• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.11.2016

Decizie de politică monetară, 24 noiembrie 2016Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 24 noiembrie 2016, a adoptat unanim următoarea hotărâre:

1. Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 9.0 la sută anual.

2. Se mențin ratele de dobîndă:
- la creditele overnight la nivelul actual de 12.0 la sută anual;
- la depozitele overnight la nivelul actual de 6.0 la sută anual.

3. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul de 14.0 la sută din baza de calcul.

4. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul de 35.0 la sută din baza de calcul.

Analiza celor mai recente date statistice relevă dinamica descendentă a ratei anuale a inflațieiRata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent faţă de luna similară a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna similară a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100. Lucrările statistice aferente indicilor preţurilor de consum sunt realizate de Biroul Naţional de Statistică (BNS).[1] și plasarea acesteia, a doua lună consecutiv, sub limita inferioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflației în luna octombrie 2016 a înregistrat nivelul de 2.5 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

Decelerarea ratei anuale a inflației pentru a zecea lună consecutiv este în concordanță cu ultima prognoză a BNM (publicată în luna octombrie 2016) și validează corectitudinea deciziilor de politică monetară din anul 2015 și de la începutul anului curent.

În luna octombrie 2016, rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).2 s-a situat cu 0.8 puncte procentuale sub nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 5.9 la sută..

Dinamica indicatorilor macroeconomici în primele două luni ale trimestrului III 2016 conturează semnale de revigorare continuă a activității economice în perioada de referință. În luna septembrie 2016, exporturile au sporit față de perioada similară a anului 2015 cu 18.5 la sută, importurile cu 7.1 la sută, iar volumul producţiei industriale a consemnat un nivel de minus 2.7 la sută. În același timp, transportul de mărfuri a crescut cu 21.9 la sută, comerțul cu servicii cu 15.4 la sută, iar comerțul cu amănuntul s-a diminuat cu 1.8 la sută. În primele nouă luni ale anului 2016, volumul producției globale agricole s-a majorat cu 18.9 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Din perspectiva cererii de consum, în luna septembrie 2016, ritmul anual de creștere a salariului mediu real pe economie a constituit 6.9 la sută, fiind cu 1.4 puncte procentuale superior celui din luna august 2016. Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova s-au redus în perioada ianuarie-octombrie cu 3.8 la sută, iar în luna octombrie 2016 s-au majorat cu 1.0 la sută, în termeni nominali, comparativ cu perioadele corespunzătoare ale anului 2015.

Procesele de creditare și de economisire în luna octombrie 2016 au consemnat evoluții similare. Volumul creditelor noi acordate în această perioadă s-a redus cu 29.7 la sută, iar depozitele noi atrase s-au micșorat cu 4.0 la sută față de anul precedent. Totodată, soldul total al creditelor la sfârșitul lunii octombrie 2016 s-a diminuat cu 14.4 la sută, iar soldul total al depozitelor a crescut cu 4.2 la sută față de sfârșitul lunii octombrie 2015.

Rata medie la creditele noi acordate în moneda națională s-a micșorat cu 0.54 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în luna septembrie 2016, constituind 13.05 la sută. Rata la depozitele noi atrase în lei s-a diminuat cu 0.36 puncte procentuale până la nivelul de 7.24 la sută în luna octombrie 2016.

Conduita politicii monetare continuă să se profileze în funcție de riscurile și incertitudinile asociate evoluțiilor din mediul extern și cel intern. Riscurile externe de natură inflaționistă sunt asociate majorării prețurilor internaționale la produsele alimentare și materii prime alături de incertitudinea aferentă volatilității mai accentuate a prețului internațional la petrol și fluctuațiilor de pe piețele financiare. Potențialele riscuri și incertitudini de proveniență internă la adresa inflației decurg din impactul modificărilor de accize aferente politicii fiscale pentru anul 2017 și, respectiv, a recoltei din anul 2017. Totodată, acordul de comerț liber dintre Republica Moldova și Turcia alături de expirarea taxelor vamale la importul unor produse din Ucraina conferă un caracter dezinflaționist la evoluția ulterioară a inflației. Astfel, analizând balanța riscurilor, se observă o prevalare accentuată a riscurilor dezinflaționiste și în următoarele luni, se anticipează o diminuare a ritmului anual de creștere a prețurilor, inclusiv datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.

De menționat că, măsurile de politică monetară adoptate de BNM de la începutul anului curent până în prezent încă urmează să se propage prin diferite canale de transmisie în economia națională, inclusiv prin influențarea ratelor dobânzilor la credite și depozite în moneda națională, astfel, exercitând efecte în continuare asupra evoluției inflației.

În aceste condiții, membrii Comitetului executiv al BNM, în ședința din 24 noiembrie 2016, au decis unanim să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul actual de 9.0 la sută anual.

Decizia respectivă vizează menținerea ratei inflației în proximitatea țintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. Calibrarea graduală a conduitei politicii monetare urmărește asigurarea condițiilor monetare reale adecvate susținerii creditării și economisirii, precum și pentru impulsionarea cererii interne, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitățile și incertitudinile din mediul extern.

BNM va continua să gestioneze adecvat surplusul de lichiditate prin operațiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

În același timp, Banca Națională va propune în continuare lichidități băncilor, conform calendarului anunțat pentru anul 2016, prin operațiuni repo pe termen de 14 zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naționale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

Reiterăm că BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 29 decembrie 2016, conform calendarului anunțat.

 


[1] Rata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent faţă de luna similară a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna similară a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100. Lucrările statistice aferente indicilor preţurilor de consum sunt realizate de Biroul Naţional de Statistică (BNS).

2 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: