• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.08.2020

BNM a aprobat un set de măsuri stimulative de politică monetarăComitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis cu vot unanim, în ședința din 6 august 2020,  asupra unui șir de măsuri de politică monetară stimulative.

Astfel, rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt a fost diminuată cu 0,25 puncte procentuale, până la 3,0 la sută anual.  Prin această măsură sunt create condiții pentru menținerea inflației în intervalul de variație de ± 1,5 p.p. de la ținta inflației de 5,0 la sută pe termen mediu.

Decizia se bazează pe evaluarea informațiilor macroeconomice recente disponibile din mediul intern și extern și asumările luate în calcul la elaborarea noii runde de prognoză.

Totodată, Comitetul executiv a stabilit nivelul ratelor de dobândă de 5.5 la sută la creditele overnight și de 0.5 la sută la depozitele overnight. Diminuarea cu 1.0 p.p. a coridorului ratelor are menirea de a calibra instrumentele de politică monetară cu scopul eficientizării mecanismului de transmisie a deciziilor de politică monetară.

În același timp, a fost diminuată norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu câte 1,0 p.p. , până la 32,0 la sută,  pentru perioadele de aplicare 16 august 2020 – 15 septembrie 2020 și, respectiv, 16 septembrie 2020 – 15 octombrie 2020. Pentru aceleași perioade, a fost majorată norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă cu câte 3.0 p.p., până la 27,0 la sută. Decizia de echilibrare în continuare a normelor rezervelor obligatorii, abordată și în cadrul discuțiilor de luna trecută cu FMI, are drept scop îmbunătățirea intermedierii financiare în moneda națională.

În ședința de astăzi, a fost aprobat și Raportul asupra inflației nr. 3, care urmează să fie publicat pe 13 august 2020.

Conform prognozei cuprinse în raport, cererea agregată va genera presiuni dezinflaționiste până în trimestrul III 2021, preponderent, pe seama măsurilor întreprinse de autorități pentru atenuarea crizei pandemice și diminuarea cheltuielilor bugetare în prima jumătate a anului curent.

În acest context, cererea agregată internă și impulsul fiscal negativ precum și, diminuarea unor tarife reglementate vor constitui principalii factorii cu acțiune dezinflaționistă. Totodată, o influență proinflaționistă vor avea diminuarea producției agricole în anul curent, restricțiile de export la unele produsele agroalimentare în regiune, efectul produselor cu caracter puternic sezonier și ajustarea accizelor.

BNM monitorizează încontinuu situația macroeconomică determinată de implicațiile pandemiei și, la momentul oportun, fără a prejudicia obiectivul său fundamental de asigurare a stabilității prețurilor, va veni cu măsurile necesare pentru menținerea unui nivel suficient de lichiditate a băncilor licențiate, în susținerea unui sistem bancar viabil și stabil.

Următoarea ședință cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 9 septembrie 2020, conform calendarului publicat.

 


Evoluţia ratelor dobânzilor

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: