• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.02.2017

Decizie de politică monetară, 22 februarie 2017Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 22 februarie 2017, a adoptat unanim următoarea hotărâre:

1. Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 9.0 la sută anual.

2. Se mențin ratele de dobîndă:
- la creditele overnight la nivelul actual de 12.0 la sută anual;
- la depozitele overnight la nivelul actual de 6.0 la sută anual.

3. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul de 14.0 la sută din baza de calcul.

4. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul de 35.0 la sută din baza de calcul.

5. În contextul coordonării politicilor monetară și bugetar-fiscală, de a continua discuțiile cu Ministerul Finanțelor în vederea diversificării mecanismelor de gestionare a lichidității.

Analiza celor mai recente date statistice relevă menținerea ratei anuale a inflațieiRata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent faţă de luna similară a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna similară a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100. Lucrările statistice aferente indicilor preţurilor de consum sunt realizate de Biroul Naţional de Statistică (BNS). BNM stabileşte ţinta inflaţiei calculată în baza indicelui preţurilor de consum în valoare de 5.0 la sută anual (rata inflaţiei pentru ultimele 12 luni – luna respectivă a anului curent faţă de luna similară ă a anului precedent) cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.(Sursă: Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu.[1] sub limita inferioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflației în luna ianuarie 2017 a înregistrat nivelul de 3.0 la sută, fiind cu 0.6 puncte procentuale superioară celei din luna precedentă.

Evoluția ratei anuale a inflației este în concordanță cu ultima prognoză a BNM (publicată în luna februarie 2017) și validează corectitudinea deciziilor de politică monetară din anul 2016.

În luna ianuarie 2017, rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).[2] s-a situat cu 0.6 puncte procentuale sub nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 3.9 la sută.

Dinamica indicatorilor macroeconomici în luna decembrie 2016 conturează semnale de învigorare a activității economice în trimestrul IV 2016. În luna decembrie 2016, exporturile au sporit față de perioada similară a anului 2015 cu 18.6 la sută, importurile cu 11.0 la sută, iar volumul producţiei industriale – cu 8.7 la sută. În același timp, volumul mărfurilor transportate s-a majorat cu 12.8 la sută, volumul cifrei de afaceri aferentă comerțului cu amănuntul a sporit cu 12.1 la sută, iar comerțul cu servicii s-a diminuat cu 0.7 la sută. În anul 2016, volumul producției globale agricole s-a majorat cu 18.6 la sută comparativ cu anul precedent, astfel contribuind la revigorarea sectorului agricol după contractarea pronunțată din anul 2015.

Din perspectiva cererii de consum, în luna decembrie 2016, ritmul anual de creștere a salariului mediu real pe economie a constituit 12.2 la sută, iar datele preliminare privind transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice indica o creștere robustă.

Procesele de creditare și de economisire în luna ianuarie 2017 au consemnat evoluții similare. Volumul creditelor noi acordate în perioada de referință s-a majorat cu 19.6 la sută, iar depozitele noi atrase au crescut cu 0.6 la sută față de perioada similară a anului precedent. Soldul total al creditelor la sfârșitul lunii ianuarie 2017 s-a diminuat cu 9.2 la sută față de perioada similară a anului precedent. Totodată, soldul total al depozitelor a crescut cu 4.5 la sută față de sfârșitul lunii ianuarie 2016.

Rata medie la creditele noi acordate în moneda națională s-a redus cu 0.19 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în luna decembrie 2016, constituind 11.55 la sută. Rata medie la depozitele noi atrase în lei a constituit 6.80 la sută, menținându-se practic la nivelul lunii precedente.

Conduita politicii monetare continuă să se profileze în funcție de riscurile și incertitudinile asociate evoluțiilor din mediul extern și cel intern. Riscurile externe de natură inflaționistă sunt asociate majorării prețurilor internaționale la produsele alimentare, alături de incertitudinea direcției prețurilor la petrol și la gazele naturale. Potențialele riscuri și incertitudini de proveniență internă la adresa inflației decurg din persistența lichidităților excesive în sectorul bancar, pe lângă  impactul modificărilor de accize aferente politicii fiscale și, respectiv, al recoltei din anul 2017.

Totodată, amânarea ajustărilor de tarife la serviciile reglementate, expirarea taxelor vamale la importul unor produse din Ucraina generează un impact dezinflaționist asupra evoluției inflației.

În aceste condiții, membrii Comitetului executiv al BNM, în ședința din 22 februarie 2017, au decis prin vot unanim să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul actual de 9.0 la sută anual.

Decizia vizează asigurarea plasării ratei inflației în proximitatea țintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. În același timp, conduita politicii monetare urmărește asigurarea condițiilor monetare reale adecvate susținerii creditării și economisirii, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitățile și incertitudinile din mediul extern.

BNM va continua să gestioneze adecvat surplusul de lichiditate prin operațiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

Reiterăm că BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 30 martie 2017, conform calendarului anunțat.

 


[1] Rata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent faţă de luna similară a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna similară a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100. Lucrările statistice aferente indicilor preţurilor de consum sunt realizate de Biroul Naţional de Statistică (BNS).
BNM stabileşte ţinta inflaţiei calculată în baza indicelui preţurilor de consum în valoare de 5.0 la sută anual (rata inflaţiei pentru ultimele 12 luni – luna respectivă a anului curent faţă de luna similară ă a anului precedent) cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.(Sursă: Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu.

 

[2] Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: