• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.11.2015

26 noiembrie 2015, Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiComitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 26 noiembrie 2015, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

1. Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 19.5 la sută anual;

2. Se menţin ratele de dobîndă:
     - la creditele overnight la nivelul actual de 22.5 la sută anual;
     - la depozitele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual.

Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie a constituit 13.2 la sută, majorîndu-se cu 0.6 puncte procentuale față de valoarea lunii precedente, preponderent, ca urmare a creșterii contribuţiei din partea inflației de bază și a prețurilor la produsele alimentare de 4.8 şi, respectiv, 4.7 puncte procentuale. În același timp contribuția din partea prețurilor reglementate a fost ușor superioară celei din luna precedentă (3.4 puncte procentuale).

În luna octombrie, rata anuală a inflaţiei de bazăinflaţiei de bazăInflația de bază este calculată de BNS prin excluderea prețurilor ce sunt în afara ariei de influiență a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare și băuturi, combustibili, produsele și serviciile cu prețuri reglementate. Datele elaborate și publicate, începând cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naționale a Moldovei și Biroului Național de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea prețurilor la serviciile comunicării la distanță și la medicamente în cadrul prețurilor reglementate).1 a constituit 14.1 la sută, în creștere cu 0.5 puncte procentuale față de nivelul lunii septembrie.

În primele nouă luni ale anului 2015, exporturile și importurile s-au diminuat faţă de perioada similară a anului precedent cu 16.6 și 23.4 la sută respectiv, iar producția industrială s-a majorat cu 4.0 la sută.

Transportul de mărfuri, în ianuarie-septembrie 2015, a înregistrat o diminuare de 15.2 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Din perspectiva cererii de consum, în luna septembrie 2015, ritmul anual de creştere a salariului mediu real pe economie a consemnat o ușoară ameliorare, constituind minus 2.3 la sută, comparativ cu valoarea de minus 2.7 la sută, înregistrată în luna precedentă. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova s-au redus, în ianuarie-octombrie 2015, cu 32.8 la sută și în luna octombrie cu 33.9 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului 2014.

La finele lunii octombrie 2015, atît soldul creditelor acordate economiei, cât și cel al depozitelor atrase a consemnat o diminuare faţă de sfîrşitul lunii octombrie 2014, de 13.3 la sută și 2.4 la sută respectiv.

În luna octombrie 2015, ratele medii ale dobînzilor aplicate de bănci în moneda naţională la credite şi depozite au consemnat o evoluţie ascendentă. Astfel, rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a majorat cu 0.18 puncte procentuale faţă de luna anterioară, constituind 12.89 la sută. Rata medie a dobînzii aferentă depozitelor în lei s-a majorat cu 0.54 puncte procentuale comparativ cu luna septembrie, înregistrînd nivelul de 13.24 la sută.

Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor, cu persistența riscurilor inflaţioniste. Riscurile externe la adresa inflației rămîn semnificative, avînd ca sursă activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă –principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Riscurile externe se propagă prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern, inducând diminuarea pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni. Acest fapt poate influența ulterior evoluția inflației. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaționiste suplimentare.

Situația din sistemul bancar autohton și politica fiscală stimulativă, marcată de predominarea elementului social în structura cheltuielilor bugetare, contribuie la menținerea nivelului consumului, fapt ce influențează dinamica prețurilor de consum începînd cu sfîrșitul anului precedent. Riscurile la adresa inflației asociate, preponderent, deprecierii monedei naționale de la începutul anului curent, care în perioadele următoare, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile reglementate, majorarea accizelor la unele categorii de mărfuri, și ulterior, prin efectele de runda a doua determină IPC să părăsească temporar limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută. În trimestrele următoare se anticipează menținerea presiunilor inflaționiste, inclusiv din cauza condițiilor agrometeorologice nefavorabile din acest an și a bazei joase de comparație din anul precedent.

În aceste condiții, membrii Comitetului executiv al BNM, în ședința din 26 noiembrie 2015, au decis prin vot unanim să mențină rata dobînzii de politică monetară la nivelul de 19.5 la sută anual. Decizia respectivă a Comitetului executiv al BNM este argumentată prin faptul că măsurile de politică monetară adoptate de BNM de la începutul anului curent pînă în prezent încă urmează să acționeze prin diferite canale de transmisie în economia națională, inclusiv prin influențarea ratelor dobînzilor la credite și depozite în moneda națională, astfel, exercitînd în continuare efecte asupra evoluției viitoare a inflației.

Decizia Comitetului executiv al BNM din 26 noiembrie 2015 vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii şi menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va propune în continuare lichidități băncilor, conform calendarului anunţat pentru anii 2015-2016, prin operaţiuni REPO pe termen de 14 zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 30 decembrie 2015, conform calendarului anunţat.

 

_________________________

1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: