• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.06.2014

26 iunie 2014. Comunicat al Băncii Naționale a MoldoveiConsiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 26 iunie 2014, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

 1. se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual;
 2. se menţin ratele de dobîndă:
 • la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
 • la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual;
 1. se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Ritmul anual al inflaţiei în luna mai a constituit 4.7 la sută, fiind cu 1.1 puncte procentuale inferior nivelului înregistrat în luna precedentă. Evoluţia respectivă a fost determinată de efectul de bază şi de diminuarea contribuţiei din partea preţurilor la produsele alimentare cu 1.1 puncte procentuale. Pe durata a peste 2 ani, rata anuală a inflaţiei se menţine în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna ianuarie 2012 sunt calculate de BNS în baza modificării Anexei nr. 2 la „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). în luna mai a fost de 5.3 la sută, diminuîndu-se cu 0.2 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

După creşterea activităţii economice cu 8.9 la sută din anul precedent, în trimestrul I, 2014 s-a consemnat o temperare a ritmului anual de creştere a PIB pînă la valoarea de 3.6 la sută. Majorarea exporturilor cu 3.4 la sută a avut o contribuţie notabilă la creşterea economică, proces susţinut şi de deprecierea în termeni anuali a monedei naţionale în trimestrul I, 2014 în raport cu valutele principalilor parteneri comerciali.

Contractarea cererii interne, reflectată prin diminuarea ritmului anual al importurilor cu 0.5 la sută, de asemenea, a generat o contribuţie pozitivă la formarea ritmului anual al PIB, însă acesta nu poate fi considerat un factor calitativ ce a stimulat creşterea economică. Totodată, creşterea slabă a consumului gospodăriilor populaţiei (0.4 la sută) prin suprapunere cu contractarea importurilor reprezintă un semnal de răcire a activităţii economice în anul 2014.

Din perspectiva cererii de consum, ritmul anual de creştere al salariului mediu real în trimestrul I, 2014 a constituit 3.5 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale inferior celui din trimestrul IV, 2013. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin băncile din Republica Moldova au sporit în luna aprilie şi în primele patru luni ale anului curent cu 11.0 la sută şi, respectiv, 1.9 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului precedent.

Procesele de creditare şi de economisire au înregistrat o evoluţie ascendentă în luna mai 2014 comparativ cu luna similară a anului precedent. Astfel, soldul creditelor acordate economiei a consemnat o creştere de 19.1 la sută faţă de sfîrşitul lunii mai 2013, iar cel al depozitelor atrase s-a majorat cu 18.8 la sută.

Rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a diminuat cu 0.18 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna aprilie 2014, constituind 11.34 la sută. Rata medie a dobînzii pentru depozitele în lei a scăzut cu 0.03 puncte procentuale comparativ cu valoarea din luna aprilie, constituind 7.72 la sută în luna mai 2014.

Conduita politicii monetare continuă să fie afectată de complexitatea balanţei riscurilor cu predominarea celor dezinflaţioniste, generate în special de deprecierea monedelor naţionale ale unor parteneri comerciali şi de recuperarea lentă a cererii agregate interne. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea induce presiuni inflaţioniste.

În aceste condiţii, membrii Consiliului de administraţie al BNM, în şedinţa din 26 iunie 2014, au decis prin vot unanim să menţină rata dobînzii de politică monetară la nivelul de 3.5 la sută anual. Totodată, s-a luat hotărîrea de a menţine norma rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei moldoveneşti şi în valută străină la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va continua să propună  băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anii 2014-2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 28 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 31 iulie 2014, conform calendarului anunţat.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: