• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.08.2014

28 august 2014. Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiConsiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 28 august 2014, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

 1. se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual;
 2. se menţin ratele de dobîndă:
 • la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
 • la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual;
 1. se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Ritmul anual al inflaţiei în luna iulie a constituit 5.3 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale superior nivelului înregistrat în luna precedentă, preponderent ca urmare a contribuţiei din partea preţurilor la produsele alimentare de 2.7 puncte procentuale. Pe durata a peste 2 ani şi jumătate, rata anuală a inflaţiei se menţine în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

În luna iulie, rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a constituit 5.4 la sută, diminuîndu-se cu 0.1 puncte procentuale faţă de nivelul lunii iunie.

Conform informaţiei publicate de BNS, în semestrul I, 2014, exporturile şi producţia industrială au sporit cu 3.2 şi 4.4 la sută respectiv, iar importurile au scăzut cu 1.8 la sută.

Transportul de mărfuri, în perioada ianuarie-iulie 2014, a înregistrat o creştere de 7.2 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Din perspectiva cererii de consum, în trimestrul II, 2014, ritmul anual de creştere a salariului mediu real pe economie a constituit 2.5 la sută, fiind cu 1.0 puncte procentuale inferior celui din trimestrul I, 2014. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin băncile din Republica Moldova au sporit, în luna iulie şi ianuarie-iulie 2014, cu 13.9 şi, respectiv, cu 8.9 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului 2013.

Procesele de creditare şi de economisire au înregistrat, în luna iulie 2014, o evoluţie ascendentă comparativ cu luna similară a anului precedent. Astfel, soldul creditelor acordate economiei a consemnat o creştere de 17.9 la sută faţă de sfîrşitul lunii iulie 2013, iar cel al depozitelor s-a majorat cu 14.8 la sută.

Rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a diminuat cu 0.22 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna iunie 2014, constituind 10.91 la sută. Rata medie a dobînzii pentru depozitele în lei s-a majorat cu 0.08 puncte procentuale comparativ cu valoarea din luna iunie, înregistrînd nivelul de 7.72 la sută în luna iulie 2014.

Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor cu predominarea celor dezinflaţioniste, generate în special de deprecierea monedelor naţionale ale unor parteneri comerciali şi de diminuarea cererii agregate interne. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea induce presiuni inflaţioniste.

Interdicţiile de comerţ deja impuse de Federaţia Rusă pentru unele produse alimentare, dar şi alte restricții care ar putea surveni vor spori presiunile dezinflaţioniste pe termen scurt, în condiţiile atestării unui surplus de ofertă pe piaţa internă.

În acest context, membrii Consiliului de administraţie al BNM, în şedinţa din 28 august 2014, au decis prin vot unanim să menţină rata dobînzii de politică monetară la nivelul de 3.5 la sută anual. Totodată, s-a luat hotărîrea de a menţine norma rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale.

În următoarele opt trimestre deviaţia PIB va fi negativă. Evoluţia economiei naţionale sub nivelul său potenţial va genera în continuare presiuni dezinflaţioniste pe durata orizontului de prognoză. Banca Naţională va menţine caracterul stimulativ al politicii monetare prin canalul ratei reale efective de schimb, precum şi prin canalul ratei reale a dobînzii, contribuind astfel la menţinerea ritmului anual al inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu.

În baza datelor disponibile, se conturează riscul de ieşire temporară a inflaţiei anuale sub nivelul inferior al intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută în trimestrele I şi II, 2015.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va continua să propună  băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anii 2014-2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 28 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 25 septembrie 2014, conform calendarului anunţat.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: