• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.10.2016

27 octombrie 2016, Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiComitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 27 octombrie 2016, a adoptat următoarea hotărîre:

1. Se diminuează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0.5 puncte procentuale, de la 9.5 pînă la 9.0 la sută anual.

2. Se diminuează ratele de dobîndă:
- la creditele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 12.5 pînă la 12.0 la sută anual;
- la depozitele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 6.5 pînă la 6.0 la sută anual.

3. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul de 14.0 la sută din baza de calcul.

4. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul de 35.0 la sută din baza de calcul.

Comitetul executiv al BNM a aprobat Raportul asupra inflației nr. 4, 2016, care va fi prezentat la conferința de presă din 27 octombrie 2016.

Analiza celor mai recente date statistice relevă dinamica descendentă a ratei anuale a inflației pentru a noua lună consecutiv și plasarea acesteia sub limita inferioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută în luna septembrie.

Rata anuală a inflației în luna septembrie 2016 a înregistrat nivelul de 3.0 la sută, fiind cu 0.6 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

În luna septembrie 2016, rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).1 s-a situat cu 0.8 puncte procentuale sub nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 6.7 la sută.

Dinamica indicatorilor macroeconomici în primele două luni ale trimestrului III 2016 conturează semnale de revigorare continuă a activității economice în perioada de referință. În perioada iulie-august 2016, exporturile au sporit față de perioada similară a anului 2015 cu 16.5 la sută, importurile cu 4.9 la sută, iar volumul producţiei industriale a consemnat un nivel mediu de 0.9 la sută. În același timp, volumul mărfurilor transportate a sporit în medie cu 4.6 la sută, volumul cifrei de afaceri aferent comerțului cu amănuntul cu 4.6 la sută, iar volumul comerțului cu servicii s-a diminuat în medie cu 4.4 la sută.

Din perspectiva cererii de consum, în luna august 2016, ritmul anual de creștere a salariului mediu real pe economie a constituit 8.4 la sută, fiind cu 7.5 puncte procentuale superior celui din luna iulie 2016. Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova s-au redus în perioada ianuarie-septembrie cu 5.6 la sută, iar în luna septembrie 2016 cu 0.3 la sută, în termeni nominali, comparativ cu perioadele similare ale anului 2015.

Procesele de creditare și de economisire în trimestrul III 2016 au consemnat evoluții diferite. Volumul creditelor noi acordate în perioada de referință s-a micșorat cu 6.5 la sută, iar depozitele noi atrase s-au majorat cu 10.5 la sută față de perioada similară a anului precedent. Soldurile totale ale creditelor la sfârșitul lunii septembrie s-au diminuat cu 16.4 la sută, față de sfârșitul lunii septembrie a anului precedent. Totodată, soldurile totale ale depozitelor pe parcursul ultimelor douăsprezece luni au crescut cu 3.4 la sută.

Rata medie la creditele noi acordate în moneda națională s-a diminuat cu 0.56 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în luna iunie 2016, constituind 13.59 la sută. Rata la depozitele noi atrase în lei s-a diminuat cu 3.11 puncte procentuale până la un nivel de 7.60 la sută în luna septembrie 2016.

Conform noii runde de prognoză, rata inflației medii anuale pentru anii 2016 și 2017 se plasează la nivelul de 6.3 la sută și, respectiv, 4.6 la sută. În funcție de complexitatea riscurilor și incertitudinilor asociate evoluției inflației pe termen mediu, BNM a reconfigurat prognoza inflației medii anuale față de prognoza precedentă publicată în luna august 2016, diminuând-o cu 0.4 puncte procentuale pentru anul 2016 și, respectiv, majorând-o cu 0.2 puncte procentuale pentru anul 2017.

Conduita politicii monetare continuă să se profileze în funcție de riscurile și incertitudinile asociate evoluțiilor din mediul extern și cel intern. Riscurile externe de natură inflaționistă sunt asociate majorării cotațiilor internaționale la produsele alimentare și materiile prime alături de incertitudinea aferentă volatilității mai pronunțate a prețului internațional la petrol. Potențialele riscuri și incertitudini de proveniență internă la adresa inflației decurg din impactul modificărilor de accize din perspectiva conduitei politicii fiscale pentru anul 2017 și, respectiv, a recoltei din anul 2017.

În aceste condiții, membrii Comitetului executiv al BNM, în ședința din 27 octombrie 2016, au decis să diminueze rata dobânzii de politică monetară cu 0.5 puncte procentuale, de la 9.5 până la 9.0 la sută anual.

Decizia respectivă vizează menținerea ratei inflației în proximitatea țintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. Calibrarea graduală a conduitei politicii monetare urmărește asigurarea condițiilor monetare reale adecvate susținerii creditării și economisirii, precum și pentru impulsionarea cererii interne, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitățile și incertitudinile din mediul extern.

Dinamica deviației PIB pe parcursul următoarelor opt trimestre se va menține negativă. Evoluția activității economice sub nivelul său potențial va determina presiuni dezinflaționiste sporite din partea cererii agregate.

O evaluare mai detaliată a situației macroeconomice, a prognozei pe termen mediu a inflației și a eventualelor riscuri și provocări la care este supusă politica monetară în perioadele următoare va fi prezentată în Raportul asupra inflației nr. 4, 2016. Raportul dat urmează a fi publicat pe data de 27 octombrie 2016, conform calendarului stabilit.

BNM va continua să gestioneze adecvat surplusul de lichiditate prin operațiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

În același timp, Banca Națională va propune în continuare lichidități băncilor, conform calendarului anunțat pentru anul 2016, prin operațiuni repo pe termen de 14 zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naționale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

Reiterăm că BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 24 noiembrie 2016, conform calendarului anunțat.

 


1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: