• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.10.2018

Decizie de politică monetară, 31 octombrie 2018 

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 31 octombrie 2018, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre:

1. Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 6.5% anual.

2. Se mențin ratele de dobândă:
     - la creditele overnight la nivelul actual de 9.5% anual;
     - la depozitele overnight la nivelul actual de 3.5% anual.

3. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 42.5% din baza de calcul.

4. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0% din baza de calcul.

La baza deciziei a stat analiza recentă a situației macroeconomice și asumările aferente noii runde de prognoză a inflației pe termen mediu. Menținerea ratei de bază la nivelul actual este condiționată de evoluția inflației pe termen scurt, precum și de presiunile dezinflaționiste care vor persista până la finele anului curent.

Rata anuală a inflației în luna septembrie 2018 a evoluat în linie cu așteptările, înregistrând 2.4% și s-a plasat sub intervalul de variație al țintei. Evoluția respectivă s-a datorat cererii agregate modeste, ajustării tarifului la energia electrică și aprecierii monedei naționale față de euro.

Conform prognozei curente, rata anuală a inflației se va diminua în continuare până la nivelul de 1.9% la finele anului curent. Evoluția inflației pe parcursul anului viitor va fi ascendentă, după care traiectoria se va inversa și inflația va coborî spre finele orizontului de prognoză. Pentru primele două trimestre consecutive inflația se va plasa sub intervalul de variație a țintei, iar la finele anului 2019 va urca peste limita superioară a acestuia, cu revenirea în interval la începutul anului 2020. Noua rundă de prognoză plasează inflația medie anuală pentru anii 2018 și 2019 la nivelul de 3.3% și, respectiv, 5.4%.

Totodată, deviația PIB în continuare va fi negativă, astfel, cererea agregată va rămâne dezinflaționistă pe parcursul perioadei de prognoză.

Evaluând balanța riscurilor aferentă prognozei actuale a inflației, de menționat probabilitatea materializării riscurilor survenite atât din mediul intern, cât și din cel extern. Riscurile externe sunt asociate prețurilor internaționale la petrol și temperării activității economice mondiale. Riscurile interne se referă la  domeniul fiscal. Acestora pot fi atribuite reforma anticipată a salarizării în sectorul bugetar, extinderea acordării tichetelor de masă, dar și recenta reformă fiscală, cu efecte  ce urmează încă a se propaga.

Riscurile și incertitudinile asociate noii runde de prognoză, analiza evoluției activității economice și a inflației, precum și aspectele de promovare a politicii monetare vor fi detaliate în Raportul asupra inflației nr.4, care va fi publicat la 8 noiembrie 2018.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 4 decembrie 2018, conform calendarului publicat.

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: