• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.09.2015

24 septembrie 2015, Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiComitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 24 septembrie 2015, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

1. Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 19.5 la sută anual;

2. Se menţin ratele de dobîndă:
     - 
la creditele overnight la nivelul actual de 22.5 la sută anual;
     - 
la depozitele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual.

Rata anuală a inflaţiei în luna august a constituit 12.2 la sută, majorîndu-se cu 3.6 puncte procentuale față de valoarea lunii precedente, preponderent ca urmare a creșterii contribuţiei din partea prețurilor reglementate (de la 1.0 puncte procentuale în luna iulie pînă la 3.3 puncte procentuale în luna august). În același timp contribuția din partea inflației de bază și a preţurilor la produsele alimentare a constituit 4.6 şi, respectiv, 3.8 puncte procentuale.

În luna august, rata anuală a inflaţiei de bazăinflaţiei de bazăInflația de bază este calculată de BNS prin excluderea prețurilor ce sunt în afara ariei de influiență a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare și băuturi, combustibili, produsele și serviciile cu prețuri reglementate. Datele elaborate și publicate, începând cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naționale a Moldovei și Biroului Național de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea prețurilor la serviciile comunicării la distanță și la medicamente în cadrul prețurilor reglementate).1 a constituit 13.4 la sută, în creștere cu 1.6 puncte procentuale față de nivelul lunii iulie.

În primele șapte luni ale anului 2015 exporturile și importurile s-au diminuat faţă de perioada similară a anului precedent cu 15.9 și 22.3 la sută respectiv, iar producția industrială s-a majorat cu 6.7 la sută.

Transportul de mărfuri, în ianuarie-iulie 2015, a înregistrat  o diminuare de 7.7 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Din perspectiva cererii de consum, în luna iulie 2015, ritmul anual de creştere a salariului mediu real pe economie a constituit 3.9 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale inferior celui din iunie 2015. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin intermediul  băncilor din Republica Moldova s-au redus, în ianuarie-august 2015, cu 32.4 la sută și în luna august cu 47.5 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului 2014.  

La finele lunii august 2015, soldul creditelor acordate economiei a consemnat o scădere de 7.0 la sută faţă de sfîrşitul lunii august 2014, iar cel al depozitelor a înregistrat o creștere anuală neglijabilă.      

În luna august 2015, ratele medii ale dobînzilor aplicate de bănci în moneda naţională la credite şi depozite au înregistrat o evoluţie ascendentă. Astfel, rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a majorat cu 0.28 puncte procentuale faţă de luna anterioară, constituind 12.42 la sută. Rata medie a dobînzii pentru depozitele în lei s-a majorat cu 0.78 puncte procentuale comparativ cu luna iulie, înregistrînd nivelul de 11.81 la sută.

Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor, cu accentuarea riscurilor inflaţioniste. Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, mențin riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin canalul remiterilor populației și al comerțului extern. Acest fapt poate influența ulterior evoluția inflației, iar escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaționiste suplimentare.

Situația creată în sistemul bancar autohton, politica fiscală stimulativă, cu predominarea elementului social în structura cheltuielilor bugetare, contribuie la menținerea unui nivel relativ sporit al consumului, fapt ce influențează dinamica prețurilor de consum începînd cu sfîrșitul anului precedent. Deprecierea monedei naționale de la începutul anului curent accentuează presiunile inflaționiste, care în perioadele următoare, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile reglementate, majorarea accizelor la unele categorii de mărfuri, și ulterior, prin efectele de runda a doua determină IPC să părăsească temporar limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută. În trimestrele următoare se anticipează o accelerare a inflației, inclusiv din cauza condițiilor agrometeorologice nefavorabile din acest an și a bazei de calcul joase din anul precedent.

În acest context, membrii Comitetului executiv al BNM, în ședința din 24 septembrie 2015, au decis prin vot unanim să mențină rata dobînzii de politică monetară la nivelul de 19.5 la sută anual și norma rezervelor obligatorii la nivel de 32.0 la sută din baza de calcul.

Decizia respectivă a Comitetului executiv al BNM din 24 septembrie 2015 este argumentată prin  faptul că măsurile de politică monetară adoptate de BNM de la începutul anului curent pînă în prezent încă urmează să se propage prin diferite canale de transmisie în economia națională, inclusiv  prin influențarea ratelor dobînzilor la credite și depozite în moneda națională, astfel, exercitînd efecte în continuare asupra evoluției inflației.

Decizia Comitetului executiv al BNM din 24 septembrie 2015 vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii şi menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va propune în continuare  lichidități băncilor,  conform calendarului anunţat pentru anul 2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 14 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 29 octombrie 2015, conform calendarului anunţat.

____________________

* Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: