• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.08.2015

26 august 2015, Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiComitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 26 august 2015, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

1. se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 17.5 pînă la 19.5 la sută anual;

2. se majorează ratele de dobîndă:
     - la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 20.5 pînă la 22.5 la sută anual;
     - la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 14.5 pînă la 16.5 la sută anual;

3. se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă cu 3.0 puncte procentuale şi se stabileşte în mărime de 35.0 la sută din baza de calcul începînd cu perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 8 octombrie 2015 – 7 noiembrie 2015;

4. se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul;

5. ratele nominalizate la punctele 1, 2 intră în vigoare la data de 2 septembrie 2015.

Rata anuală a inflaţiei în luna iulie a constituit 8.6 la sută, majorîndu-se cu 0.3 puncte procentuale față de valoarea lunii precedente, preponderent ca urmare a contribuţiei din partea inflației de bază și a preţurilor la produsele alimentare de 4.0 şi, respectiv, 3.0 puncte procentuale.

În luna iulie, rata anuală a inflaţiei de bază a constituit 11.8 la sută, în creștere cu 0.7 puncte procentuale față de nivelul lunii iunie.

În semestrul I, 2015 exporturile și importurile s-au diminuat faţă de perioada similară a anului precedent cu 15.3 și 22.1 la sută respectiv, iar producția industrială s-a majorat cu 5.9 la sută.

Transportul de mărfuri, în ianuarie-iulie 2015, a înregistrat  o diminuare de 7.7 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Din perspectiva cererii de consum, în luna iunie 2015, ritmul anual de creştere a salariului mediu real pe economie a constituit 4.0 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale superior celui din iunie 2014. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin intermediul  băncilor din Republica Moldova s-au redus, în ianuarie-iulie 2015, cu 30.1 la sută și în luna iulie cu 37.0 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului 2014.  

La finele lunii iulie 2015, soldul creditelor acordate economiei a consemnat o scădere de 6.7 la sută faţă de sfîrşitul lunii iulie 2014, iar cel al depozitelor s-a majorat cu 2.7 la sută.      

În luna iulie 2015, ratele medii ale dobînzilor aplicate de bănci în moneda naţională la credite şi depozite au înregistrat o evoluţie ușor ascendentă. Astfel, rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a majorat cu 0.08 puncte procentuale faţă de luna anterioară, constituind 12.14 la sută. Rata medie a dobînzii pentru depozitele în lei s-a majorat cu 0.46 puncte procentuale comparativ cu iunie, înregistrînd nivelul de 11.03 la sută.

Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor, cu accentuarea riscurilor inflaţioniste. Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, mențin riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin canalul remiterilor populației și al comerțului extern. Acest fapt poate influența ulterior evoluția inflației, iar escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaționiste suplimentare.

Deprecierea monedei naționale de la începutul anului curent accentuează presiunile inflaționiste, care în perioadele următoare, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile reglementate, iar ulterior, prin efectele de runda a doua, determină IPC să părăsească temporar limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută. În trimestrele următoare se anticipează  o  accelerare a inflației, inclusiv din cauza bazei de calcul joase din anul precedent.

În acest context, membrii Comitetului executiv al BNM, în şedinţa din 26 august 2015, au decis prin vot unanim să majoreze rata dobînzii de politică monetară cu 2.0 puncte procentuale, de la 17.5 la 19.5 sută anual.

Totodată, în scopul sterilizării excesului de lichiditate format pe parcursul ultimelor luni și ameliorării mecanismului de transmisie a deciziilor de politică monetară, Comitetul executiv al BNM a luat hotărîrea de a majora norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă cu 3.0 puncte procentuale pînă la valoarea de 35.0 la sută din baza de calcul, pentru perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești: 8 octombrie 2015 – 7 noiembrie 2015. În același timp, norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă se menține la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Deciziile Comitetului executiv al BNM din 26 august 2015 vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii şi menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va continua să propună băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anul 2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 14 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 24 septembrie 2015, conform calendarului anunţat.

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: