Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.05.2015

28 mai 2015. Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiConsiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 28 mai 2015, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

1. se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1.0 puncte procentuale, de la 13.5 pînă la 14.5 la sută anual;

2. se majorează ratele de dobîndă:
     - la creditele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 16.5 pînă la 17.5 la sută anual;
     - la depozitele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 10.5 pînă la 11.5 la sută anual;

3. se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă cu 2.0 puncte procentuale şi se stabileşte în mărime de 22.0 la sută din baza de calcul începînd cu perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 8 iulie 2015 – 7 august 2015;

4. se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul.

Ritmul anual al inflaţiei în luna aprilie a constituit 7.6 la sută, majorîndu-se cu 0.5 puncte procentuale față de valoarea lunii precedente, preponderent ca urmare a contribuţiei din partea inflației de bază și a preţurilor la produsele alimentare, de 3.7 şi, respectiv, 2.7 puncte procentuale.

În luna aprilie, rata anuală a inflaţiei de bazăinflaţiei de bazăInflația de bază este calculată de BNS prin excluderea prețurilor ce sunt în afara ariei de influiență a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare și băuturi, combustibili, produsele și serviciile cu prețuri reglementate. Datele elaborate și publicate, începând cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naționale a Moldovei și Biroului Național de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea prețurilor la serviciile comunicării la distanță și la medicamente în cadrul prețurilor reglementate).  a constituit 10.8 la sută, în creștere cu 0.2 puncte procentuale față de nivelul lunii martie.

Conform informaţiei publicate de BNS, în trimestrul I, 2015 exporturile și importurile au scăzut cu 14.8 și 19.9 la sută respectiv, iar producția industrială a sporit cu 7.7 la sută faţă de trimestrul I, 2014.

Transportul de mărfuri în lunile ianuarie-aprilie, 2015 a marcat o diminuare de 2.8 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Din perspectiva cererii de consum, în perioada ianuarie-martie 2015 ritmul anual de creştere a salariului mediu real pe economie a constituit 6.6 la sută (inclusiv în sectorul bugetar – 9.7 la sută), fiind cu 2.3 puncte procentuale inferior celui din trimestrul IV, 2014. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin băncile din Republica Moldova s-au redus în ianuarie-aprilie 2015 cu 27.2 și în luna aprilie cu 36.2 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului 2014.  

La finele lunii aprilie 2015, soldul creditelor acordate economiei a consemnat o diminuare de 3.8 la sută faţă de sfîrşitul lunii aprilie 2014, iar cel al depozitelor s-a majorat cu 6.8 la sută.      

În luna aprilie 2015, ratele medii ale dobînzilor aplicate de bănci în moneda naţională la credite şi depozite au înregistrat o evoluţie ascendentă. Astfel, rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a majorat cu 0.34 puncte procentuale faţă de luna precedentă, constituind 11.77 la sută. Rata medie a dobînzii pentru depozitele în lei s-a majorat cu 0.64 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă, înregistrînd nivelul de 9.61 la sută.

Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor, cu accentuarea riscurilor proinflaţioniste. Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, mențin riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin canalul comerțului extern și al remiterilor populației. Acest fapt poate influența dinamica ratei de schimb a monedei naționale față de valutele străine și, ulterior, evoluția inflației. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaţioniste suplimentare.

Deprecierea monedei naționale de la începutul anului curent accentuează presiunile inflaționiste, care în perioadele următoare, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile reglementate, iar ulterior, prin efectele de runda a doua, determină IPC să părăsească temporar limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută.

În acest context, membrii Consiliului de administraţie al BNM, în şedinţa din 28 mai 2015, au decis prin vot unanim să majoreze rata dobînzii de politică monetară cu 1.0 puncte procentuale de la 13.5 la 14.5 sută anual.

Totodată, în scopul sterilizării surplusului de lichiditate format pe parcursul ultimelor luni și ameliorării mecanismului de transmisie a deciziilor de politică monetară, Consiliul de administraţie al BNM a luat hotărîrea de a majora norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă pentru perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 8 iulie 2015 – 7 august 2015  cu 2.0 puncte procentuale pînă la valoarea de 22.0 la sută din baza de calcul. În același timp, norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă se menține la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Deciziile respective vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii şi menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va continua să propună băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anul 2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 14 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 25 iunie 2015, conform calendarului anunţat.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: