• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.06.2017

Decizie de politică monetară, 28 iunie 2017 

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 28 iunie 2017, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre:

1. Se diminuează rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1.0 puncte procentuale, de la 9.0 până la 8.0 la sută anual.

2. Se diminuează ratele de dobândă:
la creditele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 12.0 până la 11.0 la sută anual;
la depozitele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 6.0 până la 5.0 la sută anual.

3. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40.0 la sută din baza de calcul.

4. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

La baza acestei decizii a stat dinamica indicatorilor macroeconomici din ultimele 2-3 luni care conturează premise de temperare a activității economice și o diminuare a presiunilor inflaționiste pe termen mediu. Totodată, se constată indicii de supraapreciere moderată în termeni reali a monedei naționale.

Decizia respectivă urmărește crearea condițiilor monetare reale capabile să readucă inflația în intervalul de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută pe termen mediu, precum și să stimuleze cererea agregată.

În același context, BNM va continua să gestioneze surplusul de lichiditate prin operațiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

Rata anuală a inflațieiRata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent faţă de luna similară a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna similară a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100. Lucrările statistice aferente indicilor preţurilor de consum sunt realizate de Biroul Naţional de Statistică (BNS). BNM stabileşte ţinta inflaţiei calculată în baza indicelui preţurilor de consum în valoare de 5.0 la sută anual (rata inflaţiei pentru ultimele 12 luni – luna respectivă a anului curent faţă de luna similară ă a anului precedent) cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.(Sursă: Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu.[1] în luna mai 2017 s-a poziționat peste limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută. Aceasta a înregistrat nivelul de 7.4 la sută, fiind cu 0.8 puncte procentuale superioară celei din luna precedentă.

În luna mai 2017, rata anuală a inflației de bază[2] s-a situat cu 0.1 puncte procentuale sub nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 4.8 la sută.

Evoluția inflației în luna mai 2017 este în concordanță cu ultima prognoză a BNM. Astfel, inflația de la începutul anului s-a accelerat din cauza șocurilor pe termen scurt acompaniată de majorarea venitului disponibil al gospodăriilor casnice. Cererea agregată este moderată și nu va crea presiuni inflaționiste suplimentare.

În trimestrul I 2017, activitatea economică a înregistrat o creștere de 3.1 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2016. Din perspectiva utilizărilor, dinamica respectivă este condiționată de cererea internă și externă, de majorarea consumului final al gospodăriilor populației cu 4.2 la sută. Exporturile au sporit cu 23.0 la sută, iar importurile - cu 17.0 la sută, cele din urmă contribuind substanțial la temperarea activității economice în perioada de referință. Pe categorii de resurse, evoluția pozitivă a PIB, în trimestrul I 2017, a fost determinată, în principal, de contribuția din partea comerțului și a subcomponentei transport, informații și depozitare, care în ansamblu s-au majorat cu 10.5 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. Agricultura și construcțiile s-au majorat cu 1.8 și 2.7 la sută, respectiv. Valoarea adăugată brută în sectorul industrial a fost superioară cu 1.2 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna aprilie 2017, rata anuală de creștere a exporturilor s-a redus până la nivelul de minus 13.6 la sută, cea a importurilor a înregistrat 1.9 la sută, iar cea aferentă volumului producției industriale a înregistrat valoarea de minus 9.3 la sută. În același timp, ritmul anual de creștere a volumului mărfurilor transportate a ajuns la nivelul de 15.8 la sută.

Procesele de creditare și de economisire în luna mai 2017 au reflectat evoluții diferite. Volumul creditelor noi acordate în perioada de referință s-a majorat cu 9.7 la sută, iar volumul depozitelor noi atrase s-a redus cu 7.4 la sută față de perioada similară a anului precedent. Soldul total al creditelor la sfârșitul lunii mai 2017 s-a diminuat cu 10.1 la sută față de perioada similară a anului precedent. Totodată, soldul total al depozitelor a crescut cu 1.9 la sută față de sfârșitul lunii mai 2016, ca urmare a majorării soldului depozitelor în moneda națională.

Rata medie ponderată la creditele noi acordate, în luna mai 2017, în moneda națională s-a redus cu 0.22 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în luna aprilie 2017, constituind 10.41 la sută anual. Rata medie la depozitele noi atrase în lei a înregistrat, în luna mai 2017, o diminuare nesemnificativă de 0.04 puncte procentuale față de luna precedentă și a constituit 5.31 la sută anual.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 26 iulie 2017, conform calendarului anunțat.

 


[1] Rata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent faţă de luna similară a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna similară a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100. Lucrările statistice aferente indicilor preţurilor de consum sunt realizate de Biroul Naţional de Statistică (BNS).
BNM stabileşte ţinta inflaţiei calculată în baza indicelui preţurilor de consum în valoare de 5.0 la sută anual (rata inflaţiei pentru ultimele 12 luni – luna respectivă a anului curent faţă de luna similară ă a anului precedent) cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.(Sursă: Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu.

 

[2] Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: