Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.08.2017

Decizie de politică monetară, 28 august 2017 

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 28 august 2017, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre:

1. Se diminuează rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0.5 puncte procentuale, de la 8.0% până la 7.5% anual.

2. Se diminuează ratele de dobândă:
  - la creditele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 11.0% până la 10.5% anual;
  - la depozitele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 5.0% până la 4.5% anual.

3. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40.0% din baza de calcul.

4. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0% din baza de calcul.

Decizia a fost luată în baza celor mai recente analize și evaluări macroeconomice, precum și a estimării riscurilor de evoluție a inflației pe termen scurt și mediu. Astfel, se atestă atenuarea presiunilor inflaționiste pe termen mediu, cauzată de temperarea activității economice și aprecierea în termeni reali a monedei naționale.

Decizia adoptată de Comitetul executiv al BNM urmărește crearea condițiilor monetare capabile să readucă și să mențină inflația în intervalul de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0% pe termen mediu.

În același context, BNM va continua să gestioneze surplusul de lichiditate prin operațiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

Rata anuală a inflațieiRata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent faţă de luna similară a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna similară a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100. Lucrările statistice aferente indicilor preţurilor de consum sunt realizate de Biroul Naţional de Statistică (BNS). BNM stabileşte ţinta inflaţiei calculată în baza indicelui preţurilor de consum în valoare de 5.0 la sută anual (rata inflaţiei pentru ultimele 12 luni – luna respectivă a anului curent faţă de luna similară ă a anului precedent) cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.(Sursă: Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu.[1] în luna iulie 2017 a înregistrat 7.3%, fiind similară celei din luna precedentă și se poziționează în continuare peste limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0%.

În luna iulie 2017, rata anuală a inflației de bazăInflația de bază este calculată de BNS prin excluderea prețurilor ce sunt în afara ariei de influență a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare și băuturi, combustibili, produsele și serviciile cu prețuri reglementate. Datele elaborate și publicate, începând cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naționale a Moldovei și Biroului Național de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea prețurilor la serviciile comunicării la distanță și la medicamente în cadrul prețurilor reglementate).[2] a fost cu 0.3 puncte procentuale superioară nivelului din luna iunie 2017, constituind 5.0%.

Evoluția inflației în luna iulie 2017 este în concordanță cu ultima prognoză a BNM. Astfel, inflația de la începutul anului s-a accelerat din cauza factorilor de natura ofertei, alături de efectul ajustării unor tarife la serviciile comunale. Cererea agregată este moderată și nu va crea presiuni inflaționiste suplimentare.

Datele operative cu privire la dinamica indicatorilor macroeconomici pentru trimestrul II 2017 prezintă semne de temperare a creșterii economice. Astfel, rata anuală de creștere a exporturilor în luna iunie 2017 a atins nivelul de 8.7%, iar cea a importurilor de 19.8%. În același timp, ritmul anual de creștere a volumului producţiei industriale a fost de minus 0.2%, volumul mărfurilor transportate a crescut cu 20.8%. Cifra de afaceri în termeni reali a comerțului cu amănuntul a scăzut cu 1.2% în perioada similară, iar cifra de afaceri la întreprinderile prestatoare de servicii s-a majorat cu 8.0%.

Procesele de creditare și de economisire în luna iulie 2017 au înregistrat evoluții similare. Volumul total al creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase de către băncile licențiate în perioada de referință s-a majorat cu 0.5% și 0.3%, respectiv, față de iulie 2016.

Rata medie ponderată la creditele noi acordate a înregistrat, în luna iulie 2017, o diminuare nesemnificativă de 0.03 puncte procentuale față de luna precedentă și a constituit 10.00% anual. Rata medie ponderată la depozitele noi atrase în lei, în luna iulie 2017, s-a redus cu 0.43 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în luna iunie 2017 și a constituit 5.24% anual.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile economice interne și externe, astfel încât, prin strategia de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 27 septembrie 2017, conform calendarului anunțat.

 


[1] Rata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent faţă de luna similară a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna similară a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100. Lucrările statistice aferente indicilor preţurilor de consum sunt realizate de Biroul Naţional de Statistică (BNS).
BNM stabileşte ţinta inflaţiei calculată în baza indicelui preţurilor de consum în valoare de 5.0 la sută anual (rata inflaţiei pentru ultimele 12 luni – luna respectivă a anului curent faţă de luna similară ă a anului precedent) cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.(Sursă: Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu.

 

[2] Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

 

Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: