procentuale superior celui din trimestrul II, 2014. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin băncile din Republica Moldova au sporit, în luna august şi ianuarie-august 2014, cu 0.8 şi, respectiv, cu 7.7 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului 2013.

Procesele de creditare şi de economisire au înregistrat, în luna august 2014, o evoluţie ascendentă comparativ cu luna similară a anului precedent. Astfel, soldul creditelor acordate economiei a consemnat o creştere de 19.4 la sută faţă de sfîrşitul lunii august 2013, iar cel al depozitelor s-a majorat cu 12.3 la sută.

Rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a diminuat cu 0.09 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna iulie 2014, constituind 10.82 la sută. Rata medie a dobînzii pentru depozitele în lei s-a micșorat cu 0.04 puncte procentuale comparativ cu valoarea din luna iulie, constituind 7.68 la sută .

Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor cu predominarea celor dezinflaţioniste, generate în special de deprecierea monedelor naţionale ale principalilor parteneri comerciali şi de diminuarea cererii agregate interne. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea induce presiuni inflaţioniste.

Interdicţiile de comerţ deja impuse de Federaţia Rusă pentru unele produse alimentare, dar şi alte restricții care ar putea surveni vor spori presiunile dezinflaţioniste pe termen scurt, în condiţiile atestării unui surplus de ofertă pe piaţa internă.

În acest context, membrii Consiliului de administraţie al BNM, în şedinţa din 25 septembrie 2014, au decis prin vot unanim să menţină rata dobînzii de politică monetară la nivelul de 3.5 la sută anual. Totodată, s-a luat hotărîrea de a menţine norma rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale.

În următoarele opt trimestre deviaţia PIB va fi negativă. Evoluţia economiei naţionale sub nivelul său potenţial va genera în continuare presiuni dezinflaţioniste pe durata orizontului de prognoză. Banca Naţională va menţine caracterul stimulativ al politicii monetare prin canalul ratei reale efective de schimb, precum şi prin canalul ratei reale a dobînzii, contribuind astfel la menţinerea ritmului anual al inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu.

În baza datelor disponibile, se conturează riscul de ieşire temporară a inflaţiei anuale sub nivelul inferior al intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută în trimestrele I şi II, 2015.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va continua să propună  băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anii 2014-2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 28 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 30 octombrie 2014, conform calendarului anunţat.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: