Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.03.2015

26 martie 2015. Comunicat al Băncii Naţionale a MoldoveiConsiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 26 martie 2015, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărîre:

 1. se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 13.5 la sută anual;
 2. se mențin ratele de dobîndă:
 • la creditele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual;
 • la depozitele overnight la nivelul actual de 10.5 la sută anual.

Rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2015 a constituit 6.5 la sută, fiind cu 1.8 puncte procentuale superioară celei din luna precedentă, preponderent ca urmare a contribuţiei din partea preţurilor alimentare şi a inflaţiei de bază, de 2.1 şi, respectiv, 3.5 puncte procentuale. Începînd cu luna februarie 2012, rata anuală a inflaţiei se menţine în permanenţă în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

În luna februarie, rata anuală a inflaţiei de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a constituit 10.2 la sută, majorîndu-se cu 3.2 puncte procentuale faţă de nivelul lunii ianuarie 2015.

Conform informaţiei publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), în anul 2014, PIB a înregistrat o creştere de 4.6 la sută comparativ cu anul 2013, fiind cu 4.8 puncte procentuale inferior celui din anul 2013. Această evoluție a fost influențată în mare măsură,  de  contribuția mai modestă din partea creșterii producției agricole, dar și a unui climat extern mai nefavorabil, manifestat prin deteriorarea activității economice a principalilor parteneri comerciali, precum și de impunerea unor embargouri din partea Federației Ruse. Creşterea economiei naţionale a fost susţinută de deprecierea monedei naţionale pe parcursul anului 2014, de evoluţia pozitivă a sectorului agricol, precum și de primele facilități oferite de UE pentru exportul produselor autohtone, care au compensat într-o anumită măsură restricțiile impuse de Federația Rusă.

Totodată, în trimestrul IV, 2014 PIB a înregistrat o creştere de 4.2 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2013, valoare inferioară cu 1.7 puncte procentuale celei din trimestrul III, 2014. Consumul intern a fost factorul determinant al creşterii economice în perioada de referinţă, în timp ce exporturile au înregistrat o contractare.

Din perspectiva cererii de consum, în luna ianuarie 2015 ritmul anual de creştere a salariului mediu real pe economie a constituit 7.7 la sută (inclusiv în sectorul bugetar - 12.5 la sută), fiind cu 1.2 puncte procentuale superior celui din trimestrul IV, 2014. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin băncile din Republica Moldova s-au redus în ianuarie-februarie 2015cu 23.4 și în luna februarie cu 21.8 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului 2014.

 La sfîrşitul lunii februarie 2015, soldul creditelor acordate economiei a consemnat o diminuare de 0.4 la sută faţă de aceeași perioadă din anul trecut, iar cel al depozitelor s-a majorat cu 10.0 la sută.

Ratele medii ale dobînzilor aplicate de bănci la creditele şi depozitele în moneda naţională au înregistrat o evoluţie ascendentă. Astfel, în luna februarie 2015, rata medie anuală a dobînzii la portofoliul de credite acordate în moneda naţională s-a majorat cu 0.36 puncte procentuale faţă de luna ianuarie 2015, constituind 11.03 la sută. Rata medie a dobînzii pentru depozitele în lei s-a majorat cu 0.31 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă, înregistrînd nivelul de 7.93 la sută. Totuşi, această creștere recentă a ratei medii a dobînzii la depozitele în moneda națională este insuficientă pentru a stimula economisirea în lei.

Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor, cu accentuarea riscurilor proinflaţioniste. Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induc riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populaţiei şi ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului comerţului extern şi al remiterilor populaţiei, ceea ce poate influenţa dinamica ratei de schimb a monedei naţionale şi, ulterior, evoluţia inflaţiei. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaţioniste suplimentare.

Deprecierea monedei naționale de la începutul anului curent va accentua presiunile inflaționiste în perioadele următoare care, în prima etapă, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile reglementate, iar ulterior, prin efectele de runda a doua, vor determina IPC să părăsească temporar limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută.

În acest context, membrii Consiliului de administraţie al BNM, în şedinţa din 26 martie 2015, au decis prin vot unanim să mențină rata dobînzii de politică monetară la nivelul de 13.5 la sută anual.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm lichiditatea, în caz de surplus, prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

Banca Naţională va continua să propună băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anul 2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 14 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 30 aprilie 2015, conform calendarului anunţat.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: