• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.03.2022

Decizia de politică monetară, 15.03.2022Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 15 martie 2022, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre:

1. Se majorează rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2,00 puncte procentuale de la 10,50 la sută până la nivelul de 12,50 la sută anual.
2. Se majorează ratele de dobândă:
     a) la creditele overnight cu 2,00 puncte procentuale, de la 12,50 la sută până la nivelul de 14,50 la sută anual;
     b) la depozitele overnight cu 2,00 puncte procentuale, de la 8,50 la sută până la nivelul de 10,50 la sută anual.
3. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 30,0 la sută din baza de calcul

La baza deciziei a stat analiza și evaluarea informațiilor macroeconomice disponibile după elaborarea rundei de prognoză din luna ianuarie curent, care deși au confirmat, în general, unele ipoteze și concluzii reflectate în cadrul Raportului asupra inflației nr.1, 2022, au și semnalizat persistența accentuată a riscului abaterii prognozei în contextul factorilor de natură externă și internă.

Evenimentele tensionate din regiune deteriorează condițiile economice regionale și cele mondiale, cu repercusiuni severe asupra evoluției inflației globale, care deja a fost la nivel ridicat. În acest context, se atestă creșterea excesivă a cotațiilor pe piețele internaționale asociate resurselor energetice, produselor alimentare și celor la metale prin suprapunere cu perturbările din lanțurile de producție și aprovizionare. Bursele și piețele financiare internaționale înregistrează volatilități sporite. Suplimentar, se manifestă criza umanitară generată de valul de refugiați din Ucraina. Totodată, tensiunile din regiune implică incertitudini și riscuri majore, de natură să ajusteze prognozele inflației în sens ascendent. Pe acest fundal marcat de presiuni inflaționiste, atât băncile centrale ale valutelor de rezervă dar și cele din Europa Centrală și de Est semnalizează sau continuă procesul de înăsprire a politicii monetare

Șocurile de prețuri sunt inevitabile oricărei economii, însă mai vulnerabile sunt țările dependente de cotațiile și de evoluțiile de pe piețele internaționale prin prisma prețurilor de import, din care face parte și Republica Moldova.
Astfel, rata anuală a inflației, în luna februarie 2022 a evoluat conform așteptărilor, fiind superioară cu 1,9 puncte procentuale față de ianuarie 2022 și înregistrând nivelul anticipat de 18,5 la sută. Cu toate acestea la nivelul subcomponentelor inflației, se conturează abateri semnificative dintre valorile efective și cele prognozate, care deși s-au ajustat compensatoriu, semnalează riscuri majore la adresa procesului inflaționist pentru perioadele ce urmează.

De menționat că, traiectoria de evoluție a PIB pe termen mediu este afectată de riscurile și incertitudinile asociate situației din regiune, în principal determinate de durata, magnitudinea războiului și posibilele escaladări. În acest sens, se identifică impactul asupra creșterii consumului populației pe seama refugiaților pe de o parte și contractarea remiterilor atât din spațiul CSI pe fondul tensiunilor din regiune, cât și alte state în contextul sporirii costurilor de trai la nivel internațional și limitării capacităților de economisire a conaționalilor noștri aflați la muncă peste hotare, atenuând astfel sursele de finanțare a consumului pe de altă parte.

Activitatea de creditare generează și în continuare presiuni la adresa procesului inflaționist, înregistrând și în luna februarie ritmuri înalte de creștere (+49,7 la sută), deși ritmul de creștere anual al creditelor acordate în moneda națională s-a temperat ușor. Totodată, sub incidența caracterului decizional restrictiv început în luna iulie 2021, ratele medii ponderate a dobânzii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase în moneda națională au continuat trendul ascendent și în luna februarie 2022. Astfel, rata medie ponderată la credite și depozite a constituit 9,22 la sută și, respectiv, 4,97 la sută anual, înregistrând o creștere de 0,13 puncte procentuale și, respectiv, 0,11 puncte procentuale față de luna ianuarie curent.

Actualmente, asistăm la amplificarea riscurilor și incertitudinilor la nivel global, regional și național generate de conflictul din regiune, iar perspectivele condițiilor economice în contextul acestor evenimente sunt precare. Implicațiile acestor evenimente condiționează o conjunctură fără precedent în Republica Moldova, economia națională fiind supusă modificărilor structurale.

În acest context, considerând devierea pozitivă înregistrată pentru primele două luni de prognoză aferent prețurilor la produsele alimentare și la combustibili, escaladarea situației din regiune ce a generat accelerarea pronunțată a prețurilor la petrol și gazul natural, eventualele distorsiuni ale lanțurilor de aprovizionare, alături de o cerere mai sporită conturează riscul înregistrării unei abateri pozitive pronunțate atât pentru prognoza pe termen scurt a inflației (trimestrul I 2022), cât și pentru prognoza pe termen mediu a inflației.

Astfel, în urma analizelor și constatărilor efectuate în cadrul ședinței, luând ca reper evaluarea riscului de abatere a prognozei inflației, Comitetului executiv al BNM a hotărât majorarea ratei de bază și ratelor aferente facilităților permanente cu 2,0 puncte procentuale.

Decizia respectivă a fost adoptată în contextul modificării radicale a conjuncturii externe și interne și necesității menținerii conduitei de ajustare graduală a politicii monetare pe fundalul presiunilor inflaționiste persistente la adresa evoluției indicelui prețurilor de consum pe termen scurt și mediu.

Decizia urmărește atenuarea presiunilor inflaționiste, ancorarea așteptărilor inflaționiste, protejarea depozitelor și economiilor populației.

Totodată, hotărârea de astăzi este orientată spre temperarea efectelor asociate crizei din regiune din perspectiva diminuării presiunilor asupra deprecierii monedei naționale ca urmare a sporirii deficitului contului curent și balanței comerciale și este orientată spre diminuarea refluxului de capital.

În același timp, BNM reiterează că va monitoriza cu precauție evoluția componentelor inflației și a factorilor de natură să afecteze dinamica acesteia, precum și riscurile și incertitudinile asociate prognozei pe termen scurt și mediu. Totodată, BNM menționează că în vederea atingerii obiectivului fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor, în calitate de autoritate monetară își rezervă dreptul legal de a interveni la momentul oportun prin ajustarea instrumentelor de politică monetară.

De remarcat că, BNM monitorizează cu prudență și situația din sistemul bancar al Republicii Moldova, reiterând că acesta rămâne stabil și viabil, iar suficiența rezervelor valutare conferă BNM aria de reacție în situația eventualei crize în vederea asigurării stabilității financiare.

În perioada ce urmează BNM va monitoriza cu precauție nivelul lichidităților din sectorul bancar și în caz de necesitate va injecta lichidități suficiente în piață.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 6 mai 2022, conform calendarului aprobat.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: