Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.03.2024

Decizia de politică monetară, 21.03.2024
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 21 martie 2024, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre:

 1. Se stabilește rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 3,75 la sută anual.
 2. Se stabilesc ratele de dobândă:
    a) la creditele overnight, la nivelul de 5,75 la sută anual;
    b) la depozitele overnight, la nivelul de 1,75 la sută anual.
 3. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 33,0 la sută din baza de calcul.
 4. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 43,0 la sută din baza de calcul.

Decizia Băncii Naționale a Moldovei are scopul de a încetini descreșterea inflației și de a o menține în limitele intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0 la sută, considerat nivelul optim pentru creșterea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova pe termen mediu.

Astfel, Banca Națională pune accent pe stimularea în continuare a cererii agregate, inclusiv prin încurajarea consumului și a investițiilor, echilibrarea economiei naționale și ancorarea așteptărilor inflaționiste.

Prin decizia de astăzi, Banca Națională continuă relaxarea politicii monetare începută în decembrie 2022. Efectele se vor transmite în continuare treptat prin scăderea ratelor de dobândă din piețele monetară, de depozit și de credit.

Inflația. În februarie 2024, inflația anuală s-a aflat pentru a cincea lună consecutiv în intervalul țintei, fiind de 4,3 la sută, cu 0,3 puncte procentuale mai joasă decât în ianuarie. Scăderea prețurilor la produsele alimentare pe piața internațională, baza înaltă și cererea scăzută au contribuit la diminuarea inflației. Concomitent, măsurile stimulative de politică monetară de până acum, efectul sezonier pozitiv, ajustarea politicii fiscale și unele șocuri sectoriale adverse au atenuat descreșterea inflației.

Cele mai recente informații macroeconomice confirmă, în mare parte, validitatea ultimei prognoze.

Inflația efectivă a fost cu 0,5 puncte procentuale mai joasă decât cea prognozată. Abaterea a fost determinată, după ce s-a produs un decalaj temporar în ajustarea tarifelor la servicii medicale pentru luna iulie curent.

Proiecțiile recente ale evoluției economiei în mediul extern și intern indică următoarele date:

Mediul extern. Economia zonei euro a crescut cu doar 0,4 la sută în anul 2023, ca urmare a crizei energetice și a înăspririi politicii monetare. Prețul petrolului a crescut în ultimele săptămâni din cauza menținerii tensiunilor în Orientul Mijlociu și a deprecierii dolarului SUA. Totuși, cotațiile la petrol continuă să scadă ca urmare a cererii slabe și a creșterii ofertei non-OPEC, în ciuda hotărârii recente a OPEC+ de a prelungi limitarea producției. Prețul la gazele naturale lichefiate s-a redus de curând la cele mai joase niveluri din 2021. La fel, și cotațiile la produse alimentare au continuat să scadă.

Activitatea economică în mediul intern a crescut cu doar 0,2 la sută în trimestrul IV 2023. Creșterea modestă a fost determinată, în mare parte, de recolta bogată care a dus la sporirea exporturilor de produse agroalimentare. Consumul gospodăriilor populației a continuat să crească, de cealaltă parte, consumul administrației publice a continuat să scadă, timp de două și, respectiv, trei trimestre consecutive. Investițiile au continuat să scadă pentru al treilea trimestru consecutiv. Această dinamică, de la modestă spre negativă, a fost cauzată, în mare parte, de creșterea neînsemnată a veniturilor reale ale populației și de incertitudinea mare în regiune. Transferurile către persoanele fizice au scăzut cu 15,9 la sută în decembrie 2023, iar în ianuarie 2024 – cu 4,6 la sută. Fondul de salarizare a crescut în termeni reali cu 10,9 la sută în trimestrul IV 2023. Prin urmare, cererea internă rămâne slabă. Pe partea ofertei, comunicațiile, serviciile sociale, cele de cazare și alimentație publică au evoluat pozitiv, iar industria, construcțiile, comerțul și transportul s-au contractat.

Condițiile monetare. Ratele de dobândă la creditele și depozitele noi în lei au scăzut și în februarie în urma stimulării cumulate de politică monetară. Rata medie ponderată la depozite în lei a constituit 3,81 la sută, iar cea la credite – 9,63 la sută, în scădere cu 0,37 și, respectiv, 0,34 puncte procentuale față de ianuarie 2024. Astfel, micșorarea ratelor a dus la creșterea cu 45,3 la sută a volumului creditelor noi în lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Ratele de dobândă la creditele și depozitele în valută au continuat să scadă.

Actualizarea prognozei. Balanța riscurilor prognozei inflației este dezinflaționistă, iar incertitudinile rămân pronunțate. Principalele surse sunt situația tensionată în regiune și în Orientul Mijlociu, ajustarea tarifelor, reflectarea în statistică a compensațiilor la resurse energetice acordate populației în perioada rece a anului. În economiile avansate se așteaptă ca ratele de dobândă să fie micșorate. Cotațiile la petrol ar putea fi mai înalte decât s-a anticipat, iar cele la gazele naturale și la produsele alimentare – mai joase. Situația incertă în regiune determină populația și agenții economici să aibă niște anticipări pesimiste, ceea ce ar putea limita consumul și investițiile interne.

Banca Națională a Moldovei urmărește îndeaproape procesul inflaționist, evaluând riscurile și incertitudinile asociate, pentru a menține inflația în intervalul de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0 la sută.

BNM este pregătită să ajusteze, la necesitate, instrumentele de politică monetară pentru a menține stabilitatea prețurilor.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 7 mai 2024, conform calendarului aprobat.

 


Evoluţia ratelor dobânzilor principalelor instrumente de politică monetară

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: