Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.12.2018

Decizie de politică monetară, 12 decembrie 2018Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 12 decembrie 2018, în urma deliberărilor a adoptat hotărârea:

1. Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară la nivelul actual de 6,5% anual.

2. Se mențin ratele de dobândă:
  - la creditele overnight la nivelul actual de 9,5% anual;
  - la depozitele overnight la nivelul actual de 3,5% anual.

3. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 42,5% din baza de calcul.

4. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14,0% din baza de calcul.

Decizia respectivă a fost luată în funcție de analiza recentă a situației macroeconomice și de evaluarea riscurilor abaterii prognozei inflației publicate în luna noiembrie 2018.

Rata anuală a inflației înregistrată în lunile octombrie și noiembrie, precum și unele evenimente conturate după runda de prognoză denotă riscul unei traiectorii inferioare a inflației pentru primele doua trimestre, iar pentru restul orizontului  de prognoză asumările anterioare rămân neschimbate. Principalele riscuri la adresa prognozei pe termen scurt a inflației, care s-au profilat după runda de prognoză, sunt asociate unui impact sezonier mai moderat, inclusiv ofertei mari pentru unele culturi agricole, care a determinat o traiectorie inferioară a prețurilor la produsele alimentare. Pentru anii 2019 și 2020, persistă riscul unei evoluții mai temperate a inflației, ca urmare a unei traiectorii mai moderate a prețurilor la petrol și la produsele alimentare pe piața internațională, comparativ cu ultima prognoză a BNM.

Cu toate acestea, evaluând balanța riscurilor aferentă prognozei inflației, de menționat prevalarea celor de natură proinflaționistă. Riscurile din mediul extern au ca sursă evoluția prețurilor internaționale la petrol, iar cele din mediul intern provin din domeniul fiscal.

În același timp, presiunile inflaționiste în anul viitor vor fi generate de evoluția cursului monedei naționale și corecția marjelor comerciale ale agenților economici în 2019, de asemenea, de baza joasă a inflației din anul curent.

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: