• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.10.2014

30 octombrie 2014. Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiConsiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 30 octombrie 2014, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

 1. se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual;
 2. se menţin ratele de dobîndă:
 • la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
 • la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual;
 1. se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Consiliul de administraţie al BNM a aprobat Raportul asupra inflaţiei nr. 4, 2014, care va fi prezentat la conferinţa de presă din 6 noiembrie 2014.

Ritmul anual al inflaţiei în luna septembrie a constituit 4.8 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale inferior nivelului înregistrat în luna precedentă, preponderent ca urmare a contribuţiei din partea preţurilor la produsele alimentare de 1.8 puncte procentuale. Pe durata a peste 2 ani şi jumătate, rata anuală a inflaţiei se menţine în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

În luna septembrie, rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a constituit 5.8 la sută, majorîndu-se cu 0.5 puncte procentuale faţă de nivelul lunii august.

Conform informaţiei publicate de BNS, în primele două luni ale trimestrului III, 2014 exporturile și importurile au scăzut cu 6.7 şi 6.6 la sută respectiv, iar producția industrială a sporit cu 3.8 la sută.

Transportul de mărfuri în trimestrul III, 2014 a marcat o creştere de 1.0 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Din perspectiva cererii de consum, ritmul anual de creştere al salariului mediu real pe economie în perioada iulie-august 2014 a constituit 5.7 la sută, fiind cu 3.2 puncte procentuale superior celui din trimestrul II, 2014. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin băncile din Republica Moldova au sporit, în luna septembrie şi ianuarie-septembrie 2014, cu 11.4 şi, respectiv, cu 8.1 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului 2013.

Procesele de creditare şi de economisire pe parcursul trimestrului III, 2014 au înregistrat o evoluţie ascendentă comparativ cu perioada similară a anului precedent. La finele trimestrului III, 2014 soldul creditelor acordate economiei a consemnat o creştere de 21.1 la sută faţă de sfârşitul trimestrului III 2013, iar cel al depozitelor s-a majorat cu 12.4 la sută.

Rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a diminuat cu 0.48 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent, constituind 10.85 la sută. Rata medie a dobînzii pentru depozitele în lei s-a majorat cu 0.04 puncte procentuale comparativ cu trimestrul II, 2014, constituind 7.69 la sută.

Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor cu predominarea celor dezinflaţioniste, generate în special de deprecierea monedelor naţionale ale principalilor parteneri comerciali, scăderea pe pieţele internaţionale a preţului la petrol şi la produsele alimentare, de diminuarea cererii agregate interne. Efectele secundare ale diminuării preţurilor la produsele energetice pot influenţa suplimentar în direcţia descreşterii preţurilor altor produse şi servicii aflate în coşul indicelui preţurilor de consum (IPC). Totodată, riscul tot mai pronunţat de realizare al unei recesiuni în economiile ţărilor din zona euro şi Federaţia Rusă – principalilor parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induce riscuri dezinflaţioniste adiţionale evoluţiei inflaţiei pe termen mediu. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea induce presiuni inflaţioniste.

Interdicţiile de comerţ deja impuse de Federaţia Rusă pentru unele produse alimentare, dar şi alte restricții care ar putea surveni, vor spori presiunile dezinflaţioniste pe termen scurt, în condiţiile atestării unui surplus de ofertă pe piaţa internă.

În acest context, membrii Consiliului de administraţie al BNM, în şedinţa din 30 octombrie 2014, au decis prin vot unanim să menţină rata dobînzii de politică monetară la nivelul de 3.5 la sută anual. Totodată, s-a luat hotărîrea de a menţine norma rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale.

Deviaţia PIB, conform proiecţiei curente, înregistrează o volatilitate sporită pe întreaga perioadă de prognoză. Banca Naţională va menţine caracterul stimulativ al politicii monetare prin canalul ratei reale efective de schimb, precum și prin canalul ratei reale a dobînzii, contribuind astfel la menţinerea ritmului anual al inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu.

Noua rundă de prognoză a BNM plasează rata medie anuală a inflaţiei pentru anii 2014 şi 2015 la nivelul de 4.9 la sută şi, respectiv, 4.6 la sută. BNM a majorat prognoza inflaţiei medii anuale pentru anii 2014 şi 2015 cu 0.2 puncte procentuale şi, respectiv, 1.1 puncte procentuale faţă de prognoza precedentă publicată în luna august 2014. În baza datelor disponibile, există riscul de ieşire temporară a inflaţiei anuale sub nivelul inferior al intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută în trimestrul I, 2015.

O evaluare mai detaliată a situaţiei macroeconomice, a prognozei pe termen mediu a inflaţiei şi a eventualelor riscuri şi provocări cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare va fi prezentată în Raportul asupra inflaţiei nr.4, 2014. Acesta va fi publicat, conform calendarului stabilit, pe data de 6 noiembrie 2014.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va continua să propună băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anii 2014-2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 28 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

Calendarul privind operaţiunile de politică monetară ale BNM pentru anul 2016 va fi plasat pe pagina oficială WEB a BNM.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 27 noiembrie 2014, conform calendarului anunţat.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: