Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.09.2023

Decizia de politică monetară, 19.09.2023Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 19 septembrie 2023, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre:

 1. Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 6,00 la sută anual.
 2. Se mențin ratele de dobândă:
    a) la creditele overnight, la nivelul de 8,00 la sută anual;
    b) la depozitele overnight, la nivelul de 4,00 la sută anual.
 3. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 34,0 la sută din baza de calcul.
 4. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 45,0 la sută din baza de calcul.

Decizia respectivă este adoptată din perspectiva continuării propagării măsurilor de relaxare a politicii monetare din ultima perioadă și urmărește ancorarea anticipărilor inflaționiste și asigurarea condițiilor monetare necesare pentru a readuce și a menține inflația în proximitatea țintei inflației de 5,0 la sută pe termen mediu.

Decizia BNM este orientată spre stimularea cererii agregate, inclusiv prin încurajarea consumului și echilibrarea economiei naționale.

Informațiile macroeconomice noi confirmă validitatea ultimei prognoze, precum și tendința dezinflaționistă anticipată.

Perspectiva de susținere economică este condiționată de atenuarea prețurilor de consum și de tendința anticipată de diminuare a acestora, alături de persistența lichidităților excesive și scăderea în continuare a ratelor dobânzilor.

La ședința următoare de politică monetară din 7 noiembrie curent Banca Națională a Moldovei va examina oportunitatea diminuării în continuare a ratei de bază. Magnitudinea acesteia va depinde de informațiile noi privind economia globală, precum și cele din mediu intern cum ar fi: volumul ajutorului financiar al statului pentru perioada rece a anului curent și viitor, dinamica tarifelor la gazele naturale, energia electrică și agentul termic, dinamica ratelor dobânzilor, precum și evoluția volumului creditelor acordate. Totodată, deciziile privind rectificarea bugetului de stat pentru anul 2023 și trasarea orientărilor pentru anul 2024, la fel, vor avea un impact semnificativ asupra conduitei politicii monetare.

Banca Națională a Moldovei ajustează în prealabil condițiile pe piețele monetară, de credit și valutară. Astfel, își asumă configurarea la necesitate a politicii monetare și urmărește menținerea inflației în proximitatea țintei de 5,0 la sută pe termen mediu, creând toate precondițiile necesare pentru implementarea unui mix de politici macroeconomice asociate creșterii economice.

În acest context, BNM reiterează asupra exigenței de coordonare și interacțiune a măsurilor de politici monetare și fiscale în vederea maximizării efectelor acestora asupra economiei reale și inflației.

Banca Națională a Moldovei va continua să monitorizeze situația macroeconomică internă și cea externă, riscurile asociate evoluției inflației și, în funcție de acestea, va gestiona condițiile monetare în menținerea pe termen mediu a inflației în proximitatea țintei.

Evoluția inflației. Inflația anuală a scăzut cu 1,1 puncte procentuale până la 9,7 la sută în luna august 2023, fiind cu 0,2 puncte procentuale superioară valorii anticipate. Abaterea inflației efective de la cea prognozată a fost cauzată, în principal, de prețurile la combustibili, ca urmare a creșterii peste așteptări a prețurilor la petrol.

Creșterea tarifelor cu efectele lor secundare, războiul din Ucraina și seceta din vara trecută mențin inflația deasupra țintei. Cererea dezinflaționistă, începând cu mijlocul anului 2022, și aprecierea leului de la începutul acestui an continuă să atenueze acești factori.

Mediul extern. Deși activitatea economică în zona euro și în China se contractă, economia SUA continuă să crească și să stimuleze cererea mondială. Cotațiile la materiile prime rămân înalte, menținând venituri majorate din export pentru economiile emergente. Prețurile la petrol au depășit 90 USD/baril după ce Arabia Saudită și Rusia au prelungit limitarea producției de petrol. Cotațiile mondiale la gazele naturale au crescut inclusiv din cauza prelungirii deservirii tehnice anuale la platformele de extracție din Norvegia. Prețurile la produsele alimentare au scăzut în continuare, după ce s-a adeverit că rezervele pentru export sunt suficiente, iar riscurile deficitului de ofertă – minore. Totuși, inflația rămâne persistentă în economiile avansate, determinând piețele financiare să-și ajusteze comportamentul corespunzător.

Activitatea economică. Majoritatea indicatorilor activității economice au continuat tendința negativă, confirmând așteptarea contractării pentru trimestrul II 2023 în momentul actualizării prognozei inflației. Datele recente publicate de BNS relevă o contractare de 2,2 la sută a PIB comparativ cu perioada similară a anului 2022, după declinul de 2,4 la sută de la începutul anului curent. Evoluția respectivă a activității economice a fost susținută de o cerere internă modestă condiționată de scăderea consumului populației cu 7,7 la sută și a formării brute de capital fix cu 6,9 la sută pe fondul reducerii veniturilor reale ale populației, condițiilor încă restrictive pentru creditare, precum și incertitudinii sporite din regiune. Impactul respectiv a fost parțial atenuat de rezultatul favorabil din sectorul agricol și de performanța din sectorul informații și comunicații.

Condițiile monetare. Ratele de dobândă la creditele și depozitele noi în moneda națională au scăzut și în august în urma stimulării cumulate de politică monetară. Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele în lei s-a redus cu 0,57 puncte procentuale față de luna precedentă, constituind 4,52 la sută. Totodată, cea la creditele acordate a înregistrat 11,33 la sută, fiind cu 0,40 puncte procentuale inferioară celei din luna iulie 2023. Ratele de dobândă la creditele și depozitele în valută au avut tendințe diferite – la credite au continuat să crească, iar la depozite au scăzut.

Actualizarea prognozei. Balanța riscurilor prognozei inflației este în continuare dezinflaționistă, iar incertitudinile rămân pronunțate. Principalele surse sunt situația tensionată în regiune, reflectarea în statistică a compensațiilor la serviciile comunal-locative, cererea și volatilitatea prețurilor pe piața internațională. În economiile avansate se așteaptă că ratele de dobândă vor crește în continuare și vor rămâne înalte mai mult timp.

La identificarea și evaluarea riscurilor de abatere a prognozei inflației, se evidențiază un caracter mai proinflaționist al prețurilor la combustibili până în trimestrul III 2024, precum și al celor reglementate și alimentare pe parcursul primelor patru trimestre de prognoză, în condițiile unei inflații de bază mai reduse în primele două trimestre de prognoză.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 7 noiembrie 2023, conform calendarului aprobat.

 


Evoluţia ratelor dobânzilor principalelor instrumente de politică monetară

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: