• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.04.2015

30 aprilie 2015. Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiConsiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 30 aprilie 2015, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

 1. se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 13.5 la sută anual;
 2. se mențin ratele de dobîndă:
 • la creditele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual;
 • la depozitele overnight la nivelul actual de 10.5 la sută anual;
 1. se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă cu 2.0 puncte procentuale şi se stabileşte în mărime de 20.0 la sută din baza de calcul începînd cu perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 8 iunie 2015 – 7 iulie 2015;
 2. se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul.

Consiliul de administraţie al BNM a aprobat Raportul asupra inflaţiei nr. 2, 2015, care va fi prezentat la conferinţa de presă din 7 mai 2015.

Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2015 a constituit 7.1 la sută, fiind cu 0.6 puncte procentuale superioară celei din luna precedentă, preponderent ca urmare a contribuţiei din partea inflației de bază  și a prețurilor la produsele alimentare de 3.6 și, respectiv, 2.4 puncte procentuale.

În luna martie, rata anuală a inflaţiei de bază Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).a constituit 10.6 la sută, majorîndu-se cu 0.4 puncte procentuale faţă de nivelul lunii februarie 2015.

Conform informaţiei publicate de BNS, în primele două luni ale trimestrului I, 2015 exporturile și importurile au scăzut faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent cu 12.7 și 22.0 la sută respectiv, iar producţia industrială a sporit cu 6.5 la sută. Transportul de mărfuri în trimestrul I, 2015 a marcat o creştere de 4.5 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Din perspectiva cererii de consum, în perioada ianuarie-februarie 2015 ritmul anual de creştere a salariului mediu real pe economie a constituit 7.4 la sută (inclusiv în sectorul bugetar – 10.8 la sută), fiind cu 1.5 puncte procentuale inferior celui din trimestrul IV, 2014. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin băncile din Republica Moldova s-au redus în ianuarie-martie 2015 cu 24.1 și în luna martie cu 26.0 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului 2014.

La finele trimestrului I, 2015 soldul creditelor acordate economiei a consemnat o diminuare de 3.7 la sută faţă de sfîrşitul trimestrului I, 2014, iar cel al depozitelor s-a majorat cu 8.0 la sută.

Ratele medii ale dobînzilor aplicate de bănci în moneda naţională la credite şi depozite au înregistrat o evoluţie ascendentă. Astfel, rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a majorat cu 0.46 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent, constituind 11.04 la sută. Rata medie a dobînzii pentru depozitele în lei, comparativ cu trimestrul IV, 2014, a sporit cu 0.55 puncte procentuale  pînă la nivelul de 8.16 la sută, creşterea mai esenţială fiind înregistrată în ultima lună a trimestrului de referinţă. Totuşi, această creștere recentă a ratei medii a dobînzii la depozitele în moneda națională este insuficientă pentru a stimula economisirea în lei.

Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor, cu accentuarea riscurilor proinflaţioniste. Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induc riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului comerțului extern și al remiterilor populației. Acest fapt poate influența dinamica ratei de schimb a monedei naționale față de valutele străine și, ulterior, evoluția inflației. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaționiste suplimentare.

Deprecierea monedei naționale de la începutul anului curent accentuează presiunile inflaționiste, care în perioadele următoare, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile reglementate, iar ulterior, prin efectele de runda a doua, determină IPC să părăsească temporar limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută.

Luînd în consideraţie deciziile de politică monetară anterioare şi viteza de propagare a efectelor acestor decizii în economie, membrii Consiliului de administraţie al BNM, în şedinţa din 30 aprilie 2015, au decis prin vot unanim să mențină rata dobînzii de politică monetară la nivelul de 13.5 la sută anual.

Totodată, în scopul sterilizării surplusului de lichiditate format pe parcursul ultimelor luni și ameliorării mecanismului de transmisie a deciziilor de politică monetară, Consiliul de administraţie al BNM a luat hotărîrea de a majora norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă pentru perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 8 iunie 2015 – 7 iulie 2015- cu 2.0 puncte procentuale pînă la valoarea de 20.0 la sută din baza de calcul. În același timp, norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă se menține la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Deciziile respective vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii şi menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale.

În următoarele opt trimestre deviaţia PIB va fi negativă. Evoluţia economiei naţionale sub nivelul său potenţial denotă o cerere internă slabă, ceea ce va reduce din presiunile inflaţioniste viitoare.

Noua rundă de prognoză plasează rata inflaţiei medie anuală pentru anii 2015 şi 2016 la nivelul de 8.1 la sută și, respectiv, 6.4 la sută. BNM a majorat prognoza inflaţiei medii anuale pentru anii 2015 şi 2016 cu 2.3 puncte procentuale şi, respectiv, 0.3 puncte procentuale faţă de prognoza precedentă publicată în luna februarie 2015. În baza datelor disponibile, se conturează riscul de depăşire temporară a inflaţiei peste limita de sus a intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută în trimestrele II, 2015 - I, 2016 ca urmare a deprecierii înregistrate a monedei naţionale şi posibilei majorări a tarifelor la serviciile reglementate.

O evaluare mai detaliată a situaţiei macroeconomice, a prognozei pe termen mediu a inflaţiei şi a eventualelor riscuri şi provocări cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare va fi prezentată în Raportul asupra inflaţiei nr.2, 2015. Acesta va fi publicat, conform calendarului stabilit, pe data de 7 mai 2015.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm lichiditatea, în caz de surplus, prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va continua să propună băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anul 2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 14 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 28 mai 2015, conform calendarului anunţat.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: