Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.06.2022

Decizia de politică monetară, 03.06.2022Guvernatorul BNM, Octavian Armașu prezintă Decizia de politică monetară


Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 3 iunie 2022, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre:

 1. Se stabilește rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 18,50 la sută anual.
 2. Se stabilesc ratele de dobândă:
    a) la creditele overnight, la nivelul de 20,50 la sută anual;
    b) la depozitele overnight, la nivelul de 16,50 la sută anual.
 3. Se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă după cum urmează:
    a)  începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 iunie 2022 – 15 iulie 2022, de la 30,0 la sută la nivelul de 32,0 la sută din baza de calcul;
    b) începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 iulie 2022 – 15 august 2022, de la 32,0 la sută la nivelul de 34,0 la sută din baza de calcul.
 4. Se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă după cum urmează:
    a)  începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în valută liber convertibilă 16 iunie 2022 – 15 iulie 2022, de la 33,0 la sută la nivelul de 36,0 la sută din baza de calcul;
    b) începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în valută liber convertibilă 16 iulie 2022 – 15 august 2022, de la 36,0 la sută la nivelul de 39,0 la sută din baza de calcul.


Riscurile și incertitudinile referitoare la stabilitatea prețurilor de consum sunt majore, ceea ce a condiționat menținerea caracterului restrictiv al conduitei politicii monetare. În continuare, măsurile de politică monetară sunt oportune din mai multe perspective. Acestea țin de temperarea efectelor de runda a doua ale șocurilor de prețuri parvenite din mediul extern, echilibrarea cererii agregate, stimularea economisirii în defavoarea consumului imediat și atenuarea presiunilor asupra deprecierii monedei naționale în urma sporirii deficitului contului curent și refluxului de capital.

Politica monetară promovată de BNM creează condiții monetare de natură să atenueze ritmurile alerte de creștere a prețurilor de consum și efectele secundare ale șocurilor din partea ofertei. Astfel, BNM urmărește să ancoreze anticipările inflaționiste și să readucă inflația în intervalul de variație de ± 1,5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5,0 la sută pe termen mediu.

Condițiile economice regionale și cele mondiale rămân afectate de situația tensionată din cauza războiului din Ucraina, și, respectiv, de riscurile și incertitudinile asociate. Inflația a luat amploare la nivel global într-un ritm accelerat, factorii motorii fiind: creșterea continuă a cotațiilor pe piețele internaționale aferente materiilor prime, produselor alimentare și resurselor energetice, alături de perturbările în lanțurile de aprovizionare, producere și transportare.

În aceste circumstanțe, băncile centrale și-au revizuit în sens ascendent prognozele inflației pentru următoarele trimestre și ca răspuns au menținut o politică monetară antiinflaționistă. Contextul regional și cel internațional dezechilibrează conjunctura macroeconomică autohtonă și pune presiune pe inflație prin canalul de import. Comparativ cu alte state, Republica Moldova are o dependență sporită de cotațiile și evoluțiile de pe piețele internaționale, ceea ce face țara noastră și mai vulnerabilă în fața șocurilor de prețuri.

Evoluția inflației. Rata anuală a inflației a crescut de la 22,2 la sută în luna martie până la nivelul de 27,1 la sută în luna aprilie 2022 din cauza că s-au suprapus mai mulți factori. Pe lângă componenta de import a procesului inflaționist, un factor important care a amplificat inflația este tergiversarea ajustării tarifelor reglementate. Abaterea negativă de 0,3 puncte procentuale a inflației efective de la prognoză pentru luna aprilie curent, alături de întârzierea unor ajustări de tarife și a efectelor secundare anticipate, implică probabilitatea abaterii în sens descendent a prognozei inflației pentru trimestrul II 2022. Totodată, situația tensionată în regiune și riscurile escaladării acesteia mențin incertitudinea pronunțată asupra prognozei pe termen mediu a inflației.

Factorii ce vor determina pe viitor dinamica inflației vor fi în continuare prețurile de import la resursele energetice și produsele alimentare. Acestea din urmă, posibil, vor substitui bunurile provenite din Ucraina, iar efectele proinflaționiste respective vor activa factorii de ofertă prin costurile de producție.

Activitatea economică. Datele statistice operaționale, publicate după runda de prognoză cuprinsă în cadrul Raportului asupra inflației, mai 2022, prezintă condiții pentru o creștere economică pozitivă în trimestrul I curent, dar atenuată în mod pronunțat comparativ cu trimestrul precedent.

Perspectivele de evoluție a PIB pe termen mediu depind de cursul războiului din Ucraina, de riscurile și incertitudinile alăturate. În acest sens, se identifică factorii de natură să afecteze consumul populației. Pe de o parte, se manifestă un impact proinflaționist din partea cererii refugiaților și, pe de altă parte, dezinflaționist din perspectiva atenuării surselor de finanțare a consumului legate de contractarea remiterilor. Pe fundalul perturbărilor în lanțurile de aprovizionare și al logisticii comerțului extern, persistă tendința substituirii produselor și de restructurare a sectoarelor economiei. Sub incidența scumpirii îngrășămintelor minerale și a resurselor energetice, agricultorii sunt nevoiți să suporte costuri înalte, ceea ce condiționează premise pentru o activitate agricolă mai redusă în anul curent și menținerea nivelurilor înalte ale prețurilor la produsele alimentare.

Condițiile monetare, ajustate prin caracterul restrictiv al politicii monetare promovate, se mențin favorabile pentru a susține economisirea, atractivitatea depozitelor și, totodată, atenuarea consumului populației, precum și a creditării de consum care încălzește economia și alimentează presiunile proinflaționiste.

Analizele recente atestă majorarea ratelor dobânzilor la creditele noi acordate în moneda națională și, respectiv, temperarea ritmurilor de creditare, slăbind din presiunile la adresa procesului inflaționist. Deși ratele la depozitele noi atrase în moneda națională mențin tendința ascendentă, se constată o reticență a depunătorului pe fondul incertitudinilor legate de evoluțiile conflictului armat din țara vecină. Totuși datele săptămânale semnalează tendința de creștere a volumului depozitelor noi atrase în lei moldovenești, după diminuarea acestuia în luna martie a anului curent.

Riscurile și incertitudinile la nivel global, regional și național se amplifică pe fondul repercusiunilor conflictului militar din Ucraina, iar perspectivele condițiilor economice în contextul acestor evenimente sunt precare. Analiza și evaluarea informațiilor macroeconomice disponibile, după elaborarea rundei de prognoză din luna aprilie curent, au semnalizat persistența riscului abaterii prognozei pe termen mediu a inflației în sens ascendent pentru întregul orizont de previziune, cu excepția trimestrului II curent.

La baza estimării riscului de abatere au stat ipotezele externe asociate unei activități economice mondiale mai reduse și cotațiile mai înalte la petrol și la produsele alimentare internaționale comparativ cu anticipările aferente Raportului asupra inflației, mai 2022. Suplimentar, o influență proinflaționistă vor avea și riscurile provenite din mediul intern, legate de eventualele acțiuni ale autorităților pentru susținerea populației și a agenților economici în perioadele ce urmează, precum și ajustarea tarifelor reglementate.

Deciziile ulterioare ale Comitetului executiv vor depinde de dinamica și de perspectivele pe termen mediu ale inflației, monitorizând și evaluând riscurile din mediul intern și extern. Totodată, BNM reiterează asupra exigenței de coordonare și interacțiune a măsurilor monetare și fiscale în vederea maximizării efectelor acestora asupra economiei reale și inflației.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 8 august 2022, conform calendarului aprobat.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: