• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.08.2023

Decizia de politică monetară, 09.08.2023Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 9 august 2023, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre:

 1. Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 6,00 la sută anual.
 2. Se mențin ratele de dobândă:
   a) la creditele overnight, la nivelul actual de 8,00 la sută anual;
   b) la depozitele overnight, la nivelul actual de 4,00 la sută anual.
 3. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 34,0 la sută din baza de calcul.
 4. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 45,0 la sută din baza de calcul.

Comitetul executiv al BNM a aprobat spre publicare Raportul asupra inflației, august 2023.


Această decizie este adoptată în contextul propagării în continuare a efectelor stimulative condiționate de hotărârile BNM din ultima perioadă, date fiind decalajele în transmisia acestora și are drept scop ancorarea anticipărilor inflaționiste și asigurarea condițiilor monetare necesare pentru a readuce și a menține inflația în proximitatea țintei inflației de 5,0 la sută pe termen mediu.

Decizia BNM este determinată de confirmarea veridicității ultimei prognoze a Băncii Naționale a Moldovei, precum și a noii runde de prognoze. Conform acesteia, rata anuală a inflației în trimestrul III 2023 se va diminua până la 9,2 la sută, iar în trimestrul IV 2023 se va poziționa în intervalul de variație al țintei, unde se va menține până la finele orizontului de prognoză (trimestrul II 2025). De menționat că, inflația anuală va intra în intervalul de variației a țintei în luna octombrie curent.

Adoptarea în timp util a măsurilor restrictive de politică monetară pe parcursul anului 2022 a condus la schimbarea trendului inflației. Astfel, după valoarea maximă atinsă în luna octombrie 2022 (34,6 la sută), procesul inflaționist s-a inversat, inflația înregistrând nivelul de 13,2 la sută în iunie 2023.

Temperarea inflației și prognoza acesteia în limitele intervalului de variație a țintei pe fundalul unei lichidități excesive și diminuării în continuare a ratelor dobânzilor oferă o perspectivă pozitivă activității economice.

Banca Națională a Moldovei ajustează în prealabil condițiile pe piețele monetară, de credit și valutară, asumându-și configurarea la necesitate a politicii monetare, urmărind astfel menținerea inflației în proximitatea țintei de 5,0 la sută pe termen mediu și creând toate precondițiile pentru implementarea unui mix de politici macroeconomice asociate creșterii economice.

În aceste condiții, inflația deja nu reprezintă un factor determinant care ar putea influența deciziile agenților economici și gospodăriilor casnice privind consumul și investițiile.

Banca Națională a Moldovei va continua să monitorizeze situația macroeconomică internă și cea externă, riscurile asociate evoluției inflației și în funcție de acestea va veni cu noi măsuri de politică monetară necesare menținerii pe termen mediu a inflației în proximitatea țintei.

Evoluția inflației. În trimestrul II 2023 a continuat trendul descendent al ratei anuale a inflației de la finele anului precedent. Astfel, rata anuală a inflației s-a diminuat de la 22,0 la sută în luna martie 2023 până la 13,2 la sută în luna iunie 2023. Totodată, inflația anuală efectivă în trimestrul II 2023 a fost cu 0,2 puncte procentuale peste valoarea prognozată, abaterea fiind cauzată, în principal, de prețurile la produsele alimentare ca urmare a creșterii peste așteptări  a prețurilor la fructe și la cartofi drept consecință a condițiilor meteorologice din primăvara anului curent.

Valoarea actuală a ratei anuale a IPC, peste limita superioară a intervalului de ± 1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0 la sută, reflectă efectul presiunilor inflaționiste pronunțate din anul precedent asociat majorării tarifelor la serviciile reglementate cu efectele lor secundare, războiul din Ucraina, seceta din vara trecută. În același timp, presiuni inflaționiste suplimentare în prima parte a anului curent au fost determinate de vremea mai rece din primăvara anului 2023 și majorarea accizelor la începutul anului. Cererea dezinflaționistă, începând cu mijlocul anului 2022, și aprecierea leului, de la începutul acestui an, continuă să atenueze din presiunile factorilor menționați.

Mediul extern. Economia mondială a continuat recuperarea post-pandemică într-un ritm lent și fragmentat. Înăsprirea politicilor monetare în economiile importante a temperat cererea mondială și implicit a diminuat cotațiile la materiile prime. Deși, ritmurile inflaționiste se apropie de nivelurile țintă, autoritățile monetare sunt precaute în schimbarea ciclului politicilor monetare.

Arabia Saudită și Federația Rusă au anunțat reduceri suplimentare ale ofertei de petrol, însă cererea slabă, în special din partea Chinei și oferta suficientă de petrol din partea țărilor non-OPEC au determinat stoparea semnificativă a creșterii prețurilor pe piață. Cotațiile la gazele naturale în Europa au atins valorile de dinaintea crizei energetice, în condițiile în care rezervele de gaze în Europa au constituit un nivel confortabil pentru sezonul rece viitor. Prețurile la produsele alimentare pe piața internațională au continuat să scadă, cu excepția cotațiilor la zahăr și la cereale. Prețurile la zahăr reflectă preocupările privind recolta de trestie de zahăr din Brazilia și aprecierea semnificativă a realului brazilian în raport cu dolarul SUA. Totodată, neprelungirea la 17 iulie 2023 a acordului privind exportul cerealelor prin Marea Neagră a dus la creșterea prețurilor la cereale la bursele internaționale.

Activitatea economică a scăzut în mod pronunțat la începutul anului curent, ritmul anual în termeni reali al PIB fiind negativ de 2,4 la sută în trimestrul I 2023. Acest fapt a fost determinat de cererea internă redusă, ca urmare a scăderii veniturilor reale ale populației și a unor condiții mai restrictive pentru creditare, de creșterea prețurilor la resursele energetice și de incertitudinea sporită din regiune. Pe partea cererii, consumul administrației publice și investițiile au crescut, iar consumul populației, exporturile și importurile au scăzut. Din perspectiva ofertei, agricultura, industria, comerțul și construcțiile s-au contractat, iar sectoarele sănătate și asistență socială, tranzacții imobiliare și informații și comunicații au evoluat pozitiv.

Condițiile monetare. În trimestrul II 2023, ratele medii ponderate ale dobânzilor la creditele noi acordate în moneda națională și la depozitele la termen au înregistrat reduceri comparativ cu trimestrul precedent sub impactul mecanismului de transmisie a reducerilor consecutive ale ratei aplicate la principalele operațiuni de politică monetară începute din decembrie 2022.

Pe ansamblul trimestrului II 2023, rata medie ponderată a dobânzii la depozitele în MDL a înregistrat 7,29 la sută, diminuându-se cu 4,47 puncte procentuale față de trimestrul precedent. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în moneda națională, în trimestrul II 2023, a constituit 13,18 la sută anual, inferioară celei din trimestrul I 2023 cu 1,11 puncte procentuale. În acest context, se anticipează diminuarea în continuare a ratelor dobânzilor la credite.

Lichiditatea excesivă, în trimestrul II 2023, a constituit 14,4 miliarde lei, majorându-se cu 2,6 miliarde lei comparativ cu trimestrul I 2023.

Prognoza curentă se bazează pe o cerere externă mai redusă și continuarea temperării presiunilor inflaționiste. Cotațiile la resursele energetice și la produsele alimentare pe piața internațională s-au stabilizat în ultimele luni, însă pe termen mediu și lung șocurile de ofertă ar putea contribui la reluarea trendului ascendent al acestora.

Pe întregul orizont de prognoză cererea agregată va fi sub potențial, fiind determinată de un caracter mai puțin restrictiv și în descreștere al condițiilor monetare reale și de impactul negativ al cererii externe. În același timp, impulsul fiscal pozitiv va susține într-o măsură anumită cererea internă, cu excepția ultimelor două trimestre de prognoză.

Tendințele anticipate în rundele anterioare rămân valabile. Prognoza inflației a fost micșorată nesemnificativ pe parcursul perioadei comparabile.

Riscurile și incertitudinile prognozei sunt înalte, dar balanța riscurilor rămâne a fi dezinflaționistă. Din mediul extern se pot menționa șocurile de ofertă provocate de războiul din Ucraina, momentul relaxării politicilor monetare în regiune și la nivel mondial, cotațiile la resurse energetice și alte materii prime. Printre principalele incertitudini interne se numără asigurarea cu necesarul de resurse energetice și prețul acestora, ajustarea tarifelor, fluxul refugiaților, condițiile meteorologice și producția agricolă din anul curent și viitor.

Informații detaliate asupra analizelor recente și prognozei curente vor fi reflectate în cadrul Raportului asupra inflației, august 2023, care va fi publicat pe pagina web a BNM pe data de 14 august 2023.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 19 septembrie 2023, conform calendarului aprobat.

 


Evoluţia ratelor dobânzilor principalelor instrumente de politică monetară

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: