• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
17.02.2015

17 februarie 2015. Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiConsiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei extraordinare din 17 februarie 2015, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

 1. se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 5.0 puncte procentuale, de la 8.5 pînă la 13.5 la sută anual;
 2. se majorează ratele de dobîndă:
 • la creditele overnight cu 5.0 puncte procentuale, de la 11.5 pînă la 16.5 la sută anual;
 • la depozitele overnight cu 5.0 puncte procentuale, de la 5.5 pînă la 10.5 la sută anual;
 1. ratele nominalizate la punctele 1 şi 2 intră în vigoare la data de 18 februarie 2015.

Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2015 a constituit 4.7 la sută, menţinîndu-se la nivelul înregistrat în luna precedentă, preponderent ca urmare a contribuţiei din partea preţurilor alimentare şi a inflaţiei de bază, de 1.6 şi, respectiv, 2.4 puncte procentuale. Începînd cu luna februarie 2012, rata anuală a inflaţiei se menţine în permanenţă în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

În luna ianuarie, rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a constituit 7.0 la sută, majorîndu-se cu 0.7 puncte procentuale faţă de nivelul lunii decembrie 2014.

Evoluţia inflaţiei şi decizia de majorare a ratelor dobînzii la principalele instrumente de politică monetară se bazează pe următoarele aspecte:

Pe parcursul ultimelor luni se atestă o depreciere mai accentuată a leului moldovenesc faţă de moneda unică europeană şi dolarul SUA, determinată de decalajul profund dintre cererea și oferta de valută străină. Acest lucru a fost cauzat de reducerea ofertei de valută, pe fondul restricțiilor impuse de Federația Rusă la exportul produselor moldovenești, precum și al scăderii transferurilor de valută din străinătate în favoarea persoanelor fizice. Nervozitatea pe piaţa valutară a fost alimentată, într-o oarecare măsură, şi de decizia Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la instituirea administrării speciale la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Această situaţie a determinat formarea unor anticipări şi percepţii negative cu privire la evoluţia viitoare a cursului de schimb al leului moldovenesc şi a inflaţiei.

Conform informaţiei publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), în luna decembrie, atît exporturile, cît și importurile au înregistrat evoluții negative. Exporturile au scăzut cu 11.5 la sută, iar importurile cu 9.0 la sută. Totodată, în decembrie 2014, transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate de persoanele fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova au înregistrat o diminuare de 30.8 la sută faţă de decembrie 2013.

Ratele medii ale dobînzilor aplicate de bănci la creditele şi depozitele în moneda naţională au înregistrat o evoluţie divergentă. Astfel, în luna ianuarie 2015, rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a diminuat cu 0.3 puncte procentuale faţă de luna decembrie 2014, constituind 10.67 la sută. Rata medie a dobînzii pentru depozitele în lei s-a majorat cu 0.08 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă, înregistrînd nivelul de 7.62 la sută. Această creștere minoră a ratei la depozitele în moneda națională este insuficientă pentru a  stimula economisirea în lei.

Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor, cu accentuarea riscurilor proinflaţioniste. Probabilitatea tot mai mare a unei recesiuni în economiile ţărilor din zona euro şi Federaţia Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induce riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populaţiei şi ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului comerţului extern şi al remiterilor populaţiei, ceea ce poate influenţa dinamica ratei de schimb a monedei naţionale şi, ulterior, evoluţia inflaţiei. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaţioniste suplimentare.

În consecință, accentuarea tendinței de depreciere a monedei naționale de la începutul anului curent denotă iminența unor presiuni inflaționiste pronunțate în perioadele următoare care, în prima etapă, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile comunale, iar ulterior, prin majorarea așteptărilor proinflaționiste, va determina IPC să părăsească temporar limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5 la sută.

Accentuarea riscurilor proinflaţioniste necesită o reacţie preventivă din partea politicii monetare. În condiţiile actuale este necesară înăsprirea graduală a politicii monetare, pentru a combate presiunile proinflaţioniste din partea preţurilor reglementate şi deprecierii monedei naţionale.

În acest context, membrii Consiliului de administraţie al BNM, în şedinţa extraordinară din 17 februarie 2015, au decis prin vot unanim să majoreze rata dobînzii de politică monetară cu 5.0 puncte procentuale, de la 8.5 la 13.5 sută anual.

Decizia de majorare a ratei de bază va produce treptat efecte în economie pe parcursul următoarelor 2-3 trimestre prin majorarea ratei dobînzii la creditele și depozitele în moneda națională, avînd ca scop ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste şi menţinerea ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va continua să propună băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anul 2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 28 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 26 februarie 2015, conform calendarului anunţat.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: